Каталог матеріалів

Урок №1 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Буквар – перша навчальна книга.

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №001. Читання. Буквар – перша навчальна книга.

Очікувані результати: учні сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією.

Мета:

формування предметних компетентностей:

ознайомити дітей із завданнями уроків читання, із букварем, правилами роботи з підручником, правилами поведінки на уроці та під час перерви.

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися, ходити в школу, здобувати знання, дотримуватися правил поведінки на уроці та на перерві; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, дбайливе ставлення до книги;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями; удосконалювати вміння дотримувати правильної постави під час письма;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності (Слайд 3)

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4-7.  Хто ми такі?

Слайд 9-12. Робота з загадками.

 

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Слайд 13. Рухлива вправа.

Слайд 14-16. Ознайомлення з підручником, його обкладинкою та умовними позначеннями.

Слайд 17. Гра «Що мені прошепотів буквар?»

Слайд 18. Шкільні речі. Як до них потрібно ставитись?

Слайд 19. Гра «Ранець».

Слайд 20. Рухлива вправа.

Слайд 21-25. Правила поведінки на уроці. Чи буде так правильно?

Слайд 26. Складемо наші класні правила.

Слайд 27. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 28. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 29. Слухання вірша за посиланням (QR-кодом).

Підсумок та рефлексія уроку «Загадкові листи»

Слайд 30. Підведемо підсумок нашого уроку:

Слайд 31. Створіть малюнок свого класу. Покажіть однокласникам та однокласницям свої малюнки, які намалювали.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні