Каталог матеріалів

Урок №5 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Ознайомлення зі словами – назвами предметів. Що?

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________ 20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №005. Читання. Ознайомлення зі словами – назвами предметів. Що?

Очікувані результати: учні відрізняють слова-назви предметів, які відповідають на питання що?; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

ознайомити зі словами — назвами предметів; учити ставити до слів питання що?, практично розрізняти предмети за семантичними групами (іграшки, навчальне приладдя); учити розповідати про свої враження від прослуханих творів;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися, ходити в школу, здобувати знання, дотримуватися правил поведінки на уроці та на перерві; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, дбайливе ставлення до книги;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності (Слайд 3)

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4-6.  Артикуляційні вправи.

Слайд 7.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 8. Гра «Прокидайся, уяво». Робота з конструктором LEGO.

Слайд 9.  Вправа «Асоціативний кущ».

Слайд 10-14.  Відгадай загадку.

Слайд 15. Гра «Знайди зайве».

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Слайд 17. Назвіть предмети, які є в класі.

Слайд 18. Дай відповіді на запитання або виконай завдання.

Слайд 19-21. Слова, які відповідають на питання що?.

Слайд 22. Назвіть зображені предмети. Який предмет є зайвим? Чому?.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 23. Слухання вірша.

Слайд 24. Ромашка Блума.

Слайд 25. Фізкультхвилинка.

Слайд 26. Знайди п’ять відмінностей між малюнками.

Слайд 27. Розглянь намальовані предмети. Що їх об’єднує?

Слайд 28. Гра «Картинка заблукала»

Підсумок та рефлексія уроку Метод “Капелюшки де Боно”

Слайд 29. Вправа «Відкритий мікрофон».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні