Каталог матеріалів

Урок №11 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Ознайомлення зі словами – назвами ознак. Який? Яка? Яке? Які?

Безкоштовно

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

Урок №011. Читання. Ознайомлення зі словами – назвами ознак. Який? Яка? Яке? Які?

Очікувані результати: учні відрізняють слова-назви ознак, які відповідають на питання Який? Яка? Яке? Які?; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

ознайомити зі словами — ознаками предметів; учити ставити до слів питання який?, яка?, яке?, які?; розрізняти овочі, ягоди, фрукти;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися, ходити в школу, здобувати знання, дотримуватися правил поведінки на уроці та на перерві; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Емоційне налаштування на урок.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 4-6. Артикуляційні вправи

Слайд 7. Гімнастика для очей.

Слайд 8-13. Гра «Упізнай колір».

Слайд 14. «Світлофор». Вправа виконується у швидкому темпі. Учні рухаються, а учитель називає кольори світлофору.

  • Повідомлення теми і мети уроку

IІІ. Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Слайд 15-20. Відгадай загадку. Відгадайте загадки від господаря городу Гарбуза.

Слайд 21. Рухлива вправа

Слайд 22-24. Вправа «Квест-дослідження».

Слайд 25. Запам'ятай!

Слайд 26. Гра «Агроном». Робота з конструктором LEGO.

Слайд 27. Завдання для «письменників».

Слайд 28. Подивіться уважно на малюнки і скажіть, що не росте на городі.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 29. Перегляд відео.

Слайд 30. Фізкультхвилинка.

Слайд 31. Чим відрізняються предмети на кожному малюнку?

Слайд 32. Назви предмет, про який можна сказати, що він зелений, круглий, прозорий.

Слайд 33. Слухання вірша. Назвіть слова з вірша, що відповідають на питання який?, яка?, які?

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Емоційна ромашка». Дай відповіді цеглинками LEGO.

Слайд 34-41. Гра «Вгадай предмет за ознакою».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні