№01 - Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними. Повторення вивченого матеріалу за 2 клас

Мета:  актуалізувати знання учнів про правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики, пригадати ключові напрямки з вивченого матеріалу за 2 клас. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.  

№02 - Роль інформації в житті людини. Значення інформації

Мета:  акцентувати увагу дітей на ролі та значенню інформації в житті людини. Познайомити з поняттями «неповна інформація», «незрозуміла інформація», «неправдива інформація», «неактуальна інформація» та навести приклади з реального життя. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№03 - Інструктаж з БЖД. Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео.

Мета:  ознайомити учнів з видами інформації за способом подання, дати визначення поняттям «повідомлення» та «комбіновані повідомлення». Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№04 - Інструктаж з БЖД. Збереження повідомлень. Перетворення інформації з одного виду в інший.

Мета:  ознайомити учнів зі способами збереження повідомлень та методом перетворення інформації з одного виду в інший. Формувати значимість перетворення інформації, вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№05 - Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. Джерело інформації. Комп’ютерні пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією. Пристрої введення та пристрої виведення.

Очікувані результати: учні орієнтуються в часових рамках виникнення пристроїв для роботи з інформацією, розрізняють та визначають джерела інформації, розрізняють комп’ютерні пристрої за способом застосування під час обробки інформації, класифікують комп’ютерні пристрої за введенням та виведенням інформації.

Мета:  ознайомити учнів з історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. Навчати класифікувати комп’ютерні пристрої за введенням та виведенням інформації. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№06 - Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями.  Структурування інформації в документах, теках. Поняття меню.

Мета:  ознайомити учнів процесом створення тек на комп’ютері. Розвивати навички сортування інформації у теках та вкладених теках. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№07 - Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «мережа», «браузер», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, розрізняють локальну, регіональну та глобальну мережу, вміють наводити приклади, визначають та називають складові вікна браузер.

Мета:  актуалізувати знання учнів про «мережу» та «браузер», поняттям про мережу Інтернет та складові вікна браузера. Познайомити з локальними, регіональними та глобальною мережею Інтернет.  Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№08 - Поняття вебсторінки, її адреси.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «вебсервер», «вебсайт», «вебсторінка», «гіперпосилання», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, визначають назву вебсторінки за її адресою та її призначення, орієнтуються в розміщенні гіперпосилань на вебсторінці.

Мета:  закріпити поняття вебсторінки, сформувати поняття про адресу вебсторінки, навчити розпізнавати назву веб сторінки за її складовими; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№09 - Ключові слова для пошуку. Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів. Додавання найкращих результатів у закладки браузера. Структурування закладок у теки.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «ключове слово», «ключова фраза», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, здійснюють пошук вебсторінок за обраними ключовими словами, орієнтуються у знайдених результатах та структурують потрібні вебсторінки у теках.

Мета:  навчити учнів шукати інформацію в мережі Інтернет за допомогою пошукових систем (а саме ключових слів) та додавати знайдені дані до закладок браузера; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№10 - Прості критерії оцінювання надійності Інтернет-сайтів. Етика та безпека цифрової поведінки, цифрова репутація, цифровий слід. Відповідальна поведінка онлайн.

Очікувані результати: учні розуміють поняття, «репутація», «цифровий слід», «цифровий портрет», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, усвідомлюють значення репутації в повсякденному житті та мережі Інтернет.

Мета:  познайомити учнів з поняттями «репутація», «цифровий слід», «цифровий портрет»; розвивати логічне мислення; формувати вміння критично оцінювати інформацію, аналізувати i робити висновки; виховувати відповідальність за свої дії в мережі Інтернет, інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№11 - Модель адекватного реагування в сумнівних ситуаціях. Джерела отримання допомоги в прикрих і тривожних ситуаціях.

Очікувані результати: учні розуміють що ряд ситуацій можуть бути потенційно небезпечними, усвідомлюють моделі адекватного реагування в сумнівних ситуаціях, вміють та знають де знайти допомогу серед знайомих й в мережі Інтернет.

Мета:  сформувати розуміння учнів, що ряд ситуацій можуть бути потенційно небезпечними; розвивати логічне мислення; формувати вміння критично оцінювати інформацію, навчати аналізувати i робити висновки, побудувати моделі адекватної поведінки реагування в сумнівних ситуаціях; виховувати відповідальність за свої дії, інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№12 - Конфіденційність даних, приватна інформація. Способи визначення і позначення авторства інформаційних продуктів. Поняття про захист авторських прав. Наслідки та ризики використання плагіату (списування)

Очікувані результати: учні вільно володіють поняттями «приватна інформація», «публічна інформація», «конфіденційність», «інтелектуальна власність», використовують вивчені терміни у власному мовленні, розуміють наслідки та ризики під час використання плагіату (списування).

Мета:  актуалізувати знання учнів про приватну та публічну інформацію; оговорити, яким чином відбувається захист приватної інформації, познайомити з поняттям «конфіденційність», «інтелектуальна власність», наслідками та ризиками використання плагіату (списування); розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№13 - Середовища для читання електронних текстів. Робота з електронним текстовим документом.  Офлайнові текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту.  Змінювання та вдосконалення текстів.

Мета:  познайомити учнів з можливістю читання текстів на смартфонах та інших портативних пристроях, офлайновим текстовим редактором Microsoft Office Word; актуалізувати навички переміщення в текстовому документі без використання миші; навчати виділяти частини тексту різними способами; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№14 - Основні команди редагування: вирізати, копіювати, вставити, видалити. Уведення символів за допомогою клавіатури.

Очікувані результати: учні вільно володіють поняттями «буфер обміну», «копіювання», «вставка», «видалення», «вирізання», пояснюють їх призначення та використовують вивчені терміни у власному мовленні, відповідно до потреб уміють застосовувати основні команди редагування та вводять потрібні символи з клавіатури.

Мета:  познайомити з основними командами редагування: вирізання, копіювання, вставки та видалення; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№15 - Вдосконалення навичок редагування та форматування тексту в межах офлайнових текстових редакторів.

Мета: навчити вдосконалювати тексти через виділення кольором та шрифтами; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру.

№16 - Доповнення текстів зображеннями в середовищі офлайнових текстових редакторів.

Очікувані результати: учні уміють додавати зображення до текстового документу, пояснюють значення маркерів редагування зображення та використовують отримані знання на практиці, відповідно до потреб уміють керувати обтіканням зображень, здійснюють друк документів.

Мета: навчити доповнювати тексти зображеннями; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру.

№17 - План дій. Поняття алгоритму.

Мета: ознайомити з поняттям команди, провести порівняння команди та спонукального речення, познайомити з виконавцями команд; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№18 - Середовища програмування для дітей

Мета: ознайомити з поняттям «лінійний алгоритм», навчити будувати лінійні алгоритми за допомогою словесного та графічного способі подання; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№19 - Середовище програмування для дітей Scratch: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків. Порядок виконання команд виконавцем.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «спрайт», «сцена» пояснюють їх значення та застосовують терміни під час бесід та хвилин спілкування, уміють складати лінійний алгоритм за зразком у середовищі Scratch.

Мета: ознайомити середовищем програмування для дітей Scratch 3.18.1; ознайомити зі складовими вікна, поняттями «спрайт», «сцена»; навчити будувати лінійні алгоритми в середовищі Scratch 3.18.1; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

№20 - Знаходження та пошук пропущених дій в алгоритмах.

Мета: ознайомити з принципом покрокового виконання алгоритму; навчати шукати та виправляти пропущені й хибні команди в алгоритмах; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№21 - Складові частини об’єктів. Зміна вигляду об’єктів у середовищі Scratch.

Мета: ознайомити з можливостями змінювати графічні характеристики об’єктів та використовувати групування та розгрупування об’єктів з метою зміни положення частин об’єкту; навчати відновлювати векторні зображення; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№22 - Алгоритм малювання у середовищі Scratch

Очікувані результати: учні вміють визначати які команди використовують для малювання в середовищі Scratch, розуміють значення команд, котрі можна змінювати під час виконання алгоритму й застосовують ці зміни, будуть алгоритмічні структури створення програмованих малюнків відповідно поставлених завдань.

Мета: познайомити учнів з програмованим створенням малюнків в середовищі Scratch, визначити які команди використовують для малювання в середовищі Scratch, навчити застосовувати команди групи блоку «Олівець» для створення малюнків відповідно поставлених завдань; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№23 - Алгоритм руху у середовищі Scratch.

Очікувані результати: учні вміють визначати які команди використовують для руху в середовищі Scratch, розуміють значення команд, змінюють параметри повороту під час виконання алгоритмів, будуть алгоритмічні структури руху спрайтів відповідно поставлених завдань використовуючи команди очікування(затримки) та відбиття від краю сцени.

Мета: познайомити учнів з командами руху в середовищі Scratch, навчити застосовувати команди чекати, відбиття, зміни напрямку повороту відповідно поставлених завдань; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№24 - Алгоритм зі звуком. Упорядкування об’єктів у середовищі Scratch.

Очікувані результати: учні розуміються, як упорядковувати об’єкти, орієнтуються в координатних положеннях спрайті, розуміють значення команд, котрі взаємодіють з координатними даними, будуть алгоритмічні структури руху спрайтів відповідно поставлених завдань використовуючи музичний супровід.

Мета: познайомити учнів з поняттям упорядкування об’єктів, навчити визначати координати спрайтів й на основі отриманих даних будувати алгоритмічні структури руху; формувати вміння будувати алгоритмічні структури з використанням команду блоку «Звук», діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№25 - Істинні й хибні висловлювання.

Очікувані результати: учні розуміють для чого використовувати умову припинення дії та усвідомлюють, що подібні умови будуються за допомогою висловлювань. Визначають речення, котрі є висловлюваннями, уміють їх формувати та будувати складні висловлювання з двох простих. Розуміються в логічній побудові блоку неповного розгалуження «якщо, то».

Мета: сформувати в учнів значимість використання команди припинення дії; ознайомити з висловлюваннями та їх типами; навчити будувати складні висловлювання використовуючи прості; формувати  діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№26 - Логічне слідування.

Очікувані результати: учні визначають речення, котрі є висловлюваннями, уміють їх формувати та будувати складні висловлювання з двох та більше простих. Розуміються в логічній побудові блоку неповного розгалуження «якщо, то» та «якщо, то, інакше».

Мета: ознайомити з висловлюваннями типу «якщо, то, інакше»; навчити будувати складні висловлювання використовуючи прості; формувати  діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№27 - Використання логічних висловлювань з «не», «і», «або».

Очікувані результати: учні визначають речення, котрі є висловлюваннями та уміють ускладнювати їх логічними висловлювання «не», «і», «або», формують та будують складні висловлювання з двох та більше простих з використанням логічних висловлювань.

Мета: ознайомити з логічними висловлюваннями «не», «і», «або»; навчити будувати складні висловлювання використовуючи логічні висловлювання; формувати  діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№28 - Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень, як вид презентування.  Середовище створення презентацій.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «презентація», застосовують визначений термін у своєму мовленні, орієнтуються в правильності визначення доповідача та доповідачки, діють послідовно відповідно інструкційних вказівок під час демонстрації презентації та керують нею.

Мета: ознайомити з поняттями «презентація», «комп’ютерна презентація», «доповідач» та «доповідачка», зі складовими вікна редактора презентації; формувати  значимість використання презентацій під час представлення інформації, діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; навчити керувати презентацією, що демонструється; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№29 - Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів.

Очікувані результати: учні ознайомлені з можливими режимами роботи в редакторі презентацій, уміють перемикатись між ними, застосовують навички переміщення слайдів, змінюють режими показу презентацій, діють послідовно відповідно інструкційних вказівок під час редагування презентації, змінюють її фон.

Мета: ознайомити з можливістю переміщення слайдів в презентації; сформувати навички використання звичайного, сортування, читання та демонстраційного режимів; формувати  значимість використання презентацій під час представлення інформації, діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№30 - Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.

Очікувані результати: учні ознайомлені з можливими режимами роботи в редакторі презентацій, уміють перемикатись між ними, застосовують навички переміщення текстових вікон\полів та зображень на слайдах, а також слайдів в цілому, діють послідовно відповідно інструкційних вказівок під час редагування презентації, змінюють її фон.

Мета: ознайомити з можливістю переміщення текстових полів\вікон та зображень, а також слайдів в цілому; сформувати навички використання звичайного, сортування, читання та демонстраційного режимів; формувати  значимість використання презентацій під час представлення інформації, діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№31 - Утворення нового слайду, текстового вікна/поля.

Очікувані результати: учні вміють створювати нові слайди за запропонованими шаблонами, а також додають власне (не стандартні) текстові поля до слайду, діють послідовно відповідно інструкційних вказівок під час створення нової презентації.

Мета: ознайомити з можливістю створення нових слайдів; сформувати навички додавання текстових полів до слайду; формувати  значимість використання презентацій під час представлення інформації, діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№32 - Доповнення презентації текстом, зображенням, схемою.

Очікувані результати: учні вміють доповнювати готову презентація текстом, зображеннями та власними схемами\діаграмами, діють послідовно відповідно інструкційних вказівок під час доповнення готової презентації.

Мета: ознайомити з можливістю додавання до презентації власний текст, зображення; сформувати навички побудови схем\діаграм за допомогою фігур; формувати  значимість використання презентацій під час представлення інформації, діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№33-34 - Групова взаємодія. Групові ролі. Планування групової діяльності. Визначення мети побудови групового презентаційного матеріалу на обрану тему. Реалізація групового проекту в середовищі створення презентацій. Представлення його однокласникам

Очікувані результати: учні уміють взаємодіяти в групах та відповідно обраної теми проєкту створюють власну презентацію доповнюючи її текстом зображеннями, схемами та діаграмами, діють послідовно відповідно обраного плану реалізації власної презентації.

Мета: формувати  навички групової взаємодії, створення презентацій, навчати діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№35 - Рефлексія щодо власної діяльності протягом навчального року. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

Очікувані результати: учні орієнтуються в вивчених темах протягом року, відтворюють ключові поняття та пояснюють можливості й  інформаційні процеси, що відбуваються в програмних середовищах Microsoft Office Word, PowerPoint, Scratch.

Мета: повторити навчальний матеріал за рік; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання