№01 - Повторення основних прийомів роботи із комп'ютерами та даними. Повторення вивченого матеріалу за 2 клас

Мета:  актуалізувати знання учнів про правила безпечної поведінки у кабінеті інформатики, пригадати ключові напрямки з вивченого матеріалу за 2 клас. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити взаємозв’язок з іншими предметами. Формувати групи компетентностей: інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.  

№02 - Роль інформації в житті людини. Значення інформації

Мета:  акцентувати увагу дітей на ролі та значенню інформації в житті людини. Познайомити з поняттями «неповна інформація», «незрозуміла інформація», «неправдива інформація», «неактуальна інформація» та навести приклади з реального життя. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№03 - Інструктаж з БЖД. Види інформації за способом подання: текстовий, графічний, числовий, звуковий, відео.

Мета:  ознайомити учнів з видами інформації за способом подання, дати визначення поняттям «повідомлення» та «комбіновані повідомлення». Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№04 - Інструктаж з БЖД. Збереження повідомлень. Перетворення інформації з одного виду в інший.

Мета:  ознайомити учнів зі способами збереження повідомлень та методом перетворення інформації з одного виду в інший. Формувати значимість перетворення інформації, вміння виділяти головне, актуалізувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Встановити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№05 - Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. Джерело інформації. Комп’ютерні пристрої для роботи з текстовою, звуковою, відео інформацією. Пристрої введення та пристрої виведення.

Очікувані результати: учні орієнтуються в часових рамках виникнення пристроїв для роботи з інформацією, розрізняють та визначають джерела інформації, розрізняють комп’ютерні пристрої за способом застосування під час обробки інформації, класифікують комп’ютерні пристрої за введенням та виведенням інформації.

Мета:  ознайомити учнів з історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією. Навчати класифікувати комп’ютерні пристрої за введенням та виведенням інформації. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№06 - Дії з інформацією: передавання, пошук, перетворення, використання. Переваги опрацювання інформації сучасними пристроями.  Структурування інформації в документах, теках. Поняття меню.

Мета:  ознайомити учнів процесом створення тек на комп’ютері. Розвивати навички сортування інформації у теках та вкладених теках. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№07 - Поняття про мережі. Поняття про мережу Інтернет. Складові вікна програми-браузера.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «мережа», «браузер», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, розрізняють локальну, регіональну та глобальну мережу, вміють наводити приклади, визначають та називають складові вікна браузер.

Мета:  актуалізувати знання учнів про «мережу» та «браузер», поняттям про мережу Інтернет та складові вікна браузера. Познайомити з локальними, регіональними та глобальною мережею Інтернет.  Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, уміння вчитися.

№08 - Поняття вебсторінки, її адреси.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «вебсервер», «вебсайт», «вебсторінка», «гіперпосилання», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, визначають назву вебсторінки за її адресою та її призначення, орієнтуються в розміщенні гіперпосилань на вебсторінці.

Мета:  закріпити поняття вебсторінки, сформувати поняття про адресу вебсторінки, навчити розпізнавати назву веб сторінки за її складовими; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№09 - Ключові слова для пошуку. Пошук зображень, текстів, відео, карт в Інтернеті для навчальних предметів. Додавання найкращих результатів у закладки браузера. Структурування закладок у теки.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «ключове слово», «ключова фраза», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, здійснюють пошук вебсторінок за обраними ключовими словами, орієнтуються у знайдених результатах та структурують потрібні вебсторінки у теках.

Мета:  навчити учнів шукати інформацію в мережі Інтернет за допомогою пошукових систем (а саме ключових слів) та додавати знайдені дані до закладок браузера; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№10 - Прості критерії оцінювання надійності Інтернет-сайтів. Етика та безпека цифрової поведінки, цифрова репутація, цифровий слід. Відповідальна поведінка онлайн.

Очікувані результати: учні розуміють поняття, «репутація», «цифровий слід», «цифровий портрет», вільно використовують зазначені поняття у своєму мовленні, усвідомлюють значення репутації в повсякденному житті та мережі Інтернет.

Мета:  познайомити учнів з поняттями «репутація», «цифровий слід», «цифровий портрет»; розвивати логічне мислення; формувати вміння критично оцінювати інформацію, аналізувати i робити висновки; виховувати відповідальність за свої дії в мережі Інтернет, інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№11 - Модель адекватного реагування в сумнівних ситуаціях. Джерела отримання допомоги в прикрих і тривожних ситуаціях.

Очікувані результати: учні розуміють що ряд ситуацій можуть бути потенційно небезпечними, усвідомлюють моделі адекватного реагування в сумнівних ситуаціях, вміють та знають де знайти допомогу серед знайомих й в мережі Інтернет.

Мета:  сформувати розуміння учнів, що ряд ситуацій можуть бути потенційно небезпечними; розвивати логічне мислення; формувати вміння критично оцінювати інформацію, навчати аналізувати i робити висновки, побудувати моделі адекватної поведінки реагування в сумнівних ситуаціях; виховувати відповідальність за свої дії, інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№12 - Конфіденційність даних, приватна інформація. Способи визначення і позначення авторства інформаційних продуктів. Поняття про захист авторських прав. Наслідки та ризики використання плагіату (списування)

Очікувані результати: учні вільно володіють поняттями «приватна інформація», «публічна інформація», «конфіденційність», «інтелектуальна власність», використовують вивчені терміни у власному мовленні, розуміють наслідки та ризики під час використання плагіату (списування).

Мета:  актуалізувати знання учнів про приватну та публічну інформацію; оговорити, яким чином відбувається захист приватної інформації, познайомити з поняттям «конфіденційність», «інтелектуальна власність», наслідками та ризиками використання плагіату (списування); розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

№13 - Середовища для читання електронних текстів. Робота з електронним текстовим документом.  Офлайнові текстові редактори. Переміщення в текстовому документі. Виділення частин тексту.  Змінювання та вдосконалення текстів.

Мета:  познайомити учнів з можливістю читання текстів на смартфонах та інших портативних пристроях, офлайновим текстовим редактором Microsoft Office Word; актуалізувати навички переміщення в текстовому документі без використання миші; навчати виділяти частини тексту різними способами; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання