Каталог матеріалів

Урок №79 для 2 класу з української мови за М.С. Вашуленко - Навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень (роз­повідних і питальних).

 «____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови з використанням навчального посібника «М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко»

Урок №79. Навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень (роз­повідних і питальних). Складання казки «Як Сонце і Крига хотіли подружитися».

Мета: закріпити знання учнів про види речень за метою висловлювання, розвивати вміння будувати й інтонувати розповідні та питальні; розвивати культуру мовлення, уміння спостерігати й аналізувати; виховувати в дітей почуття доброти, взаємодопомоги, любов до природи та небайдуже ставлення до неї.

Обладнання: мультимедійний комплект

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд8. Пам’ятай! Часто розповідні речення вимовляються з особливим почуттям: із захопленням, радістю. У кінці таких розповідних речень ставиться знак оклику ( ! ).

Слайд9. Прочитай і вивчи напам’ять вірш Лесі Лужецької. Випиши виділені речення. Вимов їх з особливим захопленням.

Слайд10. Учімося, діти, українське слово любити!

Слайд11. Склади розповідне окличне речення з поданих слів. Запиши утворене речення. Побудуй звукові схеми виділених слів.

Слайд12. Прочитайте вірш Павла Тичини, передаючи голосом захоплення красою мови. Поясніть, що означає виділене сполучення слів. Складіть розповідне окличне речення зі сполученням слів наша мова калинова. Запишіть його. Поясніть розділовий знак у кінці речення.

Слайд13. Прочитай. Визнач межі речень. Постав відповідні розділові знаки. Випиши спонукальне речення. Усно поясни свій вибір.

Слайд14. Фізкультхвилинка.

Слайд15. Пам’ятай! Питальні речення також можуть вимовлятися з особливим почуттям. У кінці таких питальних речень ставляться два розділові знаки: знак питання і знак оклику ( ? ! ).

Слайд16. Прочитайте вірш Олега Орача «Вогонь та вода» в особах. Поясніть значення виділених слів. Назвіть питальні речення. Які з них треба вимовляти з особливим почуттям? Складіть казку «Як Сонце і Крига хотіли подружитися».

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні