Каталог матеріалів

Урок №17 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Велика буква А. Розповідь за малюнками

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 17

Тема. Велика буква А. Розповідь за малюнками

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою А, її використанням під час написання імен, прізвищ; вчити друкувати велику букву А; закріплювати вміння друкувати малу букву а; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; вчити позначати друкованою буквою (великою чи малою) перший звук у сприйнятих на слух словах; формувати вміння читати чистомовки, розпізнавати букви А й а в тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння розповідати за малюнком; виховувати уважність, старанність, формувати інтерес до читання.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про друковану велику букву А, її використання під час написання імен, прізвищ; вміє її друкувати; добирає слова зі звуком [а] на початку, в середині і в кінці; удосконалює вміння робити звуковий аналіз слів.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна, природнича, математична.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Подорож».

Актуалізація знань.

Слайд 4. Мовленнєва розминка. Робота з чистомовкою.

Слайд 5. Назвіть зображені предмети. Побудуйте звукові схеми цих слів. Складіть речення про один із цих предметів за схемою.

Слайд 6. Мовленнєва розминка. Робота зі скоромовкою.

Слайд 7. Гра «Знайдіть букву А». Знайдіть букви А а в рядку, прочитайте їх.

Слайд 8. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 9. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: імена, прізвища, чистомовки, скоромовки, аптека, аптекар.

Слайд 10. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Перегляд відео з сайту Ютуб Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква А а».

Слайд 11. Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква А а». Натисніть на жовтий кружечок.

Бесіда «Для чого потрібна велика буква А?».

Слайд 12. Бесіда «Для чого потрібна велика буква А?». (Для написання імен, прізвищ.) Чи є в класі учні, у яких імена чи прізвища починаються з букви А?

Робота за підручником (с.32-33). Бесіда за сюжетним малюнком.

Слайд 13. Розгляньте малюнок. Придумайте дітям імена на букву А. Чим зайняті діти? Що вони намалювали? Складіть речення за малюнком.

Методика написання великої друковано букви А.

Слайд 14. Методика написання великої друкованої букви А. Написання букви А у повітрі.

Друкування великої букви А.

Слайд 15. Надрукуйте у клітинках велику букву А у першому рядку.

Слайд 16. Рухлива вправа.

Слайд 17. Пригадайте, як друкується мала літера а, надрукуйте її та велику літеру А у другому рядку за зразком.

Слайд 18. Рухлива вправа.

Складання розповіді за малюнками. Звуковий аналіз слів.

Слайд 19. Розгляньте малюнок. Придумайте дівчинці ім'я на букву А. Розкажіть, яка пригода з нею сталася? Прочитайте, що сказала дівчинка, вколовшись колючкою кактуса. Визначіть, до якого слова побудована звукова схема.

Слайд 20. Розгляньте малюнок. Хто це? Що вона робить? Прочитайте, що говорить мама, коли колишить немовля. Визначіть, до якого слова побудована звукова схема.

Диктант «Вибірковий».

Слайд 21. Надрукуйте у клітинках тільки перші букви слів, які продиктує вчитель (велику А або малу а). Після друкування – перевіряємо.

Слайд 22. Руханка з Ютуб каналу.

Завдання від Щебетунчика. Робота над чистомовкою.

Слайд 23. Завдання від Щебетунчика. Робота над чистомовкою.

Робота над текстом Букваря.

Слайд 24. Робота над текстом. Читання тексту вчителем. Бесіда за змістом тексту. Придумування заголовку. Знайдіть та обведіть всі букви А а.

Робота над малюнками. Складання речень.

Слайд 25. Розгляньте малюнки. Поясніть, що на малюнках не так? Складіть речення за схемою до кожного малюнка.

Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Гра «Перший-середній-останній».

Слайд 26. Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Гра «Перший-середній-останній». Натисніть на жовтий кружечок.

Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів.

Слайд 27. Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів.

Слайд 28. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія «Незакінчене речення».

Слайд 35. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 36. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Слова на букву А».

Слайд 37. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Слова на букву А».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні