Каталог матеріалів

Урок №16 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Звук [а]. Мала буква а.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 16

Тема. Звук [а]. Мала буква а. Складання речень за малюнками

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою а, вчити друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [а] на початку, в середині і в кінці; розвивати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності, будувати речення з використанням допоміжних матеріалів; виховувати старанність, формувати інтерес до навчальної діяльності.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про друковану малу букву а, вміє її друкувати; добирає слова зі звуком [а] на початку, в середині і в кінці; вдосконалює вміння робити звуковий аналіз слів.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, математична.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Слайд 3-6. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5».

Актуалізація знань.

Слайд 7. Назвіть зображені предмети. Побудуйте звукові схеми цих слів. Складіть речення про один із цих предметів за схемою.

Слайд 8. Визначте, назвам яких світлин відповідає подана схема. Складіть речення за поданою схемою.

Слайд 9. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 10. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 11. Розучування віршика про абетку.

Слайд 12. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 13. Знайомство з Читалочкою.

Слайд 14. Знайомство із Щебетунчиком.

Оформлення стіни слів: абетка, алфавіт, друкована буква, на початку, в середині, в кінці, Читалочка, Щебетунчик.

Слайд 15. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Перегляд відео з сайту Ютуб Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква А. Звук [а]».

Слайд 16. Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква А. Звук [а]». Натисніть на жовтий кружечок.

Робота за підручником (с.32-33). Бесіда за сюжетним малюнком. Актуалізація знань про звуковий аналіз слів.

Слайд 17. Розгляньте малюнок. Де знаходяться букви? Куди поспішають? Звуковий аналіз слова автобус. Перший звук у слові.

Методика написання малої друковано букви а.

Слайд 18. Методика написання малої друкованої букви а. Написання букви а у повітрі.

Друкування малої букви а.

Слайд 19. Надрукуйте малу букву а у клітинках під рахунок раз і, два і.

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Складання речень. Звуковий аналіз слів.

Слайд 21. Складіть речення про те, що робить буква а на кожному малюнку. Виконайте звуковий аналіз слів. Знайдіть місце звука [а] в кожному слові. Надрукуйте малу букву а.

Завдання від Читалочки.

Слайд 22. Прочитай завдання Читалочки. Зверніть увагу на стрілочки, вони показують, в якому напрямку треба читати. Читання ланцюжком, хором, індивідуально.

Завдання на встановлення відповідності.

Слайд 23. Назвіть всі предмети. Покажіть схему кожного слова. Заповніть схему слова ананас. Надрукуйте у відповідних клітинках букву а.

Слайд 24. Назвіть предмети. Покажіть стрілочками, у яких словах буква а стоїть у середині, а в яких – у кінці.

Складання речень за малюнками.

Слайд 25. Складіть речення за малюнками, добираючи замість трьох крапок слова. Проаналізуйте слова – назви малюнків, позначте в клітинках букву а – знайдіть місце звука [а] в цих словах.

Актуалізація набутих знань.

Слайд 26. Обведіть букви, які ви знаєте. Надрукуйте їх у відповідних клітинках.

Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква А. Звук [а]».

Слайд 27. Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква А. Звук [а]». Натисніть на жовтий кружечок.

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 28. Стіна слів. Словникова робота.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія «Незакінчене речення».

Слайд 35. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія «Загадкові листи».

Слайд 36. Рефлексія «Загадкові листи». Оберіть лист, який ви хочете відкрити.

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Слова на букву А».

Слайд 37. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Слова на букву А».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні