Каталог матеріалів

Урок №15 для 2 класу з української мови за К. Пономарьовою - Спостерігаю за наголосом у словах. Роль наголосу в словах. Правильна вимова слів. Складання речень за малюнками.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку української мови за навчально-методичним комплектом К.І.Пономарьової (підручник «Українська мова та читання» для 2 класу у 2-х частинах, частина 1; зошит «Я дружу зі словом», у 2-х частинах, зошит з розвитку мовлення «Подружися зі словом»)

Урок № 15. Спостерігаю за наголосом у словах. Роль наголосу в словах. Правильна вимова слів. Складання речень за малюнками.

Мета: вчити правильно ставити наголос у словах, правильно їх вимовляти; складати і записувати речення за малюнками та поданими запитаннями; виховувати спостережливість, інтерес до оточуючого, любов до природи.

Обладнання: мультимедійний комплект.

Хід уроку

ОК (організація класу)

Створення позитивного психологічного клімату класу.

МНД (мотивація навчальної діяльності)

АОЗ (актуалізація опорних знань)

ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2. Прочитай розповідь Ґаджика. Дотримуйся наголосу. Яких помилок припустився Ґаджик? Виправ помилки.

Слайд 3. Випиши з тексту парти слів, які відрізняються тільки наголосом. Постав наголос.

Слайд 4. Проведи дослідження.

Слайд 5. Перевір себе за правилом.

Слайд 6. Рухлива вправа.

Слайд 7. Допоможи Читалочці вибрати з довідки потрібні слова. Запиши утворені речення. Постав наголос у вставлених словах.

Слайд 8. Фізкультхвилинка.

Слайд 9-10. Допоможи Родзинці відгадати загадку. Запиши слова-відгадки. Познач наголос у кожному слові.

Слайд 11. Склади розповідь за малюнками, використовуючи слова-відгадки.

Слайд 12. Дай відповіді на запитання Щебетунчика і запиши.

Слайд 13. Рухлива вправа.

Слайд 14. Пояснення домашнього завдання. Визнач, яке з поданих слів змінює своє значення зі зміною наголосу. Утвори два речення з цим словом так, щоб у кожному воно мало інший наголос. Запиши їх.

ЗВ (закріплення вивченого)

Підсумок

Рефлексія

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні