Каталог матеріалів

Урок №15 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Повторення вивченого в добукварний період. Тема для спілкування: Професії. Ким я мрією стати?

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 15

Тема. Повторення вивченого в добукварний період. Тема для спілкування: Професії. Ким я мрію стати. Робота з дитячою книжкою

Мета: актуалізувати знання та уявлення учнів про слова, які відповідають на питання що? хто? який? яка? яке? які? що робить? що роблять?, про речення, розділові знаки в кінці речень, службові слова, поділ слів на склади, наголос, мовні звуки; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз найпростіших слів; закріплювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; актуалізувати слова тематичної групи «Професії»; удосконалювати вміння складати речення і розповіді за малюнками, про власні мрії; розвивати інтерес до дитячих книжок; розширювати й уточнювати знання дітей про професії, виховувати повагу до людей різних професій.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про слова, які відповідають на питання що? хто? який? яка? яке? які? що робить? що роблять?, про речення, розділові знаки в кінці речень, службові слова, поділ слів на склади, наголос, мовні звуки; удосконалює вміння робити звуковий аналіз найпростіших слів.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: урок застосування знань, умінь і навичок.

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, здоров’язбережувальна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5».

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5».

Актуалізація знань.

Слайд 8. Визначте, до якої назви тварини немає звукової схеми. Побудуйте її. Складіть речення про будь-яку тварину за схемою.

Слайд 9. «Помиріть» тварин. Назвіть, якій із них належить звукова схема. Побудуйте звукову схему назви іншої тварини. Складіть речення за схемою.

Слайд 10. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 11. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: речення, розділові знаки, службові слова, склад, склади, наголос, звуковий аналіз, професії.

Слайд 12. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина. Робота за підручником (с.30-31).

Актуалізація знань та уявлень про слова, які відповідають на питання що? хто? який? яка? яке? які? що робить? що роблять?

Слайд 13. Розгляньте малюнок. Назвіть професії зображених людей.

Слайд 14-16. Доберіть слова, які відповідають на питання що? хто? який? яка? яке? які? Що робить? Доповніть звукову схему.

Закріплення вмінь на встановлення відповідності.

Слайд 17. Назвіть професії зображених людей.

Слайд 18-21. Назвіть професію. Складіть з цим словом речення. Поділіть слово на склади. Скільки складів має це слово?

Слайд 22. Встановіть відповідність: доповніть схеми слів, проведіть стрілочки.

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Розвиток зв’язного мовлення за малюнком. Бесіда про професії.

Слайд 24. Перегляд відео «Професія - балерина».

Слайд 25. Перегляд відео «Професія - програміст».

Слайд 26. Розгляньте малюнок. Складіть розповідь про те, ким мріють стати Катруся і Лесик. Бесіда. Ким ви хочете стати, коли виростите. Чим вам подобаються ці професії?

Повторення вивченого.

Слайд 27. Розгляньте малюнок. Що зображено на табличках. Пригадайте, що означають ці умовні позначення.

Слайд 28. Назвіть слова – назви тварин, які складаються з одного; двох складів; слова, у яких наголошений перший склад, другий склад.

Слайд 29. Придумайте слова, які: починаються з голосного звука; з твердого приголосного звука; які мають на початку м'який приголосний звук.

Слайд 30. Складіть речення, в кінці яких треба поставити: крапку; знак оклику; знак питання.

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 31. Стіна слів. Словникова робота.

Робота з дитячою книжкою.

Слайд 32. Робота з дитячою книжкою. Розгляньте книжки про світ професій. Бесіда за ілюстраціями та змістом творів, уміщених у цих книжках.

Слайд 33. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 34. Online завдання.

Рефлексія «Незакінчене речення».

Слайд 35. Вправа «Незакінчене речення».

Рефлексія «Загадкові листи».

Слайд 36. Рефлексія «Загадкові листи». Оберіть лист, який ви хочете відкрити.

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Професії».

Слайд 37. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Професії».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні