Каталог матеріалів

Урок №14 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Звуковий аналіз слів. Тема для спілкування: Звірі. У зоопарку.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 14

Тема. Звуковий аналіз слів. Тема для спілкування: Звірі. У зоопарку

Мета: удосконалювати в учнів уміння робити звуковий аналіз найпростіших слів; розвивати вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки; закріплювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; актуалізувати слова тематичної групи «Звірі»; удосконалювати вміння складати речення, розповідати за малюнками і про події з власного життя; розширювати й уточнювати знання дітей про звірів, викликати прагнення більше дізнатися про їхнє життя, виховувати турботливе ставлення до тварин.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє робити звуковий аналіз слів, позначати звуки умовними позначками в звукових схемах слів; удосконалює вміння складати речення.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, громадянська, природнича, математична.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Актуалізація знань.

Слайд 4. Пригадайте, які бувають звуки (голосні, приголосні: тверді, м'які), як вони позначаються.

Слайд 5. Назвіть об'єкти (журавель, ворона, сова, синичка, лелека, сорока). Побудуйте схеми цих слів. Складіть з ними речення.

Слайд 6. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 7. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: голосні, приголосні, тверді, м'які, звукові схеми, тварини, звірі, зоопарк.

Слайд 8. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина. Робота за підручником (с.28-29).

Розвиток вміння виділяти звуки в словах, позначення їх у звукових схемах слів.

Слайд 9. Розгляньте малюнок. Назвіть кожного звіра. Бесіда про тварин.

Слайд 10-12. Поділіть назву звіра на склади, визначіть наголошений склад. Доповніть звукові схеми.

Слайд 13. Назвіть звірів. Виконайте звуковий аналіз кожного слова і з'єднайте стрілочки малюнки з відповідними звуковими схемами. Хто із тварин зайвий? Чому?

Вдосконалення умінь робити звуковий аналіз слів, визначати тверді і м’які приголосні звуки.

Слайд 14. Назвіть тварин. Виконайте звуковий аналіз назв зображених тварин і зіставте з поданою звуковою схемою. Чия назва не відповідає схемі? Хто зайвий?

Слайд 15. Фізкультхвилинка.

Розвиток зв’язного мовлення за сюжетним малюнком. Бесіда про птахів.

Слайд 16. Перегляд відео «Відвідаємо зоопарк».

Слайд 17. Розгляньте малюнок. Де відбувається подія? Кого побачили діти? Дайте дітям імена. Бесіда про зоопарк. Хто бував у зоопарку? Що найбільше запам'яталося чи здивувало вас?

Робота з персоніфікованими буквами.

Слайд 18. Чи впізнаєте ви ці букви? Назвіть їх. Що вони роблять? Складіть речення чи короткі розповіді про тварин. Визначте за кількістю складів, якому слову відповідає звукова схема та заповніть її.

Слайд 19-21. Доберіть інші слова на ці букви. Назвіть всі об'єкти. Визначте, скільки складів у кожному слові, який склад наголошений.

Завдання на спостережливість та застосування власного життєвого досвіду (с.29)

Слайд 22. Розгляньте малюнки. Назвіть тварин. Бесіда. Де живуть білі ведмеді? Де живуть крокодили.

Слайд 23. Поясніть, що на малюнку не так. Як почуває себе ведмідь, який заблукав і потрапив до Африки?

Слайд 24. Поясніть, що на малюнку не так. Як почуває себе крокодил, який заблукав і потрапив до Північного полюсу?

Слайд 25. Визначте, якому слову відповідає подана під малюнками звукова схема, позначте в ній звуки.

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 26. Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 27. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 28. Online завдання.

Рефлексія «Незакінчене речення».

Слайд 29. Вправа «Незакінчене речення».

Рефлексія «Загадкові листи».

Слайд 30. Рефлексія «Загадкові листи». Оберіть лист, який ви хочете відкрити.

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Тварини».

Слайд 31. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Тварини».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні