Каталог матеріалів

Урок №13 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Звукові схеми слів. Тема для спілкування: Птахи

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 13

Тема. Звукові схеми слів. Тема для спілкування: Птахи

Мета: розвивати вміння робити звуковий аналіз найпростіших слів, позначати звуки умовними позначками в звукових схемах слів; удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки; закріплювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; актуалізувати слова тематичної групи «Птахи»; удосконалювати вміння складати речення, розповідати за малюнками і про свої спостереження; розширювати й уточнювати знання дітей про птахів, пробуджувати інтерес до їхнього життя, виховувати турботливе ставлення до пернатих.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє робити звуковий аналіз найпростіших слів, позначати звуки умовними позначками в звукових схемах слів; удосконалює вміння складати речення.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, громадянська, природнича, математична.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Актуалізація отриманих знань.

Слайд 4. Пригадайте, які бувають звуки (голосні, приголосні: тверді, м'які), як вони позначаються.

Слайд 5. Назвіть об'єкти. Побудуйте схеми цих слів. Складіть речення, використовуючи знаки: «.», «!», «?».

Слайд 6. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 7. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: голосні, приголосні, тверді, м'які, птахи.

Слайд 8. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Робота за підручником (с.26-27).

Закріплення знань про мовні звук, поділ слів на склади і наголос.

Слайд 9. Розгляньте малюнок. Назвіть кожну пташку. Бесіда про птахів.

Слайд 10-12. Поділіть назву птаха на склади, визначіть наголошений склад. Доповніть звукові схеми.

Слайд 13. Назвіть птахів. Поділіть назву кожного птаха на склади. За кількістю складів знайдіть звукову схему кожного слова.

Вдосконалення умінь робити звуковий аналіз слів, визначати тверді і м’які приголосні звуки.

Слайд 14. Назвіть птахів. Що ви про них знаєте? Чи бачили ви цих птахів, де і коли?

Слайд 15-18. Поділіть назву птаха на склади, визначіть наголошений склад. Доповніть звукові схеми.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

Розвиток зв’язного мовлення за сюжетним малюнком. Бесіда про птахів.

Слайд 20. Перегляд відео «Лелеки».

Слайд 21. Перегляд відео «Ластівки».

Слайд 22. Бесіда за малюнком. Що це за птахи? Де і з чого вони вимостили гнізда. Побудуйте свою розповідь у формі порівняння.

Робота з персоніфікованими буквами.

Слайд 23. Чи впізнаєте ви ці букви? Назвіть їх. Що вони роблять? Доповніть звукові схеми слів. Складіть речення чи короткі розповіді про птахів і букви.

Слайд 24-26. Доберіть інші слова на ці букви. Назвіть всі об'єкти. Поставте питання хто? або що? який? яка? яке? Визначте, скільки складів у кожному слові, який склад наголошений.

Завдання на спостережливість та застосування власного життєвого досвіду (с.27)

Слайд 27. Поясніть, що на малюнку не так. На яких птахів треба замінити курей, щоб на малюнку було все правильно. Визначте, якому слову з малюнка відповідає подана схема.

Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 28. Стіна слів. Словникова робота.

Слайд 29. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 30. Online завдання.

Рефлексія «Незакінчене речення».

Слайд 31. Вправа «Незакінчене речення».

Рефлексія «Загадкові листи».

Слайд 32. Рефлексія «Загадкові листи». Оберіть лист, який ви хочете відкрити.

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Зоряне небо».

Слайд 33. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Птахи».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні