Каталог матеріалів

Урок №89 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Апостроф. Читання слів і тексту з вивченими літерами

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 89

Тема. Апостроф. Читання слів і тексту з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з апострофом, формувати вміння правильно читати слова з ним; закріплювати вміння робити звуковий аналіз слів; удосконалювати навичку читання, уміння добирати заголовок до тексту; розвивати вміння складати речення і розповідь за малюнком; виховувати повагу до членів своєї сім’ї. 

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Артикуляційні вправи.

Слайд 3. Психологічна настанова на урок. Вправа «Я хочу навчатися, тому що…». Учні утворюють коло і промовляють:.

 

Повторення вивченого

1) Робота зі скоромовкою.

Слайд 4. Читацька розминка. Прочитай скоромовку.

 

2) Гра «жук-буквоїд».

Слайд 5. Гра «жук-буквоїд». Вставте букви, яких бракує.

Слайд 6. Гімнастика для очей.

 

Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 7. Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Оформлення стіни слів: м’яч хом’як пір’я ріп’ях комп’ютер.

Слайд 8. Стіна слів. Словникова робота.

 

Робота з казкою.

Слайд 9-16. Казка про АПОСТРОФ.

 

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком (с.68).

Слайд 17. Запам'ятай!

Слайд 18. Бесіда за малюнком. Чим зайнятий апостроф? Апостроф намальований з м’ячем тому, що в цьому слові є цей знак.

Слайд 19. Відгадай загадку. Зробіть звуковий аналіз цього слова, побудуйте на дошці його звукову схему і зіставте її зі схемою, поданою під малюнком.

Слайд 20. Рухлива вправа.

 

Читаємо і друкуємо склади.

Слайд 21. Прочитай назви малюнків.

 

Вдосконалення вміння читати склади з апострофом.

Слайд 22. Прочитайте завдання Читалочки.

 

Робота з віршем.

Слайд 23. Вправа «Передбачення».

Слайд 24. Прочитай вірш Олени Полянської. Придумай заголовок.

Слайд 25. Конкурс на кращого читача вірша.

Слайд 26. Фізкультхвилинка.

 

Вдосконалення вміння складати та читати слова.

Слайд 27. З’єднай частини слів.

Слайд 28. Прочитай слова. Постав до них питання.

 

Робота з текстом.

Слайд 29. Вправа «Передбачення».

Слайд 30. Прочитай текст. Придумай заголовок.

Слайд 31. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 32. Самостійне напівголосне читання.

Слайд 33. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 34. Рухлива вправа.

 

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Гра «Аукціон».

Слайд 35. Гра «Аукціон».

 

Гра «Назви слово».

Слайд 36-39. Гра «Назви слово».

 

Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 40. Online завдання.

 

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 41. Вправа «Мікрофон».

 

Рефлексія.

Слайд 42. Рефлексія «Загадкові листи».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні