Каталог матеріалів

Урок №87 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Звуки, буквосполучення дз. Читання текстів з вивченими літерами

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 87

Тема. Звуки [дз], [дз´], буквосполучення дз. Читання текстів з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів зі звуками [дз], [дз´], та позначенням їх буквосполученням дз, формувати вміння правильно вимовляти ці звуки, читати слова з ними; закріплювати вміння робити звуковий аналіз слів; удосконалювати навичку читання, уміння добирати заголовок до тексту; розвивати вміння складати речення з поданими словосполученнями, розповіді за малюнками; виховувати інтерес до птахів. 

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

 

Артикуляційні вправи.

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

 

Повторення вивченого

1) Робота зі скоромовкою.

Слайд 6. Робота зі скоромовкою.

 

2) Гра «Знайди букву».

Слайд 7. Гра «Знайди букву». Знайдіть щ в рядках, прочитайте їх.

Слайд 8. Гімнастика для очей.

 

Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 9. Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Оформлення стіни слів: дзвінок дзиґа дзьоб кукурудза дзвіночки родзинки.

Слайд 10. Стіна слів. Словникова робота.

 

Гра «Упіймай звук [дз]».

Слайд 11. Гра «Упіймай звук [дз]».

 

Робота зі словами.

Слайд 12. Правильно вимовляємо звуки [дз], [дз’].

 

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком (с.64).

Слайд 13. Бесіда за малюнком. Який предмет крутять букви? У кого з вас була чи є така іграшка? Як нею гратися? Виконайте звуковий аналіз слова дзиґа, побудуйте на дошці звукову схему цього слова і зіставте її зі схемою, поданою під малюнком. Виконайте звуковий аналіз слова дзьоб, побудуйте на дошці звукову схему цього слова і зіставте її зі схемою, поданою під малюнком.

Слайд 14. Вправа «Квест-дослідження».

Слайд 15. Рухлива вправа.

 

Читаємо і друкуємо склади.

Слайд 16. Утвори склади з буквосполученням дз та буквами, які позначають голосні звуки, і надрукуйте їх у клітинках під малюнками.

Слайд 17. Допоможіть дзвіночкам прочитати склади.

Слайд 18. Прочитай назви малюнків.

 

Робота з текстом.

Слайд 19. Вправа «Передбачення».

Слайд 20. Прочитай текст. Придумай заголовок.

Слайд 21. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 22. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

 

Вдосконалення вміння складати речення з словосполученнями.

Слайд 24. Прочитай сполучення слів. Склади з ними речення.

 

Робота з текстом.

Слайд 25. Прочитай текст. Придумай заголовок.

Слайд 26. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 27. Самостійне напівголосне читання.

Слайд 28. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 29. Рухлива вправа.

 

Робота в зошиті.

Слайд 30. Покажи стрілочками, де чий дзьоб.

 

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Гра «Аукціон».

Слайд 31. Гра «Аукціон».

 

Гра «Назви слово».

Слайд 32-34. Гра «Назви слово».

 

Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 35. Online завдання.

 

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 36. Вправа «Мікрофон».

 

Рефлексія.

Слайд 37. Рефлексія «Загадкові листи».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні