Каталог матеріалів

Урок №84 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Мала буква щ. Читання слів і тексту з вивченими літерами

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 84

Тема. Мала буква щ. Читання слів і тексту з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою щ, навчити друкувати її; закріплювати вміння робити звуковий аналіз слів; удосконалювати навичку читання, уміння добирати заголовок до тексту; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками; виховувати охайність, турботливе ставлення до свого здоров’я. 

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Артикуляційні вправи.

Слайд 3-8. Артикуляційна вправа.

 

Повторення вивченого

1) Робота зі скоромовкою.

Слайд 9. Робота зі скоромовкою.

 

2) Гра «Знайди букву».

Слайд 10. Гра «Знайди букву». Знайдіть ф в рядках, прочитайте їх.

Слайд 11. Гімнастика для очей.

 

Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 12. Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Оформлення стіни слів: щітка щука щедрий ящірка дощ щавель щодня щоденно.

Слайд 13. Стіна слів. Словникова робота.

 

Гра «Упіймай звук [шч]».

Слайд 14. Гра «Упіймай звук [шч]».

 

Робота зі словами.

Слайд 15. Правильно вимовляємо звуки.

 

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком (с.58).

Слайд 16. Бесіда за малюнком. Що роблять букви? Яку рибу впіймали? Для чого мала буква взяла сачок? Кому доводилось ловити рибу? Чим ловили, де і з ким? Яку рибу впіймали. Зробіть звуковий аналіз слова щука, побудуйте на дошці звукову схему цього слова і зіставте її зі схемою, поданою під малюнком.

Слайд 17. Вправа «Квест-дослідження».

 

Методика написання малої букви щ.

Слайд 18. Методика написання малої друкованої букви «щ».. Написання букви «щ» у повітрі.

Слайд 19. Робота з конструктором LEGO. Робота в групах.

Слайд 20. Рухлива вправа.

 

Складання розповіді за малюнком.

Слайд 21. Розгляньте малюнок. Що робить буква «ща»? (Буква «ща» надула щоки). Виконайте звуковий аналіз слова щоки, визначте місце звука [шч] в цьому слові.

Слайд 22. Розгляньте малюнок. Що робить буква «ща»? (Буква «ща» хапає ящірку за хвоста). Виконайте звуковий аналіз слова ящірка, визначте місце звука [шч] в цьому слові.

Слайд 23. Розгляньте малюнок. Що робить буква «ща»? (Буква «ща» потрапила під дощ). Виконайте звуковий аналіз слова дощ, визначте місце звука [шч] в цьому слові.

Слайд 24. Послухайте і відгадайте загадку.

 

Вдосконалення вміння читати слова з вивченими буквами.

Слайд 25. Прочитайте завдання Читалочки.

Слайд 26. Допоможіть хмарці з дощиком прочитати склади.

Слайд 27. Фізкультхвилинка.

 

Читання слів та речень.

Слайд 28. Спускайся з гірки, читаючи закличку.

 

Робота з текстом.

Слайд 29. Вправа «Передбачення».

Слайд 30. Прочитай текст. Придумай заголовок.

Слайд 31. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 32. Самостійне напівголосне читання.

Слайд 33. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 34. Рухлива вправа.

 

Робота в зошиті.

Слайд 35. Покажи стрілочкою, де яка щітка.

 

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Гра «Аукціон».

Слайд 36. Гра «Аукціон».

 

Гра «Знайди зайвий звук».

Слайд 37. Гра «Знайди зайвий звук».

 

Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 38. Online завдання.

 

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 39. Вправа «Мікрофон».

 

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 40. Рефлексія. Поділися своїми враженнями від уроку.

 

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуй малюнок.

Слайд 41. Завдання для цікавої перерви. Розмалюйте картинки з буквою «щ».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні