Каталог матеріалів

Урок №60 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Звук [ґ]. Мала і велика букви Ґ ґ. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 60

Тема. Звук [ґ]. Мала і велика букви Ґ ґ. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з малою й великою друкованими буквами ґ і Ґ, навчити друкувати їх; формувати навичку читання, уявлення про близькі за значенням слова, уміння добирати заголовок до прочитаного тексту; розвивати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності, розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати інтерес до навчання. 

Очікувані результати: учні формують поняття про букву «ґе» та звуки, які вона позначає, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Очікування від подорожі».

 

Актуалізація знань.

1) Гра «Знайди букву».

 

2) Артикуляційні вправи.

Слайд 5-7. Дихальна вправа.

Слайд 8. Робота зі скоромовкою.

Слайд 9. Фізкультхвилинка для очей.

 

Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 10. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Слайд 11. Гра «Буква загубилася».

Слайд 12. Правильно вимовляємо звуки.

Слайд 13. Гра «Упіймай звук [ґ]».

 

Оформлення стіни слів: ґердан аґрус ґава ґазда ґирлиґа ґелґотати.

Слайд 14. Стіна слів. Словникова робота.

 

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком (с.10).

Слайд 15. Бесіда за малюнком. Чи впізнаєте персоніфіковані літери на малюнку? На які букви вони схожі? Чим відрізняються від букв Г г? Чим зайняті букви Ґ ґ (сидять на ґанку). Чи знаєте, що таке ґанок (прибудова з площадкою і східцями, а часто з покрівлею біля входу в будинок).

Слайд 16. Вправа «Квест-дослідження».

 

Методика написання малої букви «ге».

Слайд 17. Знайомимося з буквою. Написання букви «ге» у повітрі.

 

Робота з конструктором LEGO. Робота в групах.

За допомогою цеглинок побудуйте букву «ґе».

Слайд 18. Робота з конструктором LEGO. Робота в групах.

Слайд 19. Рухлива вправа.

 

Складання розповіді за малюнком.

Слайд 20. Розгляньте малюнок. Визнач місце букви «ґе» в словах. Розкажи, що робить буква «ґе» на малюнку (Буква «ґе» тримає ґердан.).

Слайд 21. Розгляньте малюнок. Визнач місце букви «ґе» в словах. Розкажи, що робить буква «ґе» на малюнку (Буква «ґе» дивиться на аґрус.).

 

Вдосконалення вміння читати слова з вивченими буквами.

Слайд 22. Прочитайте завдання Читалочки.

Слайд 23. Читання буквосполучень.

Слайд 24. Читання слів (повільно).

Слайд 25. Вчимося читати.

Слайд 26. Фізкультхвилинка.

 

Читання тексту.

Слайд 27. Прочитай текст. Придумай заголовок.

 

Робота зі словниковими словами.

Слайд 28. Порівняй значення кожної пари слів. Чим воно цікаве?

 

Робота з текстом.

Слайд 29. Прочитай текст. Придумай свій заголовок.

Слайд 30. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 31. Рухлива вправа.

Слайд 32. Поясни, на якому малюнку зображено Сергійка.

Слайд 33. Читання тексту «ланцюжком».

 

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 34. Online завдання.

 

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 35. Вправа «Мікрофон».

 

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 36. Рефлексія. Поділися своїми враженнями від уроку.

 

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуй малюнок.

Слайд 37. Завдання для цікавої перерви від сайту «Розвиток дитини». Виконайте завдання. Розмалюй лише ті картинки, назви яких починаються на літеру «ґе».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні