Каталог матеріалів

Урок №47 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Звуки [з], [з′]. Мала буква з. Читання складів, слів і тексту з вивченими літерами

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 47

Тема Звуки [з], [з′]. Мала буква з. Читання складів, слів і тексту з вивченими літерами. Уявлення про слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою з, навчити друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання, уміння добирати заголовок до тексту, правильно вимовляти дзвінкий звук [з] в кінці складу і слова; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками; виховувати старанність, спостережливість, увагу до значення слова. 

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розпізнавати та друкувати малу букву з, вивчені букви; робити звуковий аналіз, вміє складати речення за малюнками.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож!».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Актуалізація знань.

1) Гра «Знайди букву».

Слайд 4. Гра «Знайди букву». Знайдіть букви Де в рядках, прочитайте їх.

2) Читання складів, встановлення відповідності за малюнками.

Слайд 5. Прочитай склади. З'єднай їх з відповідними малюнками.

Слайд 6. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 7. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: зірки місяць зима зимувати зерно зернина замок морозиво водолаз замети ставки візерунки морозно ковзани ковзанки

Слайд 8. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком (с.94).

Слайд 9. Бесіда за малюнком. Назвіть, які букви ви бачите на малюнку. Чим вони займаються? Побудуйте звукову схему слова зірки, порівняйте зі схемою на малюнку. Визначте місце букви «зе» у слові.

Слайд 10. Вправа «Квест-дослідження.

Методика написання малої букви з.

Слайд 11. Методика написання друкованої букви зе. Написання букви зе у повітрі.

Друкування букви «зе».

Слайд 12. Надрукуйте малу букву «зе» та слова з буквою «зе» у клітинках.

Слайд 13. Рухлива вправа.

Слайд 14. Надрукуйте малу букву «зе» та слова з буквою «зе» у клітинках.

Слайд 15. Рухлива вправа.

Складання речень за малюнками.

Слайд 16. Розгляньте малюнок. Складіть речення про те, що робить буква «зе». Буква «зе» тримає замок. Виконайте звуковий аналіз слова замок, визначте місце звука [з] в цьому слові, позначте його буквою «зе».

Слайд 17. Складіть речення про те, що робить буква «зе». Буква «зе» тримає та їсть морозиво. Виконайте звуковий аналіз слова морозиво, визначте місце звука [з] в цьому слові, позначте його буквою «зе».

Слайд 18. Складіть речення про те, що робить буква «зе». Буква «зе» побачила водолаза. Виконайте звуковий аналіз слова водолаз, визначте місце звука [з] в цьому слові, позначте його буквою «зе».

Читання слів з вивченими буквами.

Слайд 19. Прочитайте завдання Читалочки. Що спільного мають слова в кожній парі?

Слайд 20. Фізкультхвилинка.

Гра «Відлуння».

Слайд 21. Робота в парах. Вправа «Відлуння». Один читає склад – інший знаходить його, показує та читає.

Формування навички читання.

Слайд 22. Прочитайте слова правильно та швидко.

Робота над текстом.

Слайд 23. Читання тексту вчителем. Бесіда за змістом тексту. Придумай заголовок. Читання тексту ланцюжком, індивідуально.

Уявлення про слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.

Слайд 24. Назвіть кожний малюнок. Який висновок можна зробити? Малюнки різні, але мають різне значення. Складіть три речення за кожним малюнком.

Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква З».

Слайд 25. Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква З». Натисніть на жовтий кружечок.

Слайд 26. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 27. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 28. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія. Вправа «Попкорн».

Слайд 29. Рефлексія. Вправа «Попкорн».

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуй малюнок.

Слайд 30. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні