Каталог матеріалів

Урок №41 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Звуки [р], [р′]. Мала буква р. Читання слів і речень з вивченими літерами та діалогу

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 41

Тема. Звуки [р], [р′]. Мала буква р. Читання слів і речень з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою р, навчити її друкувати; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками, розрізняти значення багатозначних слів; виховувати старанність, інтерес до навчальної діяльності. 

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розпізнавати та друкувати малу букву р, вивчені букви; вміє складати речення за малюнками, добирати заголовок до прочитаного тексту.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож!».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Актуалізація знань.

1) Гра «Знайди букву».

Слайд 4. Гра «Знайди букву». Знайдіть букви П в рядках, прочитайте їх.

2) Читання складів.

Слайд 5. Прочитай склади. З'єднай їх з відповідними малюнками.

Слайд 6. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 7. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: рак, рік, рис, равлик, крісло, календар, ранок, рослина, реклама, перерва, нора, пора, кора, пара, кран.

Слайд 8. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком (с.82)

Слайд 9. Бесіда за малюнком. Назвіть, які букви ви бачите на малюнку. Чим вони займаються? Побудуйте звукову схему слова рак порівняйте зі схемою на малюнку. Визначте місце букви у слові.

Слайд 10. Вправа «Квест-дослідження».

Методика написання малої букви п.

Слайд 11. Методика написання малої друкованої букви «ер». Написання букви «ер» у повітрі.

Друкування букви «ер».

Слайд 12. Надрукуйте малу букву «ер» та слова з буквою «ер» у клітинках.

Слайд 13. Рухлива вправа.

Слайд 14. Надрукуйте малу букву «ер» та слова з буквою «ер» у клітинках.

Слайд 15. Рухлива вправа.

Складання розповіді за малюнком.

Слайд 16. Розгляньте малюнок. Що робить буква «ер»? Буква «ре» зустрілася з равликом. Виконайте звуковий аналіз слова равлик, визначте місце звука [р] в цьому слові, позначте його буквою «ер».

Слайд 17. Розгляньте малюнок. Що робить буква «ре»? Буква «ер» сидить у кріслі. Виконайте звуковий аналіз слова крісло, визначте місце звука [р] в цьому слові, позначте його буквою «ер».

Слайд 18. Розгляньте малюнок. Що робить буква «ер»? Буква «ер» дивиться на календар. Виконайте звуковий аналіз слова календар, визначте місце звука [р] в цьому слові, позначте його буквою «ер».

Вдосконалення вміння читати слова з вивченими буквами.

Слайд 19. Прочитайте завдання Читалочки.

Слайд 20. Фізхвилинка.

Читання складів та утворення слів. Робота в парах.

Слайд 21. Допоможіть Юркові закидати м'яч зі складами в корзину. Надрукуй слова, які утворилися. Прочитай їх.

Узагальнення знань про вивчені букви. Читання та утворення слів.

Слайд 22. Прочитай слова швидко і правильно. Складіть речення.

Робота над чистомовкою від Щебетунчика.

Слайд 23. Прочитайте разом із Щебетунчиком чистомовку спочатку повільно, а потім, прискорюючи темп читання.

Робота над значенням слів, які пишуться однаково.

Слайд 24. Назвіть малюнки. Здогадайтеся, яке слово заховалося у схемі. Складіть два речення з цим словом, щоб у кожному воно мало різне значення.

Слайд 25. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 26. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 27. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія. Вправа «Оберіть свій олівець».

Слайд 28. Рефлексія. Вправа «Оберіть свій олівець».

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуй малюнок.

Слайд 29. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні