Каталог матеріалів

Урок №38 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Велика буква В. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 38

Тема. Велика буква В. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без уживання термінів).

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою В, навчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; формувати навичку читання, уміння замінювати іменники займенниками він, вона, воно, вони (без уживання термінів), добирати заголовок до прочитаного тексту; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя, розгадувати кросворди; виховувати інтерес до навчальної діяльності.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розпізнавати та друкувати велику букву В, вивчені букви; писати слухові диктанти, вміє складати речення за малюнками, замінювати іменники займенниками він, вона, воно, вони (без уживання термінів), добирати заголовок до прочитаного тексту.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Всі сідайте тихо, діти,

Домовляймось не шуміти,

На уроці не дрімати,

А старанно працювати.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож!».

Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном Рідної мови. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми відправимося на повітряних кулях. Оберіть собі повітряну кулю, на якій би ви хотіли подорожувати.

Якщо ви обрали першу повітряну кулю, то для вас очікують на уроці – гарні знання; другу – вас очікує гарний результат; третю – вас очікують на уроці позитивні емоції; четверту – вас очікують нові знання.

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Актуалізація знань.

1) Гра «Знайди слово».

Розгляньте малюнки. Визначте, яке слово «заховалось» у схемі (корова).

Слайд 4. Розгляньте малюнки. Визначте, яке слово «заховалось» у схемі (корова).

2) Складання речень за малюнками і схемами.

Слайд 5. Складіть речення за малюнками і схемами.

Слайд 6. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Сьогодні на уроці читання ми познайомимось з великою друкованою буквою «Ве», будемо її друкувати, писати слухові диктанти, удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, вчитися читати та будувати речення.

Слайд 7. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: велосипед, Вова, Віка, він, вона, воно, вони, вишня, весло, виделка, ведмідь, ваза, ворота.

Слайд 8. Стіна слів. Словникова робота.

Учитель поповнює стіну слів новими словами: велосипед, Вова, Віка, він, вона, воно, вони, вишня, весло, виделка, ведмідь, ваза, ворота.

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком (с.76).

Перед ознайомленням учнів з великою друкованою буквою В проводиться бесіда за малюнком на с. 76, у процесі якої учні розповідають про те, чим займаються діти, який у них настрій. Після бесіди варто розпитати першокласників, хто з них уміє кататися на велосипеді, коли навчився це робити, де і з ким катається.

Потім учні придумують на букву «ве» імена дітям, зображеним на малюнку. Пригадують, з якої букви пишуться імена (з великої). Варто запитати, у яких ще випадках використовується велика буква. Після цього можна з’ясувати, у кого з учнів класу імена та прізвища починаються на букву «ве».

Далі першокласники розглядають велику друковану букву В, порівнюють її з малою буквою, роблять висновок, що вони відрізняються тільки розміром.

Слайд 9. Бесіда за малюнком. Чим займаються діти? Який у них настрій? Придумайте на букву «Ве» імена дітям. Пригадайте, з якої букви вони пишуться. Розгляньте велику друковану букву В.

Методика написання великої букви В.

Учні аналізують, з яких елементів складається велика літера «ве». Звертають увагу на стрілочки, які показують напрямок руху олівця під час її друкування.

Після цього друкують її умовно в повітрі (здійснюючи рух за напрямом стрілочок).

Слайд 10. Методика написання великої друкованої букви Ве. Написання букви Ве у повітрі.

Друкування букви «Ве».

Учні друкують букву ве, буквосполучення та слова з буквою ве у клітинках.

Слайд 11. Надрукуйте велику букву «ве» та слова з буквою «ве» та «ве» у клітинках.

Слайд 12. Рухлива вправа.

Слайд 13. Надрукуйте велику букву «ве» та слова з буквою «ве» та «ве» у клітинках.

Слайд 14. Рухлива вправа.

Читання речень. Вправа «Гірка».

Читання, спускаючись з гірки, проводиться традиційно – спочатку повільно ланцюжком, потім індивідуально та хором, прискорюючи темп.

Слайд 15. Вправа «Гірка». Спускаючись з гірки, прочитайте речення з верхнього краю до нижнього, спочатку повільно ланцюжком, потім хором, прискорюючи темп, та індивідуально.

Вдосконалення вміння читати слова з вивченими буквами.

У завданні Читалочки учні читають імена. Після першого читання можна провести вибіркове читання: запропонувати прочитати спочатку жіночі імена, потім чоловічі, далі прочитати імена, що складаються з 4-х букв, потім – найдовше ім’я, імена, які починаються на букву В.

Слайд 16 Прочитайте імена. Вибіркове читання. Прочитайте спочатку жіночі імена, потім чоловічі, далі імена, що складаються з 4-х букв, найдовші імена, імена, які починаються на букву В.

Слуховий диктант.

Для слухового диктанту пропонуємо використати такі слова: Віталій, витирати, відомий, Катруся, мандрувати, Валентина, верба, одиниця, Настуня, Світланка, крокодил, Володя, лагідний, вечір. Учні друкують тільки першу букву з кожного слова (велику чи малу).

Слайд 17. Слуховий диктант. Надрукуйте у клітинках тільки перші букви слів. Після друкування – перевірка.

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без уживання термінів).

Приступаючи до наступного завдання варто пояснити учням, що назви предметів, тварин і людей можна замінити словами він, вона, воно, вони. Навести приклади: учень – він, учениця – вона, сонце – воно, квіти – вони. Після цього під керівництвом учителя діти замінюють зображені малюнки відповідними займенниками і з’єднують стрілочками малюнки зі словами. На завершення з’ясовують, якому слову відповідає подана під малюнками звукова схема. Слід налаштувати школярів на те, що не потрібно будувати звукові схеми до всіх малюнків, а запропонуйте їм знайти потрібне слово, орієнтуючись на останній звук у слові (він м’який, а на м’який звук закінчується тільки слово ведмідь).

Слайд 19. Замініть назви предметів, тварин і людей словами він, вона, воно, вони. З'єднайте стрілочками малюнки зі словами.

Робота з текстом.

Перед читанням тексту в наступному завданні варто звернути увагу учнів на слова, в яких окремі букви обведені рамочкою (ці букви ще не вивчалися на уроках читання). Якщо учні не знають цих букв, то їх варто назвати і прочитати слова з ними.

Читати текст рекомендуємо ланцюжком – кожний учень читає одне речення. Після читання проводиться бесіда за змістом тексту, колективно добирається заголовок.

Слайд 20. Прослухайте або прочитайте текст. Бесіда за змістом тексту. Придумайте заголовок.

Розгадування кросворда.

У наступному завданні діти розгадують кросворд – записують у клітинки назви малюнків, позначені відповідною цифрою. У результаті по вертикалі у виділених клітинках має вийти слово вовк.

Слайд 21. Розгадайте кросворд, запишіть у клітинках назви малюнків, позначені відповідною цифрою. По вертикалі вийде слово вовк.

Слайд 22. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 23. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 24. Вправа «Мікрофон».

Під час підсумку уроку варто пригадати, яку букву вивчали на уроці, для чого потрібно вміти друкувати велику букву (щоб записувати імена, прізвища, клички тварин, назви країн, перше слово в реченні). Потім запропонувати дібрати слова, які пишуться з великої букви В.

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 25. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Все було легко!

Я трошки втомилась!

Було цікаво!

У мене все вийшло!

Було складно!

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуй малюнок.

Слайд 26. Завдання для цікавої перерви від сайту «Розвиток дитини». Розфарбуйте малюнок.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні