Каталог матеріалів

Урок №33 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Звуки [н], [н′]. Мала буква н. Читання складів і слів з вивченими літерами

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 33

Тема. Звуки [н], [н′]. Мала буква н. Читання складів і слів з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою н, навчити її друкувати; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками; виховувати старанність, інтерес до навчання. 

Очікувані результати: здобувач освіти вміє друкувати та розпізнавати малу букву ен, вивчені букви; вміє складати речення за малюнками.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок.

Освітні галузі: мовно-літературна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «До роботи!».

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Всі готові до уроку».

Актуалізація знань.

1) Гра «Знайди букву».

Слайд 8. Гра «Знайди букву». Знайдіть букви С у в рядках, прочитайте їх.

2) Читання складів, знаходження відповідності за малюнками.

Слайд 9. Прочитай склади. З'єднай їх з відповідними малюнками.

Слайд 10. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 11. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: нитки, ножиці, ніс, слон, сосна, книга, банан, ананас, ліс, Ніна, сонце.

Слайд 12. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком (с.66).

Слайд 13 Бесіда за малюнком. Назвіть, які букви ви бачите на малюнку. Чим вони займаються? Побудуйте звукову схему слова нитки, порівняйте зі схемою на малюнку. Визначте місце букви у слові.

Вправа «Квест-дослідження».

Слайд 14. Вправа «Квест-дослідження».

Методика написання малої букви ен.

Слайд 15. Методика написання малої друкованої букви ен. Написання букви ен у повітрі.

Друкування букви ен.

Слайд 16. Надрукуйте у клітинках букву ен.

Слайд 17. Рухлива вправа.

Слайд 18. Прочитайте склади і слова. Надрукуйте букву «ен», буквосполучення та слова у клітинках за поданими зразками.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Складання речень. Визначення місця звука в словах.

Слайд 20. Розгляньте малюнок. Що робить буква «ен»? Буква «ен» взяла ножиці. Побудуйте звуковий аналіз слова ножиці, визначте місце звука [н] в цьому слові, позначте його буквою «ен».

Слайд 21. Розгляньте малюнок. Що робить буква «ен»? Буква «ен» гортає книжку. Побудуйте звуковий аналіз слова книжка, визначте місце звука [н] в цьому слові, позначте його буквою «ен».

Слайд 22. Розгляньте малюнок. Що робить буква «ен»? Букви «ен» чистять банан. Побудуйте звуковий аналіз слова банан, визначте місце звуків [н] в цьому слові, позначте їх буквами «ен».

Завдання від Читалочки. Читання закритих і відкритих складів.

Слайд 23. Прочитайте завдання Читалочки – спочатку закриті склади з буквою «ен» у першій колонці, потім відкриті склади в другій колонці. Прочитайте склади і слова за стрілочками. Прочитайте окремо всі склади, потім утворіть слова зі складів за стрілочками.

Слайд 24. Фізхвилинка.

Вдосконалення вміння читати слова з вивченими буквами. Вправа «Гірка».

Слайд 25. Розгляньте малюнок. Спускаючись з гірки, прочитайте речення з верхнього краю до нижнього.

Вдосконалення вміння читати слова з вивченими буквами. Вправа «Сходинки».

Слайд 26. Пострибай по сходинках, читаючи слова зліва направо. Спробуйте прочитати ці слова, повертаючись по сходинках назад.

Узагальнення знань про вивчені букви. Друкування.

Слайд 27. Надрукуйте пропущену букву «ен» і прочитайте слова.

Робота з чистомовкою від Щебетунчика.

Слайд 28. Прочитайте чистомовку разом із Щебетунчиком спочатку повільно ланцюжком, а потім хором, прискорюючи темп.

Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква еН».

Слайд 29. Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква еН». Натисніть на жовтий кружечок.

Слайд 30. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 31. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 32. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія «Потяг вражень».

Слайд 33. Рефлексія «Потяг вражень».

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуй малюнок.

Слайд 34. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуй малюнок.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні