Каталог матеріалів

Урок №32 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Велика буква С. Читання слів і речень з вивченими літерами та діалогу

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 32

Тема. Велика буква С. Читання слів і речень з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою С, вчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; формувати навичку читання; удосконалювати вміння розпізнавати велику й малу букви «ес» у тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати бажання вживати корисну їжу.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє друкувати та розпізнавати велику букву еС, вивчені букви; писати слухові диктанти; вміє складати речення за малюнками.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок..

Освітні галузі: мовно-літературна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Актуалізація знань.

1) Гра «Знайди слово».

Слайд 4. Розгляньте малюнки. Визначте, яке слово «заховалось» у схемі.

2) Читання складів, знаходження відповідності за малюнками.

Слайд 5. Прочитай склади. З'єднай їх з відповідними малюнками.

3) Складання речень за малюнками і схемами.

Слайд 6. Складіть речення за схемами, використовуючи імена, які починаються на С.

Слайд 7. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 8. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: самокат, ананас, хвіст, коса, таксі, масло, сом, сім, оса, сік, сливовий, сонечко.

Слайд 9. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком (с.64).

Слайд 10. Бесіда за малюнком. Чим займаються діти? Придумайте дітям імена на букву еС. Пригадайте, з якої букви імена.

Методика написання великої букви еС.

Слайд 11. Методика написання великої друкованої букви еСс. Написання букви еС у повітрі.

Друкування букви Ес.

Слайд 12. Надрукуйте у клітинках букву ес.

Слайд 13. Рухлива вправа.

Слайд 14. Надрукуйте велику букву «еС», буквосполучення та слова з буквою еС та ес у клітинках.

Слайд 15. Рухлива вправа.

Чистомовка від Щебетунчика. Робота над чистомовкою.

Слайд 16. Прочитайте чистомовку від Щебетунчика: повільно, ланцюжком, хором, прискорюючи темп читання.

Слуховий диктант.

Слайд 17. Слуховий диктант. Надрукуйте у клітинках тільки перші букви слів. Після друкування – перевірка.

Слайд 18. Фізхвилинка.

Завдання від Читалочки. Читання слів.

Слайд 19. Завдання від Читалочки. Прочитайте слова в колонках (зверху вниз), потім у рядках (зліва направо), потім вибірково – слова зі складом сі, слова зі складом са, слово зі складом се, потім – си, слово, що складається з трьох букв, потім – з п’яти.

Актуалізація знань про вивчені букви.

Слайд 20. Розгляньте малюнки. Назвіть, хто або що на них зображено. Надрукуйте їх назви в клітинках.

Робота з текстом.

Слайд 21. Прослухай або прочитай текст. Обведіть всі букви ес та еС. Бесіда за змістом тексту. Придумайте заголовок.

Складання звукової схеми. Ознайомлення зі словами, які мають різні значення.

Слайд 22. Розгляньте малюнки. Назвіть об'єкти. Що ви помітили? Здійсніть звуковий аналіз, надрукуйте у клітинках букви цього слова, які вже вивчили. Здогадайся, яке слово заховалось у схемі. Складіть два речення з цим словом з різним значенням.

Слайд 23. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 24. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 25. Вправа «Мікрофон».

Рефлексійна вправа «Дерево зростання».

Слайд 26. Рефлексійна вправа «Дерево зростання».

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуй малюнок.

Слайд 27. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуй малюнок.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні