Каталог матеріалів

Урок №29 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Звук [м]. Мала буква м. Читання складів і слів з вивченими літерами. Робота з дитячою книжкою

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 29

Тема. Звуки [м], [м′]. Мала буква м. Читання складів з буквою м. Робота з дитячою книжкою

Мета: вчити розрізняти звуки [м] і [м′]; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; ознайомити учнів з друкованою малою буквою м, яка може позначати звуки [м] і [м′]; вчити друкувати букву м; формувати вміння читати склади-злиття з буквою м; добирати слова зі звуками [м] і [м′]; розвивати фонематичний слух, уміння аналізувати й порівнювати мовні звуки, складати речення і розповіді за малюнками; виховувати старанність, інтерес до навчальної діяльності.  

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розрізняти звуки [м] і [м′]; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; вміє друкувати малу букву л, яка може позначати звуки [м] і [м′]; вміє друкувати букву м; вміє читати склади-злиття з буквою м; добирати слова зі звуками [м] і [м′].

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок..

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна, природнича.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5!».

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5!».

Актуалізація знань.

1) Гра «Знайди букву».

Слайд 8. Гра «Знайдіть букву Л». Знайдіть букви Л у в рядках, прочитайте їх.

2) Вправа «Знайди відповідний малюнок».

Слайд 9. Прочитай склади. З'єднай їх з відповідними малюнками.

3) Складання речень за схемами та малюнками.

Слайд 10. Складіть речення за схемами та малюнками, використовуючи імена, які починаються на Л.

4) Мовленнєва розминка. Робота з чистомовкою.

Слайд 11. Мовленнєва розминка. Робота з чистомовкою.

Слайд 12. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 13. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: місяць, мак, морква, ромашка, сом, мухомор, метелик, молоток, міст, миска, мишка, мурашки.

Слайд 14. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком (с.58)

Слайд 15. Бесіда за малюнком. Що роблять букви? У який час вони вийшли погуляти? Який місяць? Знайдіть на малюнку предмети, які починаються на букву «ем» (мак, місяць). Побудуйте звукові схеми цих слів.

Слайд 16. Вправа «Квест-дослідження».

Методика написання малої букви м.

Слайд 17. Методика написання малої друкованої букви ем. Написання букви ем у повітрі.

Друкування букви ем.

Слайд 18. Надрукуйте у клітинках букву ем.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Знаходження місця звука [л] в словах і позначення його відповідною буквою, складання речень.

Слайд 20. Розгляньте малюнок. Що робить буква «ем»? Буква «ем» несе моркву. Побудуйте звуковий аналіз слова морква. Визначте місце звука «ем» в слові і надрукуйте букву м.

Слайд 21 Розгляньте малюнок. Що робить буква «ем»? Буква «ем» нюхає ромашку. Побудуйте звуковий аналіз слова ромашка. Визначте місце звука «ем» в слові і надрукуйте букву м.

Слайд 22. Розгляньте малюнок. Що робить буква «ем»? Буква «ем» тягне сома за вуса. Побудуйте звуковий аналіз слова сом. Визначте місце звука «ем» в слові і надрукуйте букву м.

Читання закритих і відкритих складів – завдання від Читалочки.

Слайд 23. Прочитайте завдання Читалочки – спочатку закриті склади, потім відкриті.

Слайд 24. Фізхвилинка.

Первинне закріплення знань про твердий і м’який звук [м] і [м′]. Встановлення відповідності між складами, малюнками та словами.

Слайд 25. Розгляньте малюнки. Встановіть відповідність між складами, малюнками та словами.

Складання речень за поданим початком і малюнком.

Слайд 26-27. Розгляньте малюнки. Складіть речення за поданим початком і малюнком. (Мала мишка ... Мале курча …)

Побудова звукової схеми слів за малюнками з однаковою назвою, складання речень.

Слайд 28. Назвіть тваринку і предмет, зображених на малюнку. Тваринка і предмет мають однакову назву. Побудуйте звуковий аналіз слова мишка. Запишіть у клітинки букви, складіть два речення зі словом мишка.

Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква ем».

Слайд 29. Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква М, мл». Натисніть на жовтий кружечок.

Слайд 30. Рухлива вправа.

Робота з дитячою книжкою. Хрестоматія сучасної української літератури для читання в 1-2 класах серії «Шкільна бібліотека». Укладач Тетяна Стус. Львів. Видавництво Старого Лева.

Слайд 31-32. Робота з дитячою книжкою. Хрестоматія сучасної української літератури для читання в 1-2 класах серії «Шкільна бібліотека». Укладач Тетяна Стус. Львів. Видавництво Старого Лева. Тіна Кароль. Пісня «Україна – це ти».

Слайд 33. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 34. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 35. Вправа «Мікрофон».

Пригадайте, яку букву вивчали на уроці?

Рефлексійна вправа «Дерево зростання».

Слайд 36. Рефлексійна вправа «Дерево зростання».

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте тільки малюнки, слова яких розпочинаються на букву «ем».

Слайд 37. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте тільки малюнки, слова яких розпочинаються на букву «ем».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні