Каталог матеріалів

Урок №28 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Велика буква Л. Читання складів, слів і речень з вивченими літерами та діалогу

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 28

Тема. Велика буква Л. Читання складів, слів і речень з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою Л, вчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; удосконалювати вміння складати речення за малюнками, читати чистомовки, розпізнавати букву «ел» у тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати значення слів, розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати уважність, інтерес до навчання.

Очікувані результати: здобувач освіти вміє друкуврозпізнавати ати велику букву еЛ, вивчені букви; писати слухові диктанти; вміє складати речення за малюнками; букву «ел» у тексті.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок..

Освітні галузі: мовно-літературна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Актуалізація знань.

1) Гра «Знайди букву».

Слайд 4. Гра «Знайдіть букву». Знайдіть букви Л в рядках, прочитайте їх.

2) Вправа «Визнач, яке слово «заховалось».

Слайд 5. Розгляньте малюнки. Визначте, яке слово «заховалось» у схемі.

3) Складання речень за малюнками і схемами.

Слайд 6. Складіть речення за малюнками і схемами, використовуючи імена дітей , які починаються на еЛ.

4) Мовленнєва розминка. Робота з чистомовкою.

Слайд 7. Мовленнєва розминка. Робота з чистомовкою.

Слайд 8. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 9. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: літак, клей, дзеркало, окуляри, орел, столи, стріла, пенал, лялька, ліхтарик, лійка, поливає, ключ, журавлі.

Слайд 10. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком (с.56).

Слайд 11. Бесіда за малюнком. Чим займається хлопчик і його сестричка? Придумайте дітям імена на букву Л. Пригадайте, з якої букви пишуться імена.

Методика написання великої букви еЛ.

Слайд 12. Методика написання великоїї друкованої букви еЛ. Написання букви еЛ у повітрі.

Друкування букви еЛ

Слайд 13. Надрукуйте у клітинках букву еЛ.

Слайд 14. Рухлива вправа.

Слайд 15. Надрукуйте у клітинках другого рядка вивчені букви.

Слайд 16. Рухлива вправа.

Читання речень за малюнками.

Слайд 17. Розгляньте малюнки. Прочитайте речення, замінюючи малюнки словами. Зверніть увагу на великі букви (на початку речення, написання імен).

Робота з чистомовкою від Щебетунчика.

Слайд 18. Прочитайте разом із Щебетунчиком чистомовку, замінюючи малюнки словами. Перечитайте чистомовку кілька разів (ланцюжком, хором), нарощуючи темп читання.

Слуховий диктант.

Слайд 19. Слуховий диктант. Надрукуйте у клітинках тільки перші букви слів. Після друкування – перевірка.

Слайд 20. Фізхвилинка.

Читання речень за малюнками.

Слайд 21. Прочитайте речення, замінюючи малюнки словами. Перечитайте речення по кілька разів. Найдіть слова, які мають звукову схему.

Робота з текстом «Ключ журавлів».

Слайд 22. Робота над текстом. Читання тексту вчителем. Бесіда за змістом тексту. Хто бачив журавлів, які летіли ключем. Знайдіть та обведіть всі букви «ел».

Складання речень за малюнками.

Слайд 23. Розгляньте малюнок. Складіть речення за кожним малюнком. Висновок: різні малюнки називають однакове слово – ключ. Здійсніть звуковий аналіз слова ключ.

Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква е».

Слайд 24. Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква Л, л». Натисніть на жовтий кружечок.

Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів.

Слайд 25. Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів.

Слайд 26. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 27. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 28. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія. Вправа «Веселка».

Слайд 29. Рефлексія. Вправа «Веселка».

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуй малюнок.

Слайд 30. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуй малюнок.

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні