Каталог матеріалів

Урок №27 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Звуки [л], [л′]. Мала буква л. Читання складів з буквою «л»

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 27

Тема. Звуки [л], [л′]. Мала буква л. Читання складів з буквою л.

Мета: вчити розрізняти звуки [л] і [л′]; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; ознайомити учнів з друкованою малою буквою л, яка може позначати звуки [л] і [л′]; вчити друкувати букву л; формувати вміння читати склади-злиття з буквою л; добирати слова зі звуками [л] і [л′]; розвивати фонематичний слух, уміння аналізувати й порівнювати мовні звуки, складати речення і розповіді за малюнками; виховувати старанність, інтерес до навчальної діяльності. 

Очікувані результати: здобувач освіти вміє розрізняти звуки [л] і [л′]; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; вміє друковати малу букву л, яка може позначати звуки [л] і [л′]; вміє друкувати букву л; вміє читати склади-злиття з буквою л; добирати слова зі звуками [л] і [л′].

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок..

Освітні галузі: мовно-літературна.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5!».

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Дай мені 5!».

Актуалізація знань.

1) Гра «Знайди букву».

Слайд 8. Гра «Знайдіть букву Е». Знайдіть букви Е у в рядках, прочитайте їх.

2) Вправа «Знайди зайвий малюнок».

Слайд 9. Розгляньте малюнки. Визначте, в яких словах є буква е. Закресліть «зайвий» малюнок.

3) Складання речень за схемами.

Слайд 10. Складіть речення за схемами, використовуючи імена, які починаються на Е.

4) Мовленнєва розминка. Робота з чистомовкою.

Слайд 11. Мовленнєва розминка. Робота з чистомовкою.

Слайд 12. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 13. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: лев, ластівка, малина, пенал, лимон, літак, лялька, лампа, ролики, лист, орел, велосипед, лелека, лавка, лійка, ложка, лижі, лук.

Слайд 14. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком (с.54).

Слайд 15. Бесіда за малюнком. Що роблять букви? Які вони? Що можна сказати про лева? Придумайте розповідь про лева і букви. Виконайте звуковий аналіз слова лев.

Слайд 16. Вправа «Квест-дослідження».

Методика написання малої букви е.

Слайд 17. Методика написання малої друкованої букви ел. Написання букви ел у повітрі.

Друкування букви ел.

Слайд 18. Надрукуйте у клітинках букву е.

Слайд 19. Рухлива вправа.

Знаходження місця звука [л] в словах і позначати його відповідною буквою.

Слайд 20. Розгляньте малюнок. Виконайте звуковий аналіз слова ластівка, визначте, де стоїть звук [л] – на початку слова. Позначте його буквою «ел» у першій клітинці під малюнком. Складіть речення зі словом ластівка.

Слайд 21. Розгляньте малюнок. Виконайте звуковий аналіз слова малина, визначте, де стоїть звук [л] – в середині слова. Позначте його буквою «ел» у третій клітинці під малюнком. Складіть речення зі словом малина.

Слайд 22. Розгляньте малюнок. Виконайте звуковий аналіз слова пенал, визначте, де стоїть звук [л] – в кінці слова. Позначте його буквою «ел» у п'ятій клітинці під малюнком. Складіть речення зі словом пенал.

Знайомство з м’яким звуком [л′].

Слайд 23. Розгляньте малюнок. Порівняйте вимову перших звуків у цих словах. Згадайте, як позначаються твердий і м'який приголосні звуки. Надрукуйте слова лимон та літак.

Слайд 24. Фізхвилинка.

Первинне закріплення знань про твердий і м’який звук [л] і [л′].

Слайд 25. Розгляньте малюнок. Назвіть зображені предмети. Вимовте перший звук у кожному слові, визначте – твердий він чи мякий. Знайдіть і покажіть стрілочкою звукову схему кожного слова. Доповніть звукові схеми.

Визначення місця звука [л], який позначається буквою «ел», у словах.

Слайд 26. Розгляньте малюнки. Визначте місце звука [л], який позначається буквою «ел» у кожному слові.

Завдання Читалочки.

Слайд 27. Прочитайте завдання Читалочки. Прочитайте спочатку букви у верхньому рядку таблиці, потім кожну букву і склад-злиття під нею.

Формування вміння читати склади-злиття та встановлення відповідності між складами, малюнками та словами.

Слайд 28. Розгляньте малюнки. З'єднайте склади, малюнки і слова.

Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква е».

Слайд 29. Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква Л, л». Натисніть на жовтий кружечок.

Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів.

Слайд 30. Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів.

Слайд 31. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 32. Online завдання.

Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 33. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 31. Рефлексія. Вправа «Веселка».

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте тільки ті малюнки, слова яких розпочинаються на букву «ел» від сайту «Розвиток дитини».

Слайд 32. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте тільки ті малюнки, слова яких розпочинаються на букву «ел» від сайту «Розвиток дитини».

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні