Каталог матеріалів

Урок №21 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Велика буква У. Складання речень за малюнками

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової - «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 21

Тема. Велика буква У. Складання речень за малюнками

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою У, вчити друкувати її; розширити знання школярів про вживання великої букви (у назвах країн і на початку речення); закріплювати вміння друкувати малу букву у та інші вивчені літери; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, писати слухові диктанти, складати речення за малюнками, читати чистомовки, розпізнавати букви У й у в тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати старанність, інтерес до життя тварин.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про велику друковану букву У, вміє її друкувати; удосконалює вміння робити звуковий аналіз слів; вміє складати речення за малюнками.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних, твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: комбінований урок..

Освітні галузі: мовно-літературна, соціальна та громадянська.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «До роботи!».

Слайд 3-7. Психологічне налаштування на урок. Вправа «До роботи!».

Актуалізація знань.

1) Актуалізація знань. Гра «Знайди букву У».

Слайд 8. Гра «Знайдіть букву У». Знайдіть букви У у в рядках, прочитайте їх.

2) Мовленнєва розминка. Робота з чистомовками.

Слайд 9. Мовленнєва розминка. Робота з чистомовками.

3) Складання речень за малюнками і схемами.

Слайд 10. Складіть речення за схемами, використовуючи імена, які починаються на букви О і А.

4) Робота зі звуковими схемами, складання речень.

Слайд 11. Назвіть зображені предмети. Побудуйте звукові схеми цих слів. Складіть речення про один із цих предметів за схемою.

5) Мовленнєва розминка. Робота зі скоромовкою. Гра «Впіймай звук».

Слайд 12. Мовленнєва розминка. Робота зі скоромовкою. Гра «Впіймай звук».

Слайд 13. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 14. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: Україна, українці, курка, курча, корова, теля, кішка, кошеня, дуб, зуб, жук, павук, кукурудза.

Слайд 15. Стіна слів. Словникова робота.

Учитель поповнює стіну слів новими словами: Україна, українці, курка, курча, корова, теля, кішка, кошеня, дуб, зуб, жук, павук, кукурудза.

ІІ. Основна частина.

Бесіда «Для чого потрібна велика буква У?».

Слайд 16. Бесіда «Для чого потрібна велика буква У?». Чи є в класі учні, у яких імена чи прізвища починаються з букви У або мають букву у всередині імені.

Робота за підручником. Бесіда за малюнком.

Слайд 17. Бесіда за малюнком. Придумайте дітям імена. Розкажіть про їхній одяг. Зверніть увагу на схему слова вгорі малюнка. Яке слово «заховалось»? З якої букви починається це слово? Чому?

Методика написання великої друкованої букви У.

Слайд 18. Методика написання великої друкованої букви У. Написання букви У у повітрі.

Друкування великої букви У.

Слайд 19. Надрукуйте у клітинках велику букву «У» у першому рядку.

Слайд 20. Рухлива вправа.

Слайд 21. Надрукуйте у клітинках велику і малу букви «У» , «у» у другому рядку.

Слайд 22. Рухлива вправа.

Складання речень за малюнками.

Слайд 23. Розгляньте малюнок. Назвіть зображену тварину (курка). Як називається її дитинча (курча). Складіть речення, зверніть увагу на маленьке слово – У. Перше слово в реченні завжди пишеться з великої букви.

Слайд 24. Розгляньте малюнок. Назвіть зображену тварину (корова). Як називається її дитинча (теля). Складіть речення, яке починається з маленького слова У.

Слайд 25. Розгляньте малюнок. Назви зображену тварину (кішка). Як називається її дитинча (кошеня). Складіть речення, яке починається з маленького слова У.

Слайд 26. Фізкультхвилинка.

Вибірковий диктант.

Слайд 27. Надрукуйте у клітинках тільки перші букви слів, які продиктує вчитель (велику А, малу а, велику О, малу о). Після друкування – перевіряємо.

Завдання від Щебетунчика.

Слайд 28. Прочитайте разом з Щебетунчиком чистомовку, додаючи замість крапок слова, які відповідають на питання який (високий, здоровий, рогатий, рудий)? Перечитайте її кілька разів (ланцюжком, хором), нарощуючи темп.

Робота над текстом.

Слайд 29. Робота над текстом. Читання тексту вчителем. Бесіда за змістом тексту. Придумування заголовку. Знайдіть та обведіть всі букви У у.

Робота за малюнком. Друкування вивчених букв.

Слайд 30. Знайдіть та обведіть всі вивчені букви. Прочитайте слово із розкиданих букв. Надрукуйте його в клітинках біля малюнка.

  1. Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква У, у».

Слайд 31. Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква У,у». Натисніть на жовтий кружечок.

  1. Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів.

Слайд 32. Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів.

Слайд 33. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

  1. Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 34. Online завдання.

  1. Рефлексія. Вправа «Мікрофон».

Слайд 35. Вправа «Мікрофон».

  1. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 36. Рефлексія «Емоційна ромашка». Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

  1. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Слова на букву У».

Слайд 37. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Україна».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні