Каталог матеріалів

Урок №18 для 1 класу з читання за К. Пономарьовою - Звук [о]. Мала буква о. Складання розповіді за малюнками

 «____»___________20___ року

Конспект уроку української мови (читання) з використанням навчально-методичного комплекту з навчання грамоти 1 клас К. Пономарьової -  «Буквар»: підручник для 1 класу у 2-х частинах; «Я читаю»: буквар  у 2-х частинах; «Супутник букваря»: зошит з читання; методичні рекомендації до уроків читання за букварем «Я читаю».

 

Урок № 18

Тема. Звук [о]. Мала буква о. Складання розповіді за малюнками

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою о, вчити друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [о] на початку, в середині і в кінці; розвивати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності, будувати речення і розповіді за малюнками; виховувати старанність, формувати інтерес до навчання.

Очікувані результати: здобувач освіти має уявлення про друковану малу букву о, вміє її друкувати; добирає слова зі звуком [о] на початку, в середині і в кінці; удосконалює вміння робити звуковий аналіз слів.

Формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися;  контролювати й оцінювати свої результати; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

 

Обладнання: таблички для стіни слів; картки для позначення голосних,  твердих і м’яких приголосних звуків; мультимедійний комплект.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Освітні галузі: мовно-літературна, природнича, математична, соціальна та здоров’язберігаюча.

Хід уроку

І. Вступна частина.

Організація класу.

Слайд 1-2. Організація класу.

Психологічне налаштування на урок. Вправа «Подорож».

Слайд 3. Психологічне налаштування на урок. Вправа - правила уроку «Подорож».

Актуалізація знань.

Слайд 4. Актуалізація знань. Гра «Знайди букву А».

Слайд 5. Складіть речення за схемами, використовуючи імена, які починаються на А.

Слайд 6. Назвіть зображені предмети. Побудуйте звукові схеми цих слів. Складіть речення про один із цих предметів за схемою.

Слайд 7. Визначте, назвам яких світлин відповідає подана схема. Складіть речення за поданою схемою. Бесіда про городні овочі.

Слайд 8. Фізкультхвилинка для очей.

Повідомлення теми уроку. Очікування.

 

Слайд 9. Повідомлення теми уроку. Очікування.

Оформлення стіни слів: город, овочі, огірки, окуляри, олівець, озеро, човен, весло, молоток, горіх, крило, слон.

Слайд 10. Стіна слів. Словникова робота.

ІІ. Основна частина.

Бесіда за малюнком Букваря «Куди потрапили букви?».

Слайд 11. Бесіда за малюнком. Куди потрапили букви? Що росте на городі? Які вродили огірки? Дослідіть звуковий аналіз слова огірки.  

Слайд 12. Вправа «Квест-дослідження».

Методика написання малої друковано букви о.

Слайд 13. Методика написання малої друкованої букви о. Написання букви о у повітрі.

Друкування малої букви о.

Слайд 14. Надрукуйте у клітинках малу букву о у рядку.

Слайд 15. Рухлива вправа.

Складання речень за малюнками. Звуковий аналіз слів.

Слайд 16. Що робить буква О. Зробіть звуковий аналіз слова осел. Покажіть місце букви О в словах.

Слайд 17. Що робить буква О. Зробіть звуковий аналіз слова голуб. Покажіть місце букви О в словах.

Слайд 18. Що робить буква О. Зробіть звуковий аналіз слова відро. Покажіть місце букви О в словах.

Слайд 19. Руханка з Ютуб каналу.

Завдання від Читалочки.

Слайд 20. Прочитай завдання Читалочки.

Встановлення на відповідність.

Слайд 21. Дослідіть звукову схему кожного слова. Доповніть їх. Надрукуйте у відповідних клітинках букву О.

Слайд 22. Назви предмети. Покажи, в яких словах буква о стоїть у середині, а в яких у кінці (човен, весло, молоток, горіх, крило).

Робота над малюнками. Складання речень.

Слайд 23. Складіть розповідь за малюнком. Що сказала дівчинка, побачивши їжака.

Слайд 24. Складіть розповідь за малюнком. Що сказав хлопчик, побачивши слона.

Робота над малюнком. Звуковий аналіз слів.

Слайд 25. Розгляньте малюнок. Назви всі об'єкти. Добери за малюнком слова, у яких є такі букви (сорока, ворона, ворота, корона).

Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква О».

Слайд 26. Перегляд відео з сайту Ютуб «Нова Школа. 1 клас. Буква О». Натисніть на  жовтий кружечок.

Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів.

Слайд 27. Стіна слів. Словникова робота. Поясніть значення цих слів.

Слайд 28. Рухлива вправа.

ІІІ. Заключна частина. Рефлексія.

Підсумок уроку. Виконання інтерактивного онлайн завдання.

Слайд 29. Online завдання.

Рефлексія «Незакінчене речення».

Слайд 35. Вправа «Мікрофон».

Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Слайд 36. Рефлексія. Оберіть відповідну цеглинку LEGO.

Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Слова на букву О».

Слайд 37. Завдання для цікавої перерви. Розфарбуйте малюнок «Слова на букву О».         

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні