Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків української мови за підручником «Українська мова ти читання. Автори: К. Пономарьова та О. Савченко (2019)» для 2 класу

№ уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

1.

 

Вступ. Нумо знайомитись! Повідомлення (впр. 1-13, а 4-5).

 

Досліджую звуки і букви, склад, наголос

2.

 

Розрізняю мовні звуки і букви. Складання речень 1-12, с. 6-7).

 

3.

 

Розпізнаю голосні звуки. Спостереження за істотними озна­ками голосних звуків. Букви, що позначають голосні звуки (впр. 1-11, с. 8-9).

 

4.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

5.

 

Розрізняю голосні і приголосні звуки. Спостереження за істотними ознаками приголосних звуків. Букви, що позна­чають приголосні звуки (впр. 1-9, с. 10-11).

 

6.

 

Спостерігаю за м’якими приголосними звуками. Букви, що позначають м’якість приголосних. Звуко-буквений аналіз слів (впр. 1-10, с. 11-12).

 

7.

 

Правильно записую слова з «ьо» і «йо». Складання речень за малюнками (впр. 1-7, с. 13-14).

 

8.

 

Досліджую слова з подовженими приголосними звуками. Звуко-буквений аналіз слів. Написання оголошення (впр. 1-9, с. 14-15).

 

9.

 

Розпізнаю слова зі звуками [дж], [дз], [дз ']. Звуко- буквений аналіз слів. Складання і записування речень (впр. 1-11, с. 16-17).

 

10.

 

Спостерігаю за словами з буквами х, щ. Робота над вимовою і написанням слів із цими буквами. Навчальне аудіювання (впр. 1-11, с. 17-18).

 

11.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

12.

 

Досліджую, коли букви я, ю, є, / позначають два звуки. Напи­сання тексту за поданими запитаннями (впр. 1-10, с. 19-20).

 

13.

 

Правильно пишу слова з апострофом. Тверда вимова приголо­сних звуків, позначених буквами б, п, в, м, ф та р, перед апострофом. Написання запрошення (впр. 1-10, а 21-22).

 

14.

 

Правильно вимовляю дзвінкі приголосні звуки в кінці слів і складів. Складання і записування речень (впр. 1-7, а 23-24).

 

15.

 

Спостерігаю за наголосом у словах. Роль наголосу в словах. Правильна вимова слів. Складання речень за малюнками (впр. 1-7, с. 24-25).

 

16.

 

Правильно наголошую слова. Робота зі словником. Звуко­вий аналіз слів. Складання речень (впр. 1-10, с. 26-27).

 

17.

 

Досліджую слова з ненаголошеними звуками [е], [и]. Пра­вильна вимова слів. Правило вживання букв у ненаголошених складах (впр. 1-8, с. 28-29).

 

18.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

19.

 

Конструюю слова зі складів. Уявлення про складотворювальну роль голосних звуків. Навчальний діалог (впр. 1-11, с. 30-31).

 

20.

 

Поділяю слова на склади для переносу. Перенос слів зі збі­гом приголосних звуків. Записування відповідей на запи­тання (впр. 1-11, с. 32-33).

 

21.

 

Правильно переношу слова. Перенос слів із буквосполученнями «дж» і «дз», буквами її, ь та апострофом. Звуко- буквений аналіз слів (впр. 1-11, с. 34-35).

 

22.

 

Розташовую слова за алфавітом. Вправляння у розташуван­ні слів за алфавітом з орієнтацією на першу букву слова. Навчальне аудіювання (впр. 1-11, с. 36-37).

 

23.

 

Шукаю слово у словнику за алфавітом. Робота з орфографі­чним словником. Складання речень (впр. 1-9, с. 37-38).

 

24.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів із розділу «Дос­ліджую звуки і букви».

 

25.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

Досліджую значення слова

26.

 

Спостерігаю за значенням слова. Інтерв’ю. Перегляд муль­тфільму, складання і записування речень за його змістом (впр. 1-9, с. 39-40).

 

27.

 

Розпізнаю пряме і переносне значення слів. Складання роз­повіді про море за картиною і поданими словами (впр. 1-12, с. 41-42).

 

28.

 

Розрізняю значення слів. Складання і записування речень із словами, які мають різне значення (впр. 1-9, с. 43-44).

 

29.

 

Добираю протилежні за значенням слова (впр. 1-7, с. 44-45).

 

30.

 

Добираю близькі за значенням слова (впр. 1-8, с. 46-47).

 

31.

 

Добираю слова, які прикрашають мовлення складання речень із порівняннями (впр. 1-8, с. 47-48).

 

32.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

33.

 

Уживаю ввічливі слова. Інтерв’ю. Складання речень (впр. 1-10, с. 49-50).

 

34.

 

Об’єдную слова в групи за певною ознакою. Складання речень (впр. 1-10, с. 51—52).

 

35.

 

Добираю слова на певну тему (впр. 1-8, с. 52-53).

 

36.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів із розділу «Дос­ліджую значення слова».

 

Досліджую іменники

37.

 

Ставлю питання до назв предметів. Розпізнавання слів — назв предметів за питаннями хто? що? (впр. 1-11, с. 54-55).

 

38.

 

Розпізнаю іменники. Складання речень (впр. 1-9, с. 56-57).

 

39.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

40.

 

Добираю іменники. Складання речень (впр. 1-12, с. 58-59).

 

41.

 

Пишу з великої букви імена, по батькові, прізвища. Скла­дання речень (впр 1-10, с. 60—61).

 

42.

 

Дізнаюсь про походження імен і прізвищ. Доповнення ре­чень (впр. 1-12, с. 62-63).

 

43.

 

Пишу з великої букви клички тварин. Доповнення речень (впр. 1-8, с. 64-65).

 

44.

 

Пишу з великої букви назви міст і сіл. Складання речень (впр. 1-8, с. 65—66).

 

45.

 

Пишу з великої букви назви гір, річок, озер і морів. Складан­ня речень (впр. 1-11, с. 67-68).

 

46.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

47.

 

Розпізнаю іменники, які називають один предмет і багато. Звуковий аналіз слів (впр. 1-11, с. 69-70).

 

48.

 

Розпізнаю іменники, які називають один предмет і багато. Записування відповідей на запитання (впр. 1-7, с. 70-71).

 

49.

 

Узагальнення і систематизація знань учнів із розділу «Дос­ліджую іменники».

 

50.

 

*Резервний урок

 

51.

 

*Резервний урок

 

52.

 

*Резервний урок

 

53.

 

Розвиток зв’язного мовлення.

 

54.

 

*Резервний урок

 

55.

 

*Резервний урок

 

56.

 

*Резервний урок

 

ІІ семестр

Досліджую прикметники

57.

 

Формування уявлення про слова — назви ознак. Розрізнення їх за питаннями який? яка? яке? які?. Знаходження слів — назв ознак у тексті, поширення ними речень. Добирання слів — назв ознак до персонажів коміксів. Складання розповіді за коміксами

 

58.

 

Ознайомлення з терміном «прикметники». Добирання прикметників для опису пір року. Складання розповіді про улюблену пору року

 

59.

 

Утворення прикметників від поданих іменників. Знаходження прикметників у тексті. Розрізнення в тексті відомої і невідомої інформації. Складання меню соків

 

60.

 

Встановлення зв’язку між іменниками і прикметниками. Утворення словосполучень іменника з прикметником. Пошук потрібної інформації в тексті за поданими запитаннями. Складання поради на основі прочитаного тексту

 

61.

 

Змінювання прикметників за числами. Утворення словосполучень іменника з прикметником. Знаходження потрібної інформації в тексті за поданими запитаннями

 

62.

 

Розпізнавання і добирання близьких за значенням прикметників. Опис персонажів малюнків близькими за значенням прикметниками. Вибір найточнішого прикметника з групи близьких за значенням

 

63.

 

Розвиток зв’язного мовлення

 

64.

 

Розпізнавання і добирання прикметників, протилежних за значенням. Перетворення тексту шляхом заміни прикметників на протилежні за значенням. Складання опису тварини за малюнком

 

65.

 

Розрізнення прикметників, ужитих у прямому і переносному значеннях. Складання загадок з прикметниками. Побудова і записування розповіді за коміксами

 

66.

 

Повторення, закріплення і застосування знань про прикметник

 

67.

 

Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань

 

Досліджую дієслова

68.

 

Формування уявлення про слова — назви дій. Розпізнавання їх за питаннями що робить? що роб­лять?. Знаходження слів — назв дій у тексті, доповнення ними речень. Обговорення форми, змісту і призначення реклами

 

69.

 

Ознайомлення з терміном «дієслово». Добирання дієслів до поданих іменників. Пошук потрібної інформації в запрошенні. Складання розповіді за світлинами

 

70.

 

Розвиток зв’язного мовлення

 

71.

 

Вправляння у розпізнаванні, утворенні і використанні дієслів у мовленні. Читання діалогу за ролями. Пошук інформації в різних джерелах. Побудова речень за світлинами. Складання розпо­віді про власні вподобання

 

72.

 

Змінювання дієслів за числами. Прогнозування змісту книжки за її обкладинкою й анотацією. Утворення словосполучень дієслова з іменником

 

73.

 

Розпізнавання близьких за значенням дієслів. Встановлення відповідності між сталими висловами і близькими за значенням дієсловами. Складання розповіді за світлинами

 

74.

 

Розпізнавання і добирання протилежних за значенням дієслів. Написання смс-повідомлення. Складання розповіді за світлинами. Побудова і записування речень з поданими дієсловами

 

75.

 

Спостереження за багатозначними дієсловами. Побудова речень з багатозначними дієсловами. Пошук інформації на схемі. Складання розповіді за поданими світлинами

 

76.

 

Розрізнення дієслів, ужитих у прямому і переносному значеннях. Висловлення власної думки на основі прочитаного тексту. Аналіз інформації в рекламному тексті

 

77.

 

Розвиток зв’язного мовлення

 

78.

 

Повторення, закріплення і застосування знань про дієслово

 

79.

 

Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань

 

Досліджую числівники

80.

 

Формування уявлення про слова — назви чисел. Розпізнавання їх за питанням скільки?. Допо­внення речень словами — назвами чисел. Добирання близьких за значенням слів до поданих

 

81.

 

Ознайомлення з терміном «числівник». Розпізнавання числівників у тексті. Записування відпо­відей на подані запитання

 

82.

 

Вправляння у правильному написанні і наголошуванні числівників п’ять, шість, дев’ять, одина­дцять, чотирнадцять, шістнадцять. Записування власної думки

 

83.

 

Встановлення зв’язку між іменниками і числівниками. Утворення словосполучень числівника з іменником. Застосування числівників у зв’язних висловленнях

 

84.

 

Розвиток зв’язного мовлення. Складання тексту для вітальної листівки, побудова діалогу. Тема для спілкування: «Вітання зі святом»

 

85.

 

Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань

 

Досліджую службові слова

86.

 

Формування уявлення про службові слова. Розпізнавання їх у реченнях і текстах. Доповнення речень службовими словами. Складання розповіді за малюнком з використанням службових слів

 

87.

 

Написання службових слів окремо від інших. Редагування тексту шляхом добору службових слів. Побудова тексту з опорою на відгадані загадки

 

88.

 

Утворення словосполучень і речень з використанням службових слів. Складання усної розповіді за серією малюнків з використанням службових слів. Написання тексту про улюблену казку

 

89.

 

Використання службових слів у мовленні. Записування відповіді на запитання за змістом прочита­ного. Висловлення свого ставлення до книжки. Складання розповіді про прочитану книжку

 

90.

 

Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань

 

91.

 

Розвиток зв’язного мовлення

 

92.

 

Ознайомлення з терміном «частини мови». Розрізнення частин мови за питаннями. Написання розповіді про улюблене заняття

 

93.

 

Узагальнення знань про частини мови. Добирання частин мови за поданими малюнками. Побудова інтерв’ю на основі серії малюнків. Складання розповіді про улюблений вид спорту

 

Досліджую речення

94.

 

Розрізнення груп слів і речень. Розпізнавання речень за основними ознаками. Встановлення межі речень у тексті. Написання тексту на задану тему з опорою на малюнки

 

95.

 

Ознайомлення з терміном «розповідні речення». Побудова і записування розповідних речень за поданими запитаннями, малюнками. Вправляння у визначенні межі речень у тексті. Складання розповіді за поданими запитаннями

 

96.

 

Ознайомлення з терміном «питальні речення». Розпізнавання питальних речень у тексті. Побудова питальних речень у діалозі, за малюнками

 

97.

 

Ознайомлення з терміном «спонукальні речення». Розпізнавання спонукальних речень у тексті. Побудова спонукальних речень за малюнками. Написання рекламного тексту з використанням спонукальних речень

 

98.

 

Розвиток зв’язного мовлення

 

99.

 

Ознайомлення з терміном «окличні речення». Розрізнення окличних і неокличних речень. Побудова окличних речень за малюнками. Складання розповіді за малюнком

 

100.

 

Визначення головних слів у реченні. Встановлення зв’язку між головними словами в реченні за питаннями. Складання розповіді за малюнком і опорними словами

 

101.

 

Поширення речень за питаннями. Встановлення зв’язку слів у реченні. Складання розповіді за малюнком і поданими словами

 

102.

 

Складання речень за малюнком. Розпізнавання і побудова речень, різних за метою висловлювання. Поширення речень за питаннями. Складання казки за малюнком

 

103.

 

Повторення, закріплення і застосування знань про речення

 

104.

 

Застосування набутих знань умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань

 

105.

 

Розвиток зв’язного мовлення

 

Досліджую текст

106.

 

Розпізнавання тексту за основними ознаками. Редагування деформованого тексту. Вилучення з тексту «зайвого» речення. Пошук потрібної інформації у квитку до театру. Складання тексту за малюнком

 

107.

 

Добирання заголовка до тексту. Прогнозування змісту тексту за поданим заголовком. Редагування деформованого тексту. Побудова тексту за поданим заголовком і малюнком

 

108.

 

Дослідження будови тексту. Визначення в тексті зачину, основної частини і кінцівки. Відновлення деформованого тексту. Складання тексту за серією малюнків

 

109.

 

Розрізнення тексту-розповіді і тексту-опису. Визначення типу поданого тексту. Пошук потрібної інформації в оголошенні. Розпізнавання тварини за її описом. Доповнення оголошення про за­гублену тварину за її описом

 

110.

 

Спостереження за виражальними засобами мови в тексті. Збагачення тексту виражальними засо­бами. Написання тексту за малюнком і запитаннями

 

111.

 

Добирання виражальних засобів мови для поширення речень. Відновлення деформованих речень. Використання виражальних засобів під час побудови текстів. Складання тексту за малюнком і по­даним початком

 

112.

 

Розвиток зв’язного мовлення

 

113.

 

Удосконалення тексту шляхом усунення невиправданих лексичних повторів. Складання усної роз­повіді за малюнком. Добирання заголовка до тексту. Написання тексту про події з власного життя

 

114.

 

Повторення, закріплення і застосування знань про текст

 

115.

 

Застосування набутих знань, умінь і навичок у процесі виконання компетентнісно орієнтованих завдань

 

116.

 

Повторюю вивчене

 

117.

 

Повторення вивченого

 

118.

 

Узагальнення вивченого

 

119.

 

Розвиток зв’язного мовлення

 

120.

 

*Резервний урок

 

121.

 

*Резервний урок

 

122.

 

*Резервний урок