Каталог матеріалів

Розробки уроків навчання грамоти для 1 класу за Захарійчук М. Д.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№037 - Закріплення звукового значення букви «и». Бесіда за малюнками до казки «Котик і півник». Питання що робити?

Мета: закріплювати вивчену букву И; розвивати мовлення за малюнками до казки «Котик і півник», віршем Л. Вознюк; застосовувати диференційований підхід у формуванні вмінь читання.

№038 - Письмо великої букви И. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів.

Мета: навчити писати велику букву И; розвивати мовлення за ілюстраціями до казки «Котик і півник»; зіставляти звукові схеми із словами–назвами намальованих предметів.

№039 - Звук [м]. Позначення його буквою «м». Формування аудіативних умінь за віршем Ю. Ференцева . Звукобуквені зіставлення. Мовні ігри.

Мета: закріпити вміння вимовляти звук [м]; вивчити букви М, м; формувати аудіативні вміння за віршем Ю. Ференцева; упроваджувати диференційований підхід у формуванні вмінь читання.

№040 - Письмо елементів рядкової букви м. Письмо рядкової букви м.

Мета: вчити учнів писати рядкову букву м («ем»), складів та слів з нею; закріплювати вміння розрізняти рукописні й друковані літери; розвивати увагу, логічне мислення, мовлення учнів; виховувати у дітей старанність, охайність, бажання чинити добрі справи.

№042 - Письмо елементів великої букви М. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів. Розвиток зв’язного мовлення Театралізація казки «Ріпка»

Мета: вчити учнів писати елементи великої букви М (ем), буквосполучення та склади з нею; закріплювати вміння учнів писати малу букву в і поєднувати її у словах з іншими буквами, списувати з друкованого шрифту, складати розповідь за малюнком; розвивати в дітей зв’язне мовлення, фонематичний слух, спостережливість, дрібну моторику руки; виховувати охайність, старанність, любов та бережливе ставлення до природи.

№043 - Звук [і]. Позначення його буквою «і». Звуко-буквені зіставлення. Спостереження за інтонацією розповідних та окличних речень.

Мета: закріплювати вміння вимовляти звук [і]; вивчити букви І, і; формувати аудіативні вміння за віршом Г. Чубач; удосконалювати первинну навичку читання слів з буквою І; робити звуко-буквені зіставлення; здійснювати диференційований підхід у формуванні вмінь читатиння; спостерігати за інтонацією розповідних та окличних речень.

№044 - Письмо рядкової букви і. Списування з друкованого тексту

Мета: навчити писати рядкову букву і; удосконалювати вміння читати буквосполучення; розмальовувати друковану букву І; формувати аудіативні вміння; навчити списувати друковані речення.

№045 - Закріплення вивчених букв І, і. Розвиток мовлення за малюнками до казки «Вовк і семеро козенят». Визначення до слів питання хто? що? який? що робить?

Мета: закріплювати вивчену букву І; розвивати мовлення за ілюстраціями до казки «Вовк і семеро козенят», казкою А. Мілна; складати речення за ілюстраціями та схемами; здійснювати диференційований підхід у формуванні вмінь читання

№046 - Письмо великої букви І. Закріплення рядкової букви і. Гра «Утвори слово».

Мета: навчити писати велику букву І; розвивати мовлення за ілюстраціями до казки «Вовк і семеро козенят» та казки А. Мілна; навчити писати слова з великою буквою І; доповнювати слова складами.

№047 - Звук [н]. [н’]. Позначення його буквою «н».Звуко-буквені зіставлення. Складання речень за схемами й малюнками.

Мета: закріплювати вміння вимовляти звуки [н], [нʹ], вивчити букви Н, н; формувати аудіативні вмінння за віршем Г. Шевчук; розвивати вміння здійснювати звуко-буквені зіставлення; застосовувати диференційований підхід у формуванні вмінь читання; розвивати мовлення, складаючи речення за схемами й малюнками.

№048 - Письмо елементів рядкової букви н. Письмо рядкової букви н. Списування з друкованого тексту

Мета: вчити учнів писати рядкову букву н («ен»), склади та слова з нею; з’єднувати її з іншими буквами у словах; закріплювати вміння робити звуковий аналіз слів, складати звукові схеми; удосконалювати знання назв елементів букв; виробляти навички правильного сидіння, вміння користуватися письмовим приладдям; розвивати дрібну моторику руки; виховувати в дітей старанність, любов і повагу до українського народу.