Каталог матеріалів

Розробки уроків навчання грамоти для 1 класу за Захарійчук М. Д.

№025 - Закріплення вивчених букв А, а. Форму-вання аудіативних умінь за змістом малюнків до казки «Ріпка». Закріплення слів-назв предметів, ознак, дій.

Мета: закріпити вивчені літери, учити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом, розповідати прослуханий текст за опорою на ілюстрації; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку, складати речення за малюнками та світлинами; виховувати толерантність, бажання навчатися в школі.

№026 - Письмо елементів великої букви А. Письмо великої букви А.

Мета: навчити дітей писати велику букву А; ознайомити учнів з роллю великих букв у писемному мовленні; розвивати вміння зіставляти букви, виділяти її елементи; виховувати дбайливе ставлення природи; інтерес до навчання в школі.

№027 - Звук [о]. Позначення його буквою «о». Формування аудіативних умінь за текстом Ю. Старостенком (с. 31). Звуко-буквені зіставлення. Робота з дитячою книжкою. Про що пишуть дитячі книжки?

Мета: закріпти вміння артикуляції звука [о]; вивчити букви О, о; формувати аудіативні вміння за текстом Ю. Старостенка; удосконалювати вміння здійснювати звуко-буквені зіставлення; формувати навички читання.

№028 - Письмо елементів рядкової букви о. Письмо рядкової о. Зіставлення звукових і складових схем із словами–назвами намальованих предметів.

Мета: навчити дітей писати рядкову букву о, поєднувати її з іншими буквами; удосконалювати вміння робити складо-звуковий аналіз слів; розвивати увагу, зв’язне мовлення, фонематичний слух; виховувати чуйність, працьовитість.

№029 - Закріплення звукового значення букви «о». Закріплення слів-назв предметів, ознак, дій. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів.

Мета: закріпити вивчену букву О; формувати вміння здійснювати звуко-буквені зіставлення; закріплювати навички визначати слова-назви предметів, ознак, дій. Формувати (виробляти) аналітико-синтетичні вміння роботи зі звуком; розвивати зв`язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас учнів; пробуджувати почуття любові до рідного слова, української культури.

№030 - Письмо великої букви О. Формування аудіативних умінь за змістом казки С. Дерманського.

Мета: навчити писати велику букву О, формувати аудіативні вмінння за казкою С. Дерманського; здійснювати зіставлення звукових схем із словами-назвами намальованих предметів. Розвивати зв`язне мовлення учнів; збагачувати словниковий запас учнів; пробуджувати почуття любові до рідного слова, української культури.

№031 - Звук [у], позначення його буквою «у». Формування аудіативних умінь за змістом вірша І. Сокульського

Мета: вивчити букви У, у; розвивати в учнів аудіативні, орфоепічні вміння (звук, слово), мовлення та мислення; застосовувати диференційований підхід у формуванні вмінь читання.

№032 - Письмо рядкової букви у. Звуко-складовий аналіз слів. Гра «Лабіринт

Мета: ознайомити учнів з рядковою буквою у; формувати вміння писати елементи букви та рядкову букву у, зіставляти звукові схеми слів зі словами-назвами намальованих предметів.

№034 - Письмо великої букви У. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів

Мета: навчити писати велику букву У; формувати аудіативні вмінння за текстом А. Григорука; учити зіставляти звукові схеми із словами-назвами намальованих предметів.

№035 - Звук [и]. Позначення його буквою «и». Звуко-буквені зіставлення, закріплення понять «що це?», «який?». Формування аудіативних умінь за змістом вірша Д. Мегелика.

Мета: закріпити вміння вимовляти звук [и]; вивчити букви И, и; навчити здійснювати звуко-буквені зіставлення; удосконалити вміння визначати поняття «що це?», «який?»; формувати аудіативні вміння за віршем Д. Мегелика; впроваджувати диференційований підхід у формуванні вмінь читання.

№036 - Письмо рядкової букви и. Закріплення понять «що?», «який?». Звуко-складовий аналіз слів.

Мета: ознайомити учнів з рядковою буквою и; формувати вміння писання елементів букви та рядкової букви и; розвивати пильність та увагу; закріпити поняттів «що?», «який?».