Каталог матеріалів

Календарно-тематичне планування уроків української мови за підручником «Українська мова ти читання. Автор посібника М.Д. Захарійчук (2018)» для 1 класу

№ уроку

Дата

уроку

Тема уроку

Примітки

І семестр

Добукварний період

1.                       

 

Вступ. Перша книжка — «Бук­вар». Розгляд обкладинки «Букваря»; «Осінні свята України». Читання віршів на с. 3.

 

2.

 

Ознайомлення із зошитом для письма, письмовим приладдям. Правила сидіння за партою під час письма. Розмальовування малюнків.

 

3.

 

Формування аудіатив­них умінь за змістом тексту В. Гринько. Практичне ознайомлення зі словом, реченням. Умовне позначення слова.

 

4.

 

«Зна­йомимося: я і моя родина». Малюнок родини. Правила користування письмовим приладдям. Ознайомлення із сіткою зошита з друкованою основою. Підготовчі види письма. Письмо коротких і довгих прямих із переходом через нижню рядкову.

 

5.

 

Мовні і немовні звуки. Спостереження за мовними й немовними звуками. Поділ слів на склади. Я допомагаю своїй родині. Письмо короткої із заокругленням унизу вправо, угорі вліво.

 

6.

 

Правила користування письмовим приладдям. Підготовчі види пись­ма. 

 

7.

 

Наголос у словах. Наголошений склад. Спостереження за змінною значення слова залежно від наголосу. Моя школа.

 

8.

 

Правила під час письма. Підго­товчі види письма. Письмо петлі з переходом через верхню рядкову.

 

9.

 

Формування аудіативних умінь за змістом тексту оповідання Л.Камінсько-го. Практичне ознайомлення зі словами–назвами неживих предметів (що?). Моделювання слів

 

10.

 

«Моя школа». Створення малюнка на відповідну тему. Письмо поєднаних елементів. Закріплен­ня поняття «склад», «слово», «наголос». Відпо­відність звукової схеми словам–назвам нама­льованих предметів.

 

11.

 

Практичне ознайомлення із словами-назвами живих предметів (хто?). Моделювання слів із м’якими приголосними звуками.

 

12.

 

Створення малюнка дороги до школи. Відповідність звукової схеми сло­вам–назвам намальованих предметів. Письмо півовалів, коротких прямих, великої петлі з нижнім заокругленням.

 

13.

 

Практичне ознайомлення зі словами-назвами дій. Моделювання слів, ре­чень Робота з дитячою книжкою. «Книжки бувають різні».

 

14.

 

Закріплення понять «склад», «слово», «наголос». Письмо півовалів, довгої пря­мої, петлі з переходом через нижню рядкову. Розвиток зв’язного мовлення. «Осінь золота, осінь багата».

 

15.

 

Ознайомлення зі словами, що є ознаками предметів. Вправляння у звуковому аналізі мовлених слів. Складання речень. Моє дозвілля.

 

16.

 

Слова–назви ознак предметів, які відпо­відають на питання (який?), (яка?), (яке?), (які?) Письмо овалів, прямої з нижньою петлею.

 

17.

 

Практичне ознайомлення з реченням. Закрі­плення слів-назв предметів, ознак, дій. Моде­лювання слів, речень

 

18.

 

Розвиток зв’язного мовлення на тему «Вихідні з батьками та друзями. Закріплення понять «склад», «слово», «речення», «наголос». Письмо овалу, довгої прямої з нижньою петлею.

 

19.

 

Формування аудіатив­них умінь за світлинами та за текстом Н. Заріч­ної. Поняття «текст»

 

20.

 

Розвиток зв’язного мовлення на тему «Соняч­на країна — моя Україна» .

Письмо півовалу, довгої прямої з нижньою та верхньою петлею.

 

21.

 

Розвиток зв’язного мовлення на тему «Мої права та обов’язки» Формування аудіативних умінь за змістом малюнків та світлин.

 

22.

 

Поняття «речення», «текст», «склад», «слово», «наголос». Письмо вивчених елементів.

 

Букварний період

23.

 

Звук [а], позначення його буквою «а». ЗЗвуко-буквені зіставлення. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів. Формування аудіативних умінь за змістом тексту М. Хоросницької (с. 27).

 

24.

 

Письмо елементів букви а. Письмо рядкової букви а. Зіставлення звукових схем із словами-назвами намальованих предметів.

 

25.

 

Закріплення вивчених букв А, а. Форму-вання аудіативних умінь за змістом малюнків до казки «Ріпка». Закріплення слів-назв предметів, ознак, дій.

 

26.

 

Письмо елементів великої букви А. Письмо великої букви А.

 

27.

 

Звук [о]. Позначення його буквою «о». Формування аудіативних умінь за текстом Ю. Старостенком (с. 31). Звуко-буквені зіставлення. Робота з дитячою книжкою. Про що пишуть дитячі книжки?

 

28.

 

Письмо елементів рядкової букви о. Письмо рядкової о. Зіставлення звукових і складових схем із словами–назвами намальованих предметів. Розвиток зв’язного мовлення «Осінь надворі. Осінь у віршах».

 

29.

 

Закріплення звукового значення букви «о». Закріплення слів-назв предметів, ознак, дій. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів.

 

30.

 

Письмо великої букви О. Формування аудіативних умінь за змістом казки С. Дерманського.

 

31.

 

Звук [у], позначення його буквою «у». Формування аудіативних умінь за змістом вірша І. Сокульського

 

32.

 

Письмо рядкової букви у. Звуко-складовий аналіз слів. Гра «Лабіринт

 

33.

 

Закріплення вивченої букви У. Розвиток мовлення за малюнками тексту А. Григорука. Розвиток мовлення з використанням світлин і малюнків про Україну.

 

34.

 

Письмо великої букви У. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів

 

35.

 

Звук [и]. Позначення його буквою «и». Звуко-буквені зіставлення, закріплення понять «що це?», «який?». Формування аудіативних умінь за змістом вірша Д. Мегелика.

 

36.

 

Письмо рядкової букви и. Закріплення понять «що?», «який?». Звуко-складовий аналіз слів.

 

37.

 

Закріплення звукового значення букви «и». Бесіда за малюнками до казки «Котик і півник». Питання що робити?

 

38.

 

Письмо великої букви И. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів.

 

39.

 

Звук [м]. Позначення його буквою «м». Формування аудіативних умінь за віршем Ю. Ференцева . Звукобуквені зіставлення. Мовні ігри.

 

40.

 

Письмо елементів рядкової букви м. Письмо рядкової букви м.

 

41.

 

Закріплення вивченої букви М, м. Розвиток мовлення за текстом О. Думанської. Читання комбінованого тексту . Добір імен дітей. Робота з дитячою книжкою. Казка «Котик і півник».

 

42.

 

Письмо елементів великої букви М. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів. Розвиток зв’язного мовлення

Театралізація казки «Ріпка»

 

43.

 

Звук [і]. Позначення його буквою «і». Звуко-буквені зіставлення. Спостереження за інтонацією розповідних та окличних речень.

 

44.

 

Письмо рядкової букви і. Списування з друкованого тексту

 

45.

 

Закріплення вивчених букв І, і. Розвиток мовлення за малюнками до казки «Вовк і семеро козенят». Визначення до слів питання хто? що? який? що робить?

 

46.

 

Письмо великої букви І. Закріплення рядкової букви і. Гра «Утвори слово».

 

47.

 

Звук [н]. [н’]. Позначення його буквою «н».Звуко-буквені зі­ставлення. Складання речень за схе­мами й малюнками.

 

48.

 

Письмо елементів рядкової букви н. Письмо рядкової букви н. Списування з друкованого тексту.

 

49.

 

Закріплення вивченої букви н. Розвиток мовлення за текстом С. Рудікової, за світлинами та реченнями. Велика буква в іменах людей.

 

50.

 

Письмо великої букви Н. Зіставлення звукових схем зі словами–назвами намальованих предметів. Списування з друкованого тексту.

 

51.

 

Звук [в]. [в’]. Позначення його буквою «в». Звуко-буквені зіставлення. Мовна та розвивальна гра, робота з мирилкою.

 

52.

 

Письмо елементів рядкової букви в. Письмо рядкової букви в. Звуко-складовий аналіз слів. Списування з друкованого тексту.

 

53.

 

Закріплення вивченої букви В. Розвиток мовлення за змістом ілюстрацій до казки «Лисичка-Сестричка і Вовк-Панібрат». Робота з дитячою книж-кою. Ознайомлення з «Книгою про все...»

 

54.

 

Письмо елементів великої букви В.Письмо великої букви В. Закріплення букви в. Списування з друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення Театра­лізація казки «Вовк і семеро козенят».

 

55.

 

Звук [л]. [л’]. Позначення його буквою «л». Звуко-буквені зіставлення. Формування аудіативних умінь за віршем Л. Повх.

 

56.

 

Письмо елементів рядкової букви л. Письмо рядкової букви л. Звуко-складовий аналіз слів. Списування з друкованого тексту

 

57.

 

Закріплення вивченої букви Л. Читання тексту з малюнками, рукописного тексту . Розвиток мовлення з використанням тексту В. Сенцовського.

 

58.

 

Письмо елементів великої букви Л Письмо великої букви Л. Списування з друкованого тексту.

 

59.

 

Звуки [с], [с´], Позначення його буквою «с». Звуко-буквені зіставлення. Формування аудіативних умінь за віршем Г. Чубач, малюнками.

 

60.

 

Письмо рядкової букви с. Звуко-складовий аналіз слів. Списування з друкованого тексту.

 

61.

 

Закріплення вивчення букви с. Читання тексту з малюнками. Диференційований підхід у формуванні вмінь читання

 

62.

 

Письмо великої букви С. Розвиток мовлення за змістом малюнків до казки «Колосок». Звукоскладовий аналіз слів. Списування з друкованого тексту

 

63.

 

Звук [к]. [к’]. Позначення його буквою «к». Звуко-буквені зіставлення. Читання тексту з малюнками. Робота з анаграмою, скоромовкою.

 

64.

 

Письмо елементів рядкової букви к під лічбу. Письмо рядкової букви к. Списування з друкованого тексту

 

65.

 

Закріплення вивченої букви к. Читання тексту з малюнками. Розвиток мовлення за текстом Л. Гузєєвої.

 

66.

 

Письмо великої букви К. Зіставлення складу зі словами, у яких він є. Списування з друкованого тексту.

 

67.

 

Звук [п]. Позначення його буквою «п». Звуко-буквені зіставлення Аналітико-синтетичні види роботи зі словами–назвами предметів. Робота з дитячою книжкою. Казка «Коло­сок»

 

68.

 

Письмо елементів рядкової букви п. Письмо рядкової букви п. Списування з друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення. Театра­лізація казки «Вовк і семеро козенят».

 

69.

 

Закріплення вивченої букви п. Розвиток мовлення за малюнками до казки «Попелюшка».

 

70.

 

Письмо великої букви П. Списування з друкованого тексту. Мої навчальні досягнення. Я умію, можу

 

71.

 

Звук [р]. [р’]. Позначення його буквою «р».. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами назвами намальованих предметів у «віночку».

 

72.

 

Письмо елементів рядкової букви « р». Письмо рядкової букви « р». Звуковий аналіз слів. Списування з друкованого тексту.

 

73.

 

Закріплення вивчення букви «р». Розвиток мовлення за текстом Н. Дерев’янко. Закріплення правопису великої букви в іменах людей.

 

74.

 

Письмо елементів великої букви р. Письмо великої букви Р. Списування з друкованого тексту

 

75.

 

Звук [т]. [т’]. Позначення його буквою «т».. Формування аудіативних умінь за текстом М. Підгірянки. Звуко-буквені зіставлення.

 

76.

 

Письмо елементів рядкової букви т. Письмо рядкової букви т. Звуко-складовий аналіз слів. Списування з друкованого тексту

 

77.

 

Закріплення вивченої букв « т». Розвиток мовлення за малюнками до казки «Кіт у чоботях».Тема «Театр».

 

78.

 

Письмо елементів великої букви Т. Письмо ве­ликої букви Т. Розвиток мовлення за малюнка­ми до казки «Кіт у чоботях». Списування з друкованого тексту.

 

79.

 

Звук [е]. Позначення його буквою «е».. Мовні ігри .

 

80.

 

Письмо елементів рядкової букви «е» Письмо рядкової букви е. Списування з друкованого тексту.

 

81.

 

Закріплення вивченої букви е. Диференційований підхід у формуванні вмінь читання. Робота з дитячою книжкою.Читаємо книжки, журнали, газети.

 

82.

 

Письмо елементів великої букви Е. Письмо великої букви Е. Опрацювання текста за Л. Ра. Мовні ігри Списування з друко­ваного тексту. Розвиток зв’язного мовлення. Театралізація казки «Кіт у чоботях».

 

83.

 

Звук [д]. [д’]. Позначення його буквою «д».. Аналітико-синтетичні види роботи зі слова­ми–назвами.

 

84.

 

Письмо елементів рядкової букви д. Письмо рядкової букви д. Звукові схеми. Мовна гра «“Збери”» слова». Списування з друкованого тексту.

 

85.

 

Закріплення вивченої букви д. Казка «Снігова коро­лева» Мовні та мов­леннєві ігри.

 

86.

 

Письмо елементів великої букви Д. Письмо ве­ликої букви Д. Списування з друкованого тексту.

 

87.

 

Звук [з]. [з’]. Позначення його буквою «з». Омоніми (без уживання термінів). Читання тексту з малюнками, криптограмою.

 

88.

 

Письмо елементів рядкової букви з Письмо рядкової букв з. Звуковий аналіз слів. Букве­ний диктант. Списування з друкованого тек­сту.

 

89.

 

Закріплення вивченої букви «з». Читання тек­сту з малюнками

 

90.

 

Письмо елементів великої букви «З» Письмо великої букви «З». Мовні ігри Списування з друкова­ного тексту.

 

91.

 

Вивчення букви ь (знак м’якшення). Читан­ня слів, які вказують на роль ь. Роз­виток мовлення за малюнком

 

92.

 

Письмо букви ь. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

93.

 

Закріплення вивченої букви ь (знак м’якшення). Читання тексту з малюнками, робота з таблицями слів, утворення прислів’я з окремих слів.

 

94.

 

Письмо букви ь.Словниковий диктант. Спи­сування з друкованого тексту.

 

95.

 

Звук [б]. [б’]. Позначення його буквою «б».. Робота з дитячою книжкою. Ти — друг. Ти — подруга. Розкриття теми «Дружба» в художніх творах.

 

96.

 

Письмо рядкової букви б. Звуковий аналіз слова. Мовна гра: «Анаграмма». Буквений дик­тант. Списування з друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення. Відтво­рення (за ролями) діалогів із прослуханої каз­ки

 

97.

 

Закріплення вивченої букви б. Диференційований підхід у формуванні вмінь читання

 

98.

 

Письмо великої букви Б. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

99.

 

Звук [г]. [г’]. Позначення його буквою «г». Звуко-буквені зіставлення. Дифере-нційований підхід у формуванні вмінь читання з використанням вірша О. Кро­тюк

 

100.

 

Письмо рядкової букви г. Мовна гра «Кросворд». Спи­сування з друкованого тексту.

 

101.

 

Закріплення вивченої букви г. Розвиток мов­лення з використанням малюнків до казки «Ходить гарбуз по городу»

 

102.

 

Письмо великої букви Г. Списування з друкованого тексту.

 

103.

 

Звук [ґ]. Позначення його буквою «ґ»..

Форму­вання аудіативних умінь за текстом Ж. Вовк-Черемуш.

 

104.

 

Письмо рядкової букви ґ. Робота з предметними малюнками. Буквений диктант. Списування з друко­ваного тексту.

 

105.

 

Закріплення вивченої букви ґ. Розвиток мовлення за текстом за Л. Ворониної. Мовні ігри.

 

106.

 

Письмо великої букви ґ . Складовий аналіз слова. Списування з друкованого тексту.

 

107.

 

Закріплення вивчених букв. Звуко-буквені зіставлення.

Робота з дитячою книжкою. Книжка допомо­же зрозуміти, що таке добро.

 

108.

 

Мої навчальні досягнення.Словниковий диктант. Спи­сування з друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення. Зима-бі­ло- сніжка. Зима надворі. Зима в поезії. Узагальнюючий урок І семестру

 

ІІ семестр

109.

 

Звук [ч], позначення його буквами Ч, ч. Звуко-буквені зіставлення. Формування аудіативних умінь за текстом віршів І. Січовика та Г. Демченко. По­няття омоніми без вживання терміну.

 

110.

 

Розмальовування друкованої букви. Письмо рядкової букви ч . Звуковий аналіз слова. Мовна гра «Анаграма». Буквений диктант. Списування з друкованого тексту.

 

111.

 

Закріплення вивченої букви ч. Розвиток мов-лення за малюнками до казки «Лисичка і жу­равель» (с. 14–15). Закріплення правопису великої букви.

 

112.

 

Письмо великої букви ч. Мовна гра «Крос­ворд». Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

113.

 

Закріплення вміння вимовляти звук [й], ви­вчення букв Й, й. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види роботи зі слова­ми–назвами предметів, (с.17).

 

114.

 

Письмо рядкової букви й . Складо­вий аналіз слів. Буквений диктант. Списуван­ня з друкованого тексту.

 

115.

 

Закріплення вивченої букви й. Робота з проме­невими таблицями. Антоніми (без уживання термінів). Театралізація міні-пєси за С. Козло­вим (с. 18–19).

 

116.

 

Письмо елементів та великої букви й Антоніми (без ужи­вання термінів). Словниковий диктант. Спи­сування з друкованого тексту.

 

117.

 

Буква й буквосполучення йо. Виконання мовних завдань.

 

118.

 

Письмо малої та великої букви йЙ. Складовий аналіз слова. Списування з друкованого тексту.

 

119.

 

Звук [х], вивчення букв Х, х. Звуко-буквені зіставлення. Розвиток критичного мислення за віршем і текстом Ф. Кунас (с. 20–21).

 

120.

 

Письмо елементів рядкової букви х. Списування з друкованого тексту.

 

121.

 

Закріплення вивченої букви х. Диференційований підхід у формуванні вмінь читання (с. 22–23). Робота з дитячою книжкою.

Якими можуть бути персонажі твору? Який ти? Ти — хоро­брий. Ти — хоробра.

 

122.

 

Письмо великої букви х. Мовні ігри «Анаграма», «Лабіринт». Списування з друко­ваного тексту. Розвиток зв’язного мовлення Театра­лізація казки «Лисичк та журавель».

 

123.

 

Звук [ж], ви­вчення букв Ж, ж. Звуко-буквені зіставлення. Диференційований підхід у формуванні вмінь читання (с. 24–25).

 

124.

 

Пись­мо рядкової букви ж . Мовна гра «Крос­ворд». Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

125.

 

Закріплення вивченої букви ж. Робота зі скоромовкою. Театралізація тексту за М. і Т. Прохаськами (с. 26–27).

 

126.

 

Письмо великої букви Ж . Складовий аналіз слова. Списування з друкованого тексту.

 

127.

 

Звук [ш], ви­вчення букв Ш, ш. Звуко-буквені зіставлення. Формування аудіативних умінь за віршем (с. 29). Диференційований підхід у формуванні вмінь читання.

 

128.

 

Пись­мо рядкової букви ш . Скла­дові схеми слів. Мовна гра «Кросворд». Спису­вання з друкованого тексту.

 

129.

 

Закріплення вивченої букви ш. Казка «Івасик-Теле­сик». Мовна гра «Криптограма», Формуван­ня аудіативних умінь за віршем Т. Шевченка. (с. 30–31).

 

130.

 

Письмо великої букви Ш. Співставлення звукових схем зі словами намальованих предметів. Спи­сування з друкованого тексту.

 

131.

 

Закріплення вивченого. Мої навчальні досягнення. Весняні свята України.

 

132.

 

Закріплення написання вивчених букв. Диктант букв, слів. Спи­сування з друкованого тексту.

 

133.

 

Вивчення букви ї та її звукових значень [йі]. Формування аудіативних умінь з використан­ням скоромовки та вірша Л. Біленької. Зву­ко-буквені зіставлення.

 

134.

 

Звуко­ві значення букви ї. Письмо рядкової букви ї. Списування з друкованого тексту.

 

135.

 

Закріплення вивченої букви ї. Мовні ігри (с. 38–39). Робота з дитячою книжкою. Ти — працьови­тий. Ти — працьовита. Казка «Котигорошко».

 

136.

 

Письмо великої букви Ї. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту. Розвиток зв’язного мовлення.

Перека­зування прослуханого тексту за запитаннями.

 

137.

 

Закріплення звукового значення букви ї Звуко-буквений аналіз слів.

Диференційований підхід у формуванні вмінь читати .

 

138.

 

Мовна гра «Утвори нові слова». Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

139.

 

Вивчення букви я та її звукових значень [йа], [а] після м’якого приголосного. Звуко-буквені зіставлення. Формування вмінь читання слова з буквою я.

 

140.

 

Письмо рядкової букви я під лічбу. Робота з предметними малюнками. Буквений та словниковий диктан­ти. Списування з друкованого тексту.

 

141.

 

Закріплення вивченої букви я. Розвиток мовлення за змістом малюнків до казки «Як їжа­чок і заєць наввипередки бігали». Робота над загадкою. (с. 42–43).

 

142.

 

Письмо великої букви Я під лічбу. Розвиток мовлення з використанням тексту Л. Ніцой. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

143.

 

Закріплення звукового значення букви я. Диференційований підхід у форму­ва-нні вмінь читання з використанням тексту Л. Ніцой

 

144.

 

Письмо вивчених букв. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

145.

 

Вивчення букви ю та її звукових значень [йу], [у] після м’якогоприголос-ного. Звуко-буквені зіставлення. Аналітико-синтетичні види ро­боти зі словами–назвами предметів. (с. 44–45).

 

146.

 

Пись­мо рядкової букви ю під лічбу. Мовна гра «Утвори нові слова». Списування з друкованого тексту.

 

147.

 

Закріплення вивченої букви ю. Мовні ігри . Робота за текстом В. Гер­ланц.

 

148.

 

Письмо великої букви ю. Омоніми. Словниковий дик­тант. Списування з друкованого тексту.

 

149.

 

Закріплення вивченої букви ю. Мовні ігри «Криптограма», «Збери слово».

Робота зі ско­ромовкою. Робота з дитячою книжкою. Ти — слухняний. Ти — слухняна. Вчинки персонажів твору. 

 

150.

 

Письмо великої букви Ю,складів та слів із нею. Написання речень. Диктант обернених складів. Розвиток зв’язного мовлення. Театра­лізація казки «Як їжачок і заєць наввиперед­ки бігали».

 

151.

 

Вивчення букви є та її звукових значень [йе], [е] після м’якого приголосного. Звуко-бук­вені зіставлення.

 

152.

 

Письмо рядкової букви є. Письмо рядкової букви є. Буквений та словниковий диктанти. Списування з друкованого тексту.

 

153.

 

Закріплення вивченої букви є. Розвиток мовлення за малюнками до казки «Дві біл­ки», і тексту Л. Ніцой. Мовні ігри

 

154.

 

Письмо великої букви є. Аналітико-синтетичні вправи. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

155.

 

Закріплення вивченої букви є. Мовні ігри «“Збери” слова», «З’єднай схему зі словом». Диферен­ційований підхід у формуванні вмінь читання.

 

156.

 

Письмо вивчених букв. Диктант складів, слів. Списування друкованого тексту.

 

157.

 

Закріплення вміння вимовляти звуки [ц], [ц´], вивчення букви ц. Звуко-буквені зіставлення. Формування аудіативних умінь за ко­ломийкою (с. 52–53).

 

158.

 

Робота з предметними малюнками. Письмо рядкової букви ц. Мовна гра «Кросворд». Списування з друкованого тексту.

 

159.

 

Закріплення вивченої букви ц. Мовні ігри (с. 54–55).

 

160.

 

Письмо великої букви ц. Логіко-мовленнє­ві ігри «Групування предметів», «Кросворд». Списування з друкованого тексту (с. 55).

 

161.

 

Вивчення букви щ та її звукових значень [ш], [ч]. Звуко-буквені зіставле-ння. (с. 56–57) Робота з дитячою книжкою. Ти — чесний. Ти — чесна.

 

162.

 

Письмо рядкової букви щ. Списування з друкованого тексту. Урок розвитку зв’язного мовлення. Театра­лізація казки «Дві білки».

 

163.

 

Закріплення вивчення букви щ.

Розвиток мов­лення за народною закличкою, малюнком. Теа­тралізація міні-п’єси за Л. Ніцой (с. 58–59).

 

164.

 

Письмо великої букви щ. Аналітико-синтетич­ні вправи. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

165.

 

Закріплення звукового значення букви щ. Звуко-буквені зіставлення. Формування вмінь читання слова з буквою щ

 

166.

 

Письмо складів, слів з буквою щ. Аналітико-синтетич­ні вправи. Кросворд. Списування з друкованого тексту.

 

167.

 

Закріплення вміння вимовляти звук ф, ви­вчення букви ф. Звуко-буквені зіставлення. Формування вмінь читання слова з буквою ф.

 

168.

 

Письмо рядкової букви ф. Кросворд. Словниковий диктант. Списування з друкованого тексту.

 

169.

 

Закріплення вміння вимовляти звук ф, ви­вчення букви ф. Аналітико-синтетичні види роботи зі словами-назвами предметів, які намальовані у «віноч­ку». Формування аудіативних умінь за віршем Г. Чубач. Формування вмінь читання слова з буквою ф.

 

170.

 

Письмо великої букви Ф. Мовна гра «Пошуко­ва таблиця». Словниковий диктант. Списуван­ня з друкованого тексту.

 

171.

 

Практичне ознайомлення зі звуком [дж]. Звуко-буквені зіставлення. Формування вмінь читання слів з буквосполученням дж. (с. 64–65).

 

172.

 

Пись­мо слів із буквосполученням дж. Словникові диктанти. Списування з друкованого тексту. Формування ауді-ативних умінь за текстом В. Чухліба.

 

173.

 

Буквосполучення дж, звук [дж].

Звуко-буквені зіставлення. Формування вмінь читання слів з буквосполученням дж.

 

174.

 

Буквосполучення дж, звук [дж].Звуко-буквений аналіз слів.Диктант слів.

 

175.

 

Практичне ознайомлення зі звуками [дз], [дз´], буквосполученням, яке його позначає. Формування вмінь читання слова з буквосполученням дз. (с. 66–67).

 

176.

 

Пись­мо слів із буквосполученням дз. Словникові диктанти. Списування з друкованого тексту.

 

177.

 

Апостроф. Формування вмінь читання слова з апострофом. Аналітико-синтетичні види робо­ти зі словами-назвами предметів, які намальо­вані у«віночку» (с. 68–69).

 

178.

 

Письмо слів з апострофом. Списування з друкованого тексту. Розвиток зв'язного мовлення «Слова – назви звірів»

 

179.

 

Народні перлинки.Заклички. Мирилки.

 

180.

 

Закріплення написання вивчених букв, слів з ними.

 

181.

 

Народні перлинки. Пісні-ігри. Колискові пісні. Загадки

 

182.

 

Закріплення написання вивчених букв. Диктант слів, речень.

 

183.

 

Казки-мультфільми. Казка «Кривенька качечка»

 

184.

 

Закріплення написання вивчених букв, слів з ними. Списування з друкованого тексту.

 

185.

 

Українська народна казка «Ворон, куріпка і мишка»

 

186.

 

Закріплення написання вивчених букв, слів з ними. Складання і запис речень

 

187.

 

Літературні казки. Сучасні казки. А М’ястківський «Чарівне яєчко»

 

188.

 

Звуко-буквений аналіз слів.Диктант слів. Самоперевірка написаного

 

189.

 

Сучасні казки. «Їжачки» за Ю. Ярмишем. Бібліотечний урок. Дитячі письменники нашого часу.

 

190.

 

 Списування з друкованого тексту. Диктант слів, речень.

 

191.

 

До Дня мами. «Подарунок» за М Пономаренко. Л Мовчун «Подарунок»

 

192.

 

Аналітико-синтетич­ні вправи. Кросворд. Словникові диктанти. Розвиток зв'язного мовлення Слова – назви явищ природи.

 

193.

 

Старі казки на новий лад. «Великодні пригоди Жової Шапочки»

 

194.

 

Буквений та словниковий диктанти. Списування з друкованого тексту.

 

195.

 

«Джерельце» Ю. Ярмиш. Узагальнюючий урок «Я умію, можу»

 

196.

 

Написання букв за алфавітом. Узагальнюючий урок букварного періоду

 

197.

 

Прислухайтеся до звуків — читайте правильно. С. Козлов «Звуки і голоси» (казка).

 

198.

 

Абетка. Звуки і букви. Голосні та приголосні звуки.

 

199.

 

Читайте правильно — чітко вимовляйте звуки. «Казочка про писанку».

 

200.

 

Приголосні звуки: м'які й тверді.

 

201.

 

Розумійте значення слова, правильно його читайте.

Г.Кирпа «Про те, чого не буває» (казка).

 

202.

 

Приголосні звуки: дзвінкі й глухі. Диктант речень.

 

203.

 

Учіться охарактеризувати співрозмовника. Г.Малик «Дядько Йой».

 

204.

 

Буква й. Буквосполучення йо. Звуко-буквений аналіз слів із буквосполученням йо.

 

205.

 

Читайте правильно — чітко вимовляйте звук ґ. Л.Ра «Чому ці ґудзики постійно зникають?».

 

206.

 

Буква ґ. Спостерігай за вимовою звука [ґ]. Порівняй вимову звуків [г] і [ґ].

 

207.

 

Знаходження відповіді у тексті. М.Людкевич «Веселка».

 

208.

 

Буква я. Звуко-буквений аналіз слів. Словниковий диктант.

 

209.

 

Розвиток зв'язного мовлення «Добра мишка і горошина».

 

210.

 

Поділ слів на склади для переносу. Вірш Ю.Хандожинської «Посміхнулось сонечко».

 

211.

 

Буква ю. Звуко-буквений аналіз слів. Словниковий диктант

 

212.

 

Читайте правильно — з особливою інтонацією. Л.Муур «Крихітка Єнот».

 

213.

 

Буква є. Звуко-буквений аналіз слів. Словниковий диктант

 

214.

 

Розігрування діалогу. Л.Воронина «Прибулець з країни Нямликів».

 

215.

 

Буква ї. Звуко-буквений аналіз слів. Словниковий диктант

 

216.

 

Висловлення власної думки. А.Малігон «Лелеки».

 

217.

 

Знак м'якшення (ь). Буквосполучення ьо. Звуко-буквений аналіз слів із знаком м'якшення

 

218.

 

Знаходження відповіді у тексті. В.Сухомлинський «Бабусин борщ».

 

219.

 

Буква щ. Звуко-буквений аналіз слів. Словниковий диктант

 

220.

 

Читайте правильно — з особливою інтонацією. О.Іваненко «Джмелик».

 

221.

 

Буквосполучення дж, дз. Звуко-буквений аналіз слів. Словниковий диктант

 

222.

 

Розвиток зв'язного мовлення. Опис ромашки. Г.К.Андерсен.

 

223.

 

Висловлення власної думки. Ю.Чеповецький «Чижик».

 

224.

 

Апостроф. Звуко-буквений аналіз слів. Словниковий диктант.

 

225.

 

Читайте правильно. З.Мензатюк «Про Оксанку».

 

226.

 

Склад. Поділ слова на склади.

 

227.

 

Хто у творі подобається і чим. О.Копиленко «Пташине гніздо».

 

228.

 

Велика буква в іменах і прізвищах людей.

 

229.

 

Слухайте, думайте. Сім чудес України.

 

230.

 

Велика буква в назвах міст, сіл, річок.

 

231.

 

Знайомство з казками народів світу. Грецька народка казка, переклад В.Степаненка.

 

232.

 

Слова — назви предметів.

 

233.

 

Знаходження речень-відповідей у тексті. Ю.Карпенко «Кошеня».

 

234.

 

Слова — назви ознак предметів.

 

235.

 

Розвиток зв'язного мовлення. В.Чухліб «Бджола з дідової пасіки».

 

236.

 

Знаходження відповідей у тексті. Ю.Чеповецький «Чижик- Пижик». Навички читання вголос.

 

237.

 

Слова — назви дій.

 

238.

 

Знаходження відповідей у тексті. К.Міхаліцина «Хто росте у парку?». Навички читання вголос.

 

239.

 

Слова, які відповідають на питання скільки?

 

240.

 

Читайте правильно. Ю.Карпенко «Про жабку». Навички читання вголос.

 

241.

 

Малі слова.

 

242.

 

Читайте правильно. Н.Бухлицька «Про маленьку черешню». Навички читання вголос.

 

243.

 

Антоніми.

 

244.

 

Узагальнюючий урок «Я знаю, умію».

 

245.

 

Підсумок, узагальнення та систематизація знань учнів за рік.