Каталог матеріалів

Розробки уроків математики для 1 класу за Листопад Н. П.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№001 - Лічба об’єктів

Мета: навчати учнів розпізнавати і порівнювати предмети за розміром, формою, об’єднувати предмети за спільною ознакою; вдосконалювати навички лічби; розвивати уважність, мислення; виховувати інтерес до уроків математики.

№002 - Спільні та відмінні ознаки предметів. Поділ на групи. Лічба

Мета: Вчити визначати спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу, порівнювати предмети, об’єднувати їх за спільними ознаками, розбивати групи об’єктів на підгрупи.

№003 - Ознаки та властивості предметів. Форма, розмір, колір.

Мета: навчити вирізняти властивості предметів, за допомогою яких виділяються ті чи інші сукупності (колір, форма, розмір, матеріал тощо); розвивати мислиннєві операції, увагу, пам'ять, мовлення, пізнавальні інтереси, творчі здібності.

№004 - Розміщення предметів. Більший, менший. Лічба

Мета: Формувати поняття «лічба предметів». Формувати вміння визначати розміщення предметів у просторі, на площині (зліва – справа, верхній – нижній). Розвивати графічні навички учнів. Виховувати старанність.

№005 - Лічба. Вгорі, внизу. На, над, під. Праворуч, ліворуч

Мета: вчити утворювати групи предметів за спільними ознаками, формувати в учнів поняття «під – над», «вгорі – внизу», «стільки, скільки» на основі практичних дій із предметами, вправлятися в лічбі предметів. Розвивати когнітивні компетентності першокласників: логічне мислення; прищеплювати інтерес до вивчення математики, старанність, охайність під час письма у зошиті.

№006 - Порівняння предметів за довжиною, шириною, висотою

Мета: вчити учнів; навчати встановлювати відповідні відношення між предметами: “вищий – нижчий”; вправляти у написанні елементів цифр; виховувати акуратність.

№007 - Пара предметів

Мета: ознайомити першокласників з навчальним предметом – математикою; уточнити вміння щодо лічби предметів у межах 10; ознайомити з поняттям пари предметів; розвивати увагу, мислення, пам’ять; виховувати бажання вчитися, інтерес до уроків математики.

№008 - Лічба. Більше, менше, порівну

Мета: учити порівнювати кількість предметів; розвивати допитливість; виховувати старанність.

№009 - Порівняння. Стільки само. Стільки, скільки

Мета: розкрити зміст поняття стільки, скільки; навчити учнів самостійно встановлювати кількість предметів, орієнтуючись на зміст задачі, використовуючи зміст поняття стільки, скільки.

№010 - Число і цифра 1

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 1, з поняттями «один — багато», «перший»; учити писати цифру 1; зіставляти цифру і число; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.

№011 - Число і цифра 2

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 2, з поняттям «другий»; учити писати цифру 2; зіставляти цифру і число; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.

№012 - Число і цифра 3. Попереднє і наступне числа

Мета: ознайомити учнів з числом і цифрою 3, з поняттям «третій», «попередній» «наступний»; учити писати цифру 3; зіставляти цифру і число; формувати навички усної лічби; виховувати старанність.