Каталог матеріалів

Літературне читання. 1 клас. Вашуленко М.С., Вашуленко О.В.

Показати уроки, які нещодавно вийшли

№001 - Буквар – перша навчальна книга.

Мета: Ознайомити дітей із завданнями уроків читання, із букварем, правилами роботи з підручником, правилами поведінки на уроці та під час перерви; створити умови, які сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися, ходити у школу, опановувати знання.

№002 - Я вчуся знайомитися, спілкуватися.

Мета: Познайомитися з учнями/ученицями класу, вчити їх знайомитися, представлятися; ознайомити дітей з поняттям «спілкування», з метою і результатом мовленнєвого спілкування, з мовленнєвим етикетом у різних ситуаціях навчальної взаємодії.

№003 - Ознайомлення зі словами – назвами предметів. Що?

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова – назви неживих предметів, навчити ставити до них питання що?; збагачувати словниковий запас учнів/учениць словами шкільної тематики; розвивати вміння розповідати за малюнком; вчити сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; формувати вміння охайно користуватися підручником і навчальним приладдям; виховувати інтерес до навчання.

№004 - Ознайомлення зі словами – назвами предметів. Хто?

Мета: Розширити уявлення дітей про номінативну роль слів, ознайомити їх практично з іменниками – назвами живих істот (без уживання терміна іменник), навчити ставити до них питання хто?; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Сім’я»; формувати вміння уважно слухати вчителя, відповідати на його запитання, виконувати сприйняті на слух завдання; вчити орієнтуватися на сторінці букваря; виховувати любов і повагу до членів сім’ї.

№005 - Ознайомлення зі словами – назвами дій. Що робить? Що роблять?

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова, які відповідають на питання що робить? що роблять?; вчити практично ставити до них питання; формувати вміння орієнтуватися на сторінці букваря, розповідати за малюнками і світлинами, про події з власного життя.

№006 - Ознайомлення зі словами – назвами ознак. Який? Яка? Яке? Які?

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які?; навчити ставити до них питання; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Овочі, фрукти, ягоди»; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати.

№007 - Ознайомлення зі словами, якими називають кількість предметів. Скільки? Який, яка, яке по порядку? Робота з дитячою книжкою.

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про слова, якими називають кількість предметів; навчити ставити до них питання; збагачувати словниковий запас учнів/учениць словами тематичної групи «Посуд»; розвивати вміння розповідати за малюнком; сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати.

№008 - Речення.

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про речення як основний засіб вираження думки; вчити виокремлювати з мовленнєвого потоку слово і речення; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Професії»; вчити складати речення за малюнками, світлинами, схемами; розвивати вміння приймати на слух невеликий текст, відповідати на

№009 - Ознайомлення зі знаками в кінці речення. Крапка. Знак питання. Знак оклику.

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про розповідні, питальні та окличні речення (без уживання термінів); формувати вміння розпізнавати їх в усному мовленні, самостійно складати та правильно інтонувати; ознайомити учнів/учениць із назвою і зображенням розділових знаків у кінці речень – крапкою, знаком питання і знаком оклику; розвивати вміння будувати речення і розповіді за малюнками.

№010 - Ознайомлення зі службовими словами в реченні.

Мета: Ознайомити учнів/учениць зі службовими словами в реченні, показати практично їхню роль у мові і мовленні на прикладі складання речень за малюнками.

№011 - Поділ слів на склади.

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про склад слова; формувати уміння ділити слова на склади, позначати поділ слів на склади графічно; активізувати словниковий запас учнів з тематичної групи «Дикі і домашні тварини»; розвивати вміння складати речення і розповіді за малюнками, серією малюнків; розширити й уточнити знання дітей про тварин, виховувати дбайливе ставлення до них.

№012 - Наголос у словах.

Мета: Сформувати в учнів/учениць уявлення про наголос у слові, ознайомити з поняттям «наголошений» склад; формувати вміння визначати в слові наголошений склад, позначати його відповідним значком у схемі слова; удосконалювати вміння ділити слова на склади, складати речення і розповідь за серією малюнків.