№029 - Знайомимось із рівняннями

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 29. Знайомимось із рівняннями

Мета: формувати поняття рівняння; удосконалювати обчислювальні навички табличного множення та ділення; актуалізувати поняття про числові рівності (істинні та хибні), математичні вирази (числові         і зі змінною); вправлятися у застосуванні вміння знаходити значення виразів зі змінною; узагальнити й систематизувати розуміння алгебраїчних понять та відповідні вміння у читанні й записі виразів, встановленні їх істинності або хибності, знаходженні значень виразів зі       змінною, класифікації виразів на числові та вирази зі змінною, рівностей — на числові та рівності зі змінною; ознайомити учнів із рівністю зі змінною — рівнянням, формувати поняття про розв’язок (корінь) рівняння; ознайомити зі способом добору в розв’язуванні рівнянь; формувати вміння розв’язувати прості рівняння способом добору; вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на матеріалі складених задач на кратне порівняння (таблична форма короткого запису).

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4.  Усна лічба. Самостійна робота. Зошит «Працюю самостійно» № 1: с. 19, «Знайомимось із рівнянням». Завдання № 70. Встав такі числа, щоб утворились істинні рівності.

Слайд 5-7.  Усне опитування.

Слайд 8.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 9-10.  Усна лічба.

Слайд 11.  Завдання 1. Запиши відповідні вирази та знайди їх значення: перший доданок 7, другий доданок 8; зменшуване 12, від’ємник 7. Як називаються одержані записи? Прочитай отримані числові рівності, використовуючи назви математичних виразів. Що спільне у виразах? Який вид виразів тобі ще відомий?

Слайд 12. Завдання 2. Знайди значення виразу зі змінною: 17 – k, якщо k = 8; k = 9; k = 12. Що ти можеш сказати про значення виразу зі змінною? Від чого воно залежить?

Слайд 13. Завдання 3. Знайди значення виразу зі змінною: х + 2, якщо х = 4.

Слайд 14. Завдання 3. Запам'ятай.

Слайд 15. Завдання 4. Прочитай записи. Доведи, що це рівняння. Скори ставшись зразком, вибери з чисел 3, 6, 32, 44, 4, 9, 8, 7 розв’язок (корінь) кожного рівняння.

Слайд 16. Завдання 4. Прочитай записи. Доведи, що це рівняння. Скори ставшись зразком, вибери з чисел 3, 6, 32, 44, 4, 9, 8, 7 розв’язок (корінь) кожного рівняння.

Слайд 17. Фізкультхвилинка

Слайд 18. Завдання 4. Поміркуй, що означає розв’язати рівняння.

Слайд 19-20. Завдання 5. Доповни короткий запис задачі. Розв’яжи задачу.

Слайд 21. Застосування навичок додавання й віднімання двоцифрових чисел частинами і порозрядно з переходом через розряд. Порівняй вирази. Що спільне в кожній парі виразів? Чи матимуть вони рівні значення?

Слайд 22. Закріплення вміння порівнювати іменовані числа. Порівняй іменовані числа.

Слайд 23. Рухлива вправа

Слайд 24-26. Усний рахунок. Виконай арифметичні дії.

Слайд 27. Завдання 1. Розбий рівності на дві групи. За якою ознакою це можна зробити? Які рівності тобі вже знайомі? Як їх називають? Які рівності з'явилися вперше? Чим вони незвичайні? 

Слайд 28. Завдання 2. Вибери серед записів рівняння. За якими ознаками можна впізнати рівняння? Вибери з чисел 24, 12, 18, 4, 6,  5 розв’язок (корінь) кожного з рівнянь, обґрунтуй свій вибір.

Слайд 29-31. Завдання 3. Поясни короткий запис до задачі. Розбий задачу на прості. Розв'яжи задачу.

Слайд 32. Рухлива вправа

Слайд 33-34. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 35. Домашні тренувальні вправи. 

Слайд 36. Інтерактивне завдання. 

 

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання