№027 - Повторюємо геометричні фігури на площині

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 27. Повторюємо      геометричні        фігури       на     площині

Мета: узагальнити й систематизувати геометричні уявлення і поняття; вправлятися у застосуванні обчислювальних навичок додавання і віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд; актуалізувати уявлення учнів про пряму, кількість прямих, які можна провести через одну точку, через дві різних точки; актуалізувати уявлення про відрізок, промінь, ламану, замкнену ламану як межу многокутника, про многокутники, чотирикутники; актуалізувати поняття прямокутника і квадрата, знання властивості сторін прямокутника, поняття периметра многокутника як довжини замкненої ламаної, що його      обмежує, периметра многокутника як суми довжин його сторін; актуалізувати уявлення про коло, центр кола, поняття радіуса та діаметра кола, співвідношення між діаметром  і радіусом, а також уміння розв’язувати задачі на креслення кола заданого радіусу; формувати навички табличного множення та ділення шляхом подання числа у вигляді добутку двох чисел, порівняння математичних виразів логічним способом, знаходження значень добутків та часток, роботи з трансформованими рівностями; вдосконалювати вміння розв’язувати складені задачі на знаходження невідомого доданка.

Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4.  Усна лічба. Самостійна робота. Завдання 61, зошит «Працюю самостійно», с.17. Знайди значення виразів. Запиши результати.

Слайд 5-11.  Узагальнення й систематизація уявлень про точку, пряму, промінь, відрізок .

Слайд 12.  Рухлива вправа для очей.

Слайд 13-14.  Хвилинка каліграфії.

Слайд 15. Завдання 1. Проведи прямі через точку; через дві точки. Скільки прямих можна провести через одну точку? через дві точки?

Слайд 16. Завдання 2. Розглянь малюнок.

Слайд 17. Завдання 3. Обчисли периметр прямокутника АВСD зі сторонами 5 см, 4 см. Поміркуй, як зручно його обчислити.

Слайд 18. Завдання 4. Побудуй квадрат зі стороною 3 см. Обчисли його периметр. Поміркуй, як зручно його обчислити.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

Слайд 20-21. Завдання 5. Як одержати коло? Назви елементи кола. Чим відрізняється коло від круга? Розглянь малюнок. Назви точки, які належать колу; які належать кругу.

Слайд 22. Завдання 6. Ознайомся з пам’яткою. Накресли коло радіусом 3 см.

Слайд 23. Завдання 7. Розклади кожне число на множники.

Слайд 24. Рухлива вправа.

Слайд 25. Завдання 1. Назви геометричні фігури, зображені на рисунку. Чим відрізняється відрізок від променя? Що в них спільне? Чим відрізняється відрізок від прямої? промінь від прямої?

Слайд 26. Завдання 2. Яка із зображених фігур має таку властивість, як довжина? Чи можна визначити довжину прямої? довжину променя? Поясни свою відповідь. Згадай відомі тобі одиниці вимірювання довжини.

Слайд 27. Завдання 3. Що тобі відомо про кут? Які види кутів тобі відомі? Назви види кутів, поданих на рисунку.

Слайд 28. Завдання 4. Контур якої фігури одержимо із трьох однакових паличок? Виріж із паперу трикутники різних розмірів. Скільки кутів у трикутника? Скільки сторін? вершин?

 

Слайд 29. Завдання 5. Чи можна з поданих відрізків скласти контур прямокутника? Поясни свою відповідь.

Слайд 30. Завдання 6. Чи можна побудувати прямокутник із чотирьох рівних за довжиною паличок? Як називають цю фігуру?

Слайд 31. Завдання 7. Поміркуй, які висновки можна зробити з того, що АВСD — квадрат? МРKО — прямокутник? Чи погоджуєшся ти з висновками Марка?

Слайд 32. Завдання 8. Назви многокутники. Назви їх елементи. Як визначити периметр многокутника?

Слайд 33. Завдання 9. Визнач периметр трикутника зі сторонами 4, 6 і 9 см.

Слайд 34. Рухлива вправа.

Слайд 35. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 36. Домашні тренувальні вправи. 

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання