№012 - Перевіряємо арифметичні дії додавання і віднімання

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

 «____»___________20___ року

Конспект уроку математики з використанням навчально-методичного комплекта «Математика. 3 клас. С.О.Скворцова, О.В. Онопрієнко» (підручник у 2-х частинах; навчальний зошит у 4-х частинах; додаток «Працюю самостійно» у 4-х частинах; методичний супровід для учителя).

Урок № 12.

Перевіряємо арифметичні дії додавання і віднімання

Мета: удосконалювати обчислювальні навички; узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури складених задач на знаходження невідомого від’ємника; вправлятися у застосуванні набутих обчислювальних навичок додавання й віднімання двоцифрових чисел із переходом через розряд; узагальнити й систематизувати уявлення про задачі на знаходження невідомого від’ємника, що містять просту задачу на знаходження суми, задачу на конкретний зміст дії множення; узагальнити уявлення про те, що порядок та види простих задач визначають план розв’язування складеної задачі, шляхом зіставлення задач, визначення впливу відмінності на розв’язування задачі; застосовувати набуті знання про вирази зі змінною та обчислювальні навички для знаходження      їх значень.

 

 Обладнання:  мультимедійний комплект.

Хід уроку

  1. ОК (організація класу)
  2. МНД (мотивація навчальної діяльності)
  3. АОЗ (актуалізація опорних знань)
  4. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

Демонстрація навчальної презентації.

Слайд 2-3. Емоційне налаштування та мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 4-6.  Усна опитування.

Слайд 7-8.  Усний рахунок.

Слайд 9-10.  Актуалізація знання видів простих задач. Робота з вкладкою 2.

Слайд 11.  Завдання 3. З’єднай вирази та їхні значення.

Слайд 12. Рухлива вправа для очей

Слайд 13-14. Хвилинка каліграфії.

Слайд 15-16. Завдання 1. Добери схеми до задачі 1; задачі 2. Зістав задачі. У чому їх відмінність? Як вона вплине на розв’язування? Поясни пошук розв’язання задачі 2.

Слайд 17. Завдання 1. Розв’яжи задачу.

Слайд 18-19. Завдання 1. Зістав задачу 3 із задачею 2. У чому їх відмінність? Як вона вплине на розв’язування задачі 3? Поясни пошук розв’язування задачі 3 за схемою аналізу.

Слайд 20. Завдання 1. Розв’яжи задачу.

 Слайд 21. Фізкультхвилинка.

Слайд 22-24. Завдання 2. Згадай правила перевірки правильності виконання арифметичних дій. Обчисли та перевір правильність розв’язань за схемами.

 Слайд 25. Завдання 4. Закінчи обчислення значення виразу зі змінною.

Слайд 26. Рухлива вправа.

 Слайд 27. Завдання 1. Розкажи, як доповнити короткий запис і схему до задачі. Поясни розв’язування задачі за схемою аналізу. З яких простих задач складається задача? Розв’яжи задачу.

Слайд 28. Завдання 1. Розв’яжи задачу.

Слайд 29. Завдання 1. Які способи перевірки правильності розв’язання задачі ти знаєш? Поясни розв’язання поданої задачі іншими способами, скориставшись схемами.

 Слайд 30. Завдання 1. Склади і розв’яжи обернену задачу, щоб шуканим у ній було число 6. Скориставшись підказками, поясни, як треба змінити короткий запис прямої задачі; як треба змінити схему. Як зміна шуканого вплине на розв’язання? Чи можна одержану обернену задачу розв’язати іншим способом?

Слайд 31. Завдання 1. Розв’яжи задачу.

Слайд 32. Завдання 2. Зістав задачу з попередньою задачею на знаходження зменшуваного. Що змінилось? Як ця зміна вплине на розв’язання поданої нижче задачі?

Слайд 33. Завдання 2. Розв’яжи задачу.

Слайд 34. Завдання 3. Знайди значення виразів зручним для тебе способом і зроби перевірку правильності розв’язання.

Слайд 35. Завдання 4. Склади план виконання завдання, у якому треба дізнатися, периметр якого трикутника більший.

Слайд 36. Рухлива вправа.

Слайд 37. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Слайд 38. Онлайнове інтерактивне завдання.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)
  2. Підсумок
  3. Рефлексія

Слайд 44. Домашні тренувальні вправи. 

 Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання