№001 - Вступ. Як я росту і розвиваюсь?

Мета: ознайомити учнів з особливостями здорового росту й розвитку дитини; розглянути фактори, які впливають на гармонійний ріст і розвиток; сприяти усвідомленню учнями необхідності ведення здорового способу життя; прищеплювати інтерес до занять фізичною культурою і спортом; виховувати у дітей ціннісне ставлення до власного здоров’я та стимулювати бажання дбати про нього.

№002 - Як стежити за своєю поставою?

Мета: Навчити піклуватися про свою поставу; навчити правильно сидіти, ходити, носити рюкзак, навчити учнів розпізнавати правильне і неправильне сидіння за партою, визначати правильність своєї постави; виховувати бажання виконувати вправи для формування правильної по­стави.

№003 - Який у мене характер?

Мета: ознайомити дітей з поняттями "характер" та «поведінка»,  з позитивними рисами та негативними рисами характеру, допомогти дітям виявити позитивні риси характеру, та знайти вирішення негативним рисам характеру, розвивати вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, сприяти пізнанню себе, своїх рис характеру.

№004 - Що таке суспільство?

Мета: дати учням поняття суспільства як єдності людських спільнот, розповісти про їх різноманітність; допомогти учням усвідомити свою належність до українського суспільства,  виховати у дітей позитивне ставлення до себе та людей навколо, вміння відрізняти позитивне від негативного, вміти пробачати, а також поважати членів суспільства

№005 - Як потрібно поводитися серед людей?

Мета: показати необхідність виконання правил культурної поведінки; розвивати розуміння кожною дитиною своєї оригінальності і індивідуальності; виховувати вміння поважати людей, бережно ставитись до свого життя, прищеплювати бажання жити в культурному середовищі.

№006 - Як зробити спілкування приємним?

Мета: : ознайомити з основними характеристиками культурного мовлення; вчити учнів дотримувати правил спілкування в усному мовленні; розвивати вміння правильно висловлювати свою думку у зв’язному мовленні. Дати поняття про умови спілкування, розвивати культуру спілкування, організувати роботу з вироблення правил спілкування, навчити дітей приймати участь у дискусії,  розвивати творчі здібності дітей та їх зв’язне мовлення, виховувати щиру любов  і почуття гордості за свою мову, бажання вивчати її і берегти, виховувати ввічливість, повагу до співрозмовника.

№007 - Хто такі громадяни своєї країни?

Мета: сформувати в учнів уявлення про поняття «громадянин»,

«громадянський обов’язок»; розвивати відчуття відповідальності, гордості, що ми громадяни України; виховувати в учнів повагу до Конституції України, державних символів, свідоме ставлення до обов'язків людини, громадянина, пізнати себе, свій народ, землю, бажання своєю працею розбудувати державу, примножувати її багатства.

№008 - Які є символи в моєї країни?

Мета: Розширювати знання про державні символи України – Герб, Прапор, Гімн, та їхнє походження. Ознайомити дітей з різноманітністю символіки в нашому  житті; вчити розрізняти  народні  та державні   символи; розширити   знання про народні символи; виховувати  патріотичні почуття, повагу до символів Української  держави.

№009 - Ким славиться наша історія?

Мета: залучити учнів до пошуку інформації про славетних українців; вчити працювати самостійно та в групах; розвивати вміння аналізувати, робити висновки; збагачувати активний словник учнів; виховувати патріотичні почуття.

№010 - Як знайти на карті України свій рідний край?

Мета: дати відомості про розташування місцевості на карті України, особливості її рельєфу, розвивати спостережливість, пам’ять, формувати вміння використовувати фізичну карту України як джерело нових знань, працювати з контурною і фізичною картами, виховувати любов до рідного краю і бережливе ставлення до природи.

№011 - Які особистості прославили мій край?

Мета: ознайомити учнів з видатними особистостями Черкащини, Одещини та Сумщини, розширити знання учнів про населений пункт, у якому вони проживають; ознайомити з пам’ятками рідного краю; вчити досліджувати історію та відомості про видатних людей свого краю, формувати пізнавальний інтерес про рідний край, рідну країну; виховувати любов до рідного краю.

№012 - Застосовуємо знання щодня

Мета: закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, створювати у класі дружнє середовище – простір, де цінують дружбу і друзів; сприяти формуванню доброзичливого й толерантного ставлення до людей; навчати учнів взаємодіяти з іншими людьми.   

№013 - Що приховують назви осінніх місяців?

Мета: ознайомити  учнів з  осінніми  місяцями;  розкрити  історію  походження  назв місяців  осені;  вчити  описувати  красу природи  восени  та  позитивні  емоції, які  вона  викликає;  розвивати уяву, фантазію, мовлення, спостережливість, пам’ять; виховувати любов до природи.

№014 - Що називають явищами природи?

Мета: ознайомити учнів з  поняттям «явища  природи», «сезонні явища»; формувати вміння описувати осінні явища у живій та неживій природі; розвивати уяву, фантазію, мовлення, спостережливість, пам'ять; виховувати любов до природи, допитливість,  увагу;  прищеплювати  бажання  працювати  в  групі.

№015 - Урок-екскурсія. Що змінюється в природі та житті людей восени?

Мета: розширювати знання учнів про сезонні зміни в природі восени; формувати вміння милуватися барвистими кольорами осінньої пори; розвивати прагнення до дослідження, творчу фантазію, креативність мислення, інтерес до довкілля; виховувати дбайливе ставлення до природи.

№016 - Як вимірювати температуру повітря?

Мета: формувати в учнів уявлення про термометр, ознайомити з будовою термометра, формувати знання про температуру повітря і тіла людини, навчити учнів користуватися різними видами термометрів, вимірювати та  записувати  температуру повітря; розвивати  спостережливість;  виховувати  інтерес  до вивчення природи.  

№017 - Звідки беруться хмари?

Мета: Ознайомити учнів із утворенням хмар, залежністю цього явища від погодних умов та властивостей води; учити встановлювати причинно – наслідкові зв’язки; розвивати дослідницькі  навички, вміння спостерігати й аналізувати побачене, виховувати інтерес до того, що відбувається в навколишньому світі, до змін у природі.

№018 - Як виникає вітер?

Мета: пояснити  учням,  що  холодне  повітря  стискається,  тепле  —  розширюється,  унаслідок  чого  утворюється  рух  повітря  —  вітер;  дослідити  властивості  повітря;  навчити оцінювати  роль науки в пізнанні світу.

№019 - Що таке погода?

Мета: Дати учням поняття про погоду та її складові елементи; вчити спостерігати за погодою свого краю, ознайомити з народними  прикметами передбачення погоди; розвивати спостережливість, кмітливість; виховувати розуміння важливості для людей знань про погоду та її зміни.

№020-21 - Як одягатися за погодою і вберегтися від хвороб?

Мета: Дати учням поняття про одяг різного призначення, навчити обирати одяг по погоді, формувати уявлення школярів про інфекції, що передаються контактним і повітряно-крапельним шляхом; вчити дотримувати правил поведінки під час епідемії ГРВІ та грипу; виховувати бажання турбуватися про своє здоров'я.

№022 - Як рослини зустрічають осінь?

Мета: ознайомити  учнів  з  осінніми  змінами  в житті  рослин, з плодами, які достигають восени;  вчити спостерігати  за  рослинами  восени;  розвивати  спостережливість, увагу, мовлення, мислення; вчити бачити красу природи восени.

№023 - Чому жовтіє і опадає листя?

Мета: Ознайомити учнів із рослинами та змінами, які відбуваються з ними восени, з причинами зміни кольору листя, ознайомити з поняттям «Листопад». Навчити учнів класифікувати дерева та розрізняти їх плоди. Розвивати пізнавальний інтерес, виховувати бережливе ставлення до рослинного світу, пробуджувати бажання любити і охороняти природу, захоплюватися її красою. Виховувати любов до природи.

№024 - Як восени розселяються рослини?

Мета: забезпечити засвоєння учнями понять про основні способи розселення рослин в природі та чинники, які впливають на розселення. Розвивати вміння і навички порівнювати, узагальнювати та робити висновки, розвивати біологічну мову, мислення, вміння працювати з підручником, додатковою літературою. Виховувати любов та бережливе ставлення до природи.

№025 - Як змінюється життя комах і риб восени?

Мета: ознайомити учнів з життям комах і риб восени, зі змінами, що відбуваються в їхньому житті; показати зв’язок змін у житті комах і риб зі змінами в природі; розвивати спостережливість; формувати навички охорони природи на прикладі комах.  

№026 - Чи всі птахи восени відлітають у теплі краї?

Мета: ознайомити учнів із життям птахів восени, зі змінами, що відбуваються в їхньому житті; показати зв’язок змін у житті птахів зі змінами в природі; вчити називати групи птахів (за переміщенням відповідно до пір року), наводити приклади перелітних й осілих птахів своєї місцевості, пояснювати причини відльоту птахів у вирій; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, узагальнювати; формувати навички охорони природи на прикладі птахів.

№027 - Чи всі птахи восени відлітають у теплі краї?

Мета: ознайомити учнів із життям звірів восени, зі змінами, що відбуваються в їхньому житті; вчити наводити приклади тварин, які змінюють забарвлення хутра, готують запаси кормів, які готуються до зимової сплячки; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, узагальнювати; формувати навички охорони природи на прикладі звірів.

№028-29 - Яка праця восени першочергова?

Мета: Розширити та уточнити знання дітей про осінні турботи людей; розвивати мовленнєві вміння і навички, мислення, вміння робити узагальнення; виховувати любов до праці та бажання працювати.  Вдосконалювати уміння аналізувати, встановлювати причинно-наслідкові

зв’язки між явищами природи, робити висновок. Формувати потребу в пізнанні природи. Розвивати кмітливість, спостережливість. Виховувати любов до природи.

№030 - Які свята «дарує» осінь?

Мета: ознайомити дітей з особливостями осіннього святкового календаря; ознайомити дітей  поняттям «захисник України», розвивати логічне мислення мовлення; виховувати шанобливе ставлення до тих, хто захищає нашу державу; викликати інтерес до традицій українського народу у відзначенні свят; виховувати шанобливе ставлення до рідної мови, бажання вивчати українську мову; розширити уяву учнів про різноманітність свят; вчити доброзичливому спілкуванню; розвивати навички виразного читання, пам’ять, спостережливість, мовлення; поповнювати словниковий запас, активізувати пізнавальну діяльність; виховувати дітей на кращих традиціях українського народу, виховувати відчуття гордості за свою країну, любов до рідної землі і природи.  

№031 - Чи знаєш ти отруйні рослини?

Мета: Навчити дітей розрізняти ягідні рослини; активізувати пізнавальну діяльність, учити порівнювати; сприяти розвитку уваги, поглиблювати знання учнів про рослини лісу; ознайомити з корисними і отруйними ягодами, розвивати вміння спостерігати, логічно і творчо мислити; виховувати пізнавальний інтерес; прищеплювати любов до природи.  

№032 - Яких тварин варто стерегтися восени?

Мета: сформувати в учнів уявлення про небезпеку, яку можуть нести тварини, дати поняття про загрозу від диких тварин восени, навчати правильної поведінки у небезпечній ситуації; розвивати пізнавальну активність, уміння спостерігати, виховувати повагу і любов до природи, а зокрема до тварин, культуру поведінки в природі.

№033 - Чи безпечно для здоров’я збирати гриби?

Мета: формувати в учнів уявлення про гриби, навчати розрізняти їстівні і неїстівні гриби; розвивати пізнавальну активність, уміння спостерігати; виховувати повагу і любов до природи, культуру поведінки.

№034 - Що робити з опалим листям?

Мета: формувати знання дітей про шляхи використання опалого листя; про користь опалого листя для рослин, тварин і ґрунту, про шкоду від спалювання опалого листя для навколишнього середовища. Розвивати вміння аналізувати, фантазувати, працювати в групах, виховувати бережливе ставлення до природи.  

№035 - Чому настають осінь та інші пори року?

Мета: Сформувати в учнів найхарактерніші ознаки осені, ознайомити з причинами змін пір року, впливом сонця на погоду, вчити спостерігати за погодою восени, розвивати мислення, пам’ять, спостережливість, уміння робити висновки, розвивати інтерес до природи.

№036 - Застосовуємо знання щодня. Як учинити правильно?

Мета: закріпити і узагальнювати вивчений матеріал, створювати у класі дружнє середовище – простір, обговорити риси характеру, що допомагають приймати правильні рішення, сприяти розвитку логічного мислення, пам'яті, спостережливості, вміння правильно узагальнювати дані і робити висновки, порівнювати.

№037 - Яку форму має Земля?

Мета: дати уявлення про Землю як про космічне тіло; підвести дітей до того, що глобус – зменшена модель Землі; вчити проводити дослідження користуючись глобусом, розвивати спостережливість, логічне мислення, пізнавальний інтерес.

№038 - Що таке доба і рік?

Мета: ознайомити учнів з обертанням Землі  навколо Сонця як причини зміни  пір року на  Землі; ознайомити з причинами зміни дня і ночі,  розвивати  увагу,  мовлення;  виховувати  дбайливе ставлення  до  природи.

№039 - Чому зимові місці мають таку назву?

Мета: Ознайомити з зимовими місяцями. Вчити описувати красу природи взимку та позитивні емоції, які вона викликає. Розвивати творчу уяву, фантазію, зв’язне мовлення, спостережливість, критичне мислення, пізнавальну активність, пам’ять. Виховувати любов до природи.

№040 - Урок-екскурсія. Як спостерігати за природою та життям людей узимку?

Мета: Продовжувати формувати уявлення про пору року зима; вчити описувати  ознаки, встановлювати причини і наслідки явищ, виховувати вміння бачити красу рідної природи в різні пори року і берегти її, спонукати дітей берегти своє здоров’я взимку; виховувати спостережливість до природи.

№041 - Коли починається зима у твоєму краї?

Мета: продовжувати формувати в учнів уявлення про характерні ознаки зими в неживій природі; ознайомити з поняттям середньодобової температури, вчити визначати її, вчити проводити спостереження за природою взимку, прищеплювати любов до природи, виховувати бережливе ставлення до навколишнього світу.

№042 - Якою буває погода взимку?

Мета: Ознайомити дітей з особливостями погоди взимку; узагальнити життєві спостереження дітей про зміни в природі з приходом зими; розвивати логічне мислення, спостережливість, мовлення; виховувати любов до рідної природи.

№043 - Як зміцнити своє здоров’я взимку?

Мета: навчити правильно обирати одяг та взуття для прогулянок взимку; вчити дітей берегти власне життя і здоров’я, виховувати обережність, відповідальність, вчити самостійно здобувати знання; висловлювати припущення; виробляти вміння зв'язко висловлювати думки.

№044 - Які є помічники на дорогах?

Мета: поглибити знання учнів по правила пішохідного руху; вчити читати дорожні знаки, переходити дорогу у відведених для цього місцях; вчити правильної поведінки в небезпечних ситуаціях; виховувати дисциплінованість пішохода, уважність, обережність, формувати прагнення до збереження здоров’я власного та здоров’я інших людей.  

№045 - Як дбати про безпеку на дорогах узимку?

Мета: дати поняття про те, що безпечний шлях — це найкращий шлях до школи; дати поняття про світловідбивачі; заохотити дітей користуватися ними, розвивати навички свідомого користування правилами дорожнього руху; виховувати бажання бути уважними на вулицях і дорогах.

№046 - На які свята чекають узимку?

Мета: розширити та уточнити зміст свят: день Святого Миколая, Новий рік; виховувати інтерес до традицій і творчості інших країн, розвивати творчі здібності дітей, виховувати охайність під час виконання роботи, активізувати творчу ініціативу, сприяти розвитку самостійності творчої ініціативи.

№047 - Як святкують Різдво Христове в Україні та світі?

Мета: Розширення та уточнення змісту свята Різдва Христового. Працювати над розвитком усного мовлення учнів. Сприяти відродженню славних народних традицій. Ознайомити із традиціями і обрядами рідного краю, пригадати колядки, щедрівки. Виховувати любов і повагу до традицій та обрядів рідної України. Нагадати правила безпеки під час новорічних святкувань.   

№049 - Що допомагає рослинам пережити зиму?

Мета: ознайомити учнів з особливостями життя дерев, кущів і трав у зимовий період, вчити характеризувати стан рослин взимку; розвивати зв’язне мовлення, спостережливість, уміння порівнювати, узагальнювати, вміння працювати в групі; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи.  

№050-51 - Які рослини живуть удома? Дослід-спостереження: виро¬щування овочів на підвіконні

Мета: розширити та поглибити знання про кімнатні рослини; розвивати пізнавальний інтерес; виховувати екологічну свідомість, турботливе ставлення до кімнатних рослин, бажання доглядати за ними та оберігати їх.

№053 - У чму полягають особливості зимового життя птахів?

Мета: дати уявлення про те, як зимують птахи; вчити розпізнавати зимуючих птахів своєї місцевості; обговорити, як можна допомогти птахам; розвивати мовлення учнів; виховувати допитливість, любов до природи рідного краю, до тварин, що мешкають у лісах; розвивати увагу, спостережливість, логічне мислення, навички колективної роботи та роботи в парах; виховувати допитливість.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання