№001 - Я вивчаю українську мову. Роль ввічливих слів у спілкуванні

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає усні репліки, доречно реагує на усну інформацію (висловлює своє ставлення, діє відповідно до інструкції), підтримує і ініціює діалог на теми, що цікавлять, уживає лексику відповідно до ситуації спілкування, дотримується норм мовленнєвого етикету, вживає ввічливі слова, відповідно до ситуації;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення на письмі.

№002 - Я у школі. Розвиток мовлення: «Школа майбутнього». «Робот я і робот Доллі» (Григорій Фалькович)

Очікуванні результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання (вірш, оповідання, розповідь, інструкцію), відповідно реагує, висловлює свою думку, уважно слухає.

Читаємо: читає вголос виразно різні тексти, правильно інтонує, розповідає про що текст, відповідає на питання за змістом, знаходить зв’язок з власним досвідом, фантазує на основі прочитаного твору.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова, словосполучення та речення, дотримається опрацьованих правил.

№003 - Мова і мовлення. Усне і писемне мовлення

Очікувані результати:

Взаємодіємо усно: розуміє фактичний зміст усних висловлювань і письмових творів, складає усне повідомлення, розповідає про те, що зацікавило, схвилювало, правильно вимовляє і наголошує слова.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись правил оформлення письмових робіт, правильно поєднує букви, доповнює речення, створює невеликі висловлювання на відому тему з різною метою спілкування, розбірливо записує рукописними буквами.

№004 - Книга — мій друг. Робота з дитячою книжкою: книжки, які я прочитав / прочитала влітку

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: розповідає про власні враження, відчуття і емоції від прочитаних творів;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовками та ілюстраціями; читає правильно та виразно вголос різні тексти; правильно інтонує речення, ставить питання і відповідає на питання за змістом тексту, визначає тему і головну думку твору;

Взаємодіємо письмово: пише з дотриманням вимого до оформлення робіт, відтворює деформований текст, створює невелике висловлювання на знайому тему, спираючись на власний досвід.

№005 - Усне мовлення. Усна народна творчість. Загадка.

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання з конкретною метою, відтворює зміст, виокремлює факти, передає інформацію в словах, схемах, підтримує діалог, визначає основні характеристики, вирізняє суттєві ознаки предметів;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, слідкує, досліджує особливості творів різних жанрів, вміє розрізняти загадки серед інших.

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, творить власні загадки за зразком.

№006 - Розвиток мовлення. Загадка

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: використовує фактичний зміст інформації для створення нового повідомлення, відтворює зміст текстів, передає інформацію в словах, схемах, називає основні характеристики об’єктів;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос загадки, досліджує особливості загадок, вміє розрізняти їх серед інших творів.

Досліджуємо мовлення: творить власні художні тексти малих жанрів (зокрема загадки) за зразком.

№007 - Скоромовка. Вибір слів. Сила голосу і швидкість мовлення

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання, передає інформацію у вигляді розповіді схеми, використовує фактичний зміст інформації для створення нового повідомлення, вміє регулювати силу голосу і швидкість мовлення;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, досліджує особливості скоромовок, вміє вирізняти їх серед інших творів.

Взаємодіємо письмово: відновлює деформований текст, пише з урахуванням вивчених правил, дотримуючись вимог.

№008 - Лічилка. Пісня-потішка. Робота з дитячою книжкою: скоромовки, загадки, лічилки

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання (загадки, скоромовки, лічилки, потішки), передає інформацію у вигляді розповіді схеми, використовує фактичний зміст інформації для створення нового, вміє регулювати силу голосу і швидкість мовлення;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, досліджує особливості скоромовок, загадок, потішок, лічилок, вміє вирізняти їх серед інших творів, розуміє значення малюнків для сприйняття.

Взаємодіємо письмово: відновлює деформований текст, пише з урахуванням вивчених правил.

№009 - Письмо як засіб спілкування.

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання, передає інформацію у вигляді схеми або розповіді, висловлює власну думку, аргументує;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, розповідає про що текст, аналізує зміст, відповідає на питання за змістом, встановлює зв’язок із власним досвідом, знає як перевіряти факти.

Взаємодіємо письмово: створює прості письмові повідомлення, пише з урахуванням вивчених правил.

№010 - Письмо як засіб спілкування. «Як було написано першого листа» (за Редьярдом Кіплінгом).

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: розповідає про те, що його вразило, здивувало, сприймає монологічне висловлювання, передає інформацію у вигляді схеми або розповіді, висловлює власну думку, аргументує, доводить;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, розповідає про що текст, аналізує зміст, відповідає на питання за змістом, аналізує вчинки персонажів, спираючись на власний досвід, визначає тему та головну думку твору.

Взаємодіємо письмово: створює прості письмові повідомлення, пише з урахуванням вивчених правил.

№011 - Письмо як засіб спілкування. Розвиток мовлення. Лист.

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало; переповідає події із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова;

Взаємодіємо письмово: створює прості письмові повідомлення, листи, пише з урахуванням вивчених правил.

№012 - Монолог і, діалог. Діалог. Робота з дитячою книжкою: дитячі гуморески

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: уважно сприймає репліки, доречно на них реагує, підтримує усний діалог, розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало; переповідає події із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова, ініціює і підтримує діалог на теми, що цікавлять, використовує несловесні засоби комунікації;

Читаємо: читає правильно та виразно різні тексти, залежно від мети читання, читає за ролями.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, з урахуванням вивчених правил, записує репліки на новому рядку, починає з тире.

№013 - Діалог. Українська народна казка «Півник і двоє мишенят».

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: розповідає про те, що його вразило, здивувало, сприймає монологічне висловлювання, висловлює власну думку, аргументує, доводить;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, аналізує вчинки персонажів, спираючись на власний досвід, визначає тему та головну думку твору.

Театралізуємо: використовує голос, міміку та жести для відтворення емоцій персонажів, імпровізує з інтонацією та тембром голосу, використовує реквізит, намагається створити образ, аналізує.

№014 - Діалог. Українська народна пісня «Ходить гар-буз по городу».

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: розповідає про те, що його вразило, здивувало, сприймає монологічне висловлювання;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети читання, визначає послідовність подій, досліджує особливості різних жанрів, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, фантазує на основі прочитаного, придумує іншу кінцівку, інших персонажів.

Театралізуємо: використовує голос, міміку та жести для відтворення емоцій персонажів, імпровізує з інтонацією та тембром голосу, використовує реквізит, намагається створити образ, аналізує власні почуття.

№015 - Повторюємо. Слово.

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання, висловлює власну думку;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються, удосконалює з допомогою вчителя власний текст.

№016 - Повторюємо. Речення. Вірш-небилиця. «Картина» (Платон Воронько)

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: вирізняє і розуміє образні вислови, розповідає про те, що вразило, здивувало, описує емоції, сприймає монологічне висловлювання;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети читання, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, фантазує на основі прочитаного.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил, відновлює деформований текст.

№017-18 - Повторюємо. Текст. «Два метелики» (Василь Сухомлинський), «В ліс метелики летіли» (Олеся Мамчич)

Очікувані результати навчання:

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети читання, розповідає про що текст, визначає послідовність подій у художньому тексті, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку;

Взаємодіємо письмово: відновлює деформований текст, записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил, перевіряє записи, знаходить і виправляє помилки на вивчені правила, удосконалює текст.

№019 - Звуки. Казки народів світу. «Учений кіт» (за мотивами італійської народної казки). Робота з дитячою книжкою: казки народів світу.

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: уважно слухає твори різних жанрів, переказує, аналізує за схемою, обговорює інформацію, що зацікавила;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети читання, розповідає про що текст, знає будову тексту, визначає послідовність подій у художньому тексті, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку, розповідає про свої враження від прочитаного;

Взаємодіємо письмово: відновлює деформований текст, записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил, перевіряє записи, знаходить і виправляє помилки на вивчені правила, удосконалює текст.

№020 - Звуки і букви, і Абетка. «Юрасева іграшка» (Галино Демченко).

Очікувані результати:

Взаємодіємо усно: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції) перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформації; підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями; - читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; -пояснює вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду;

Взаємодіємо письмово: створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною метою спілкування; записує їх розбірливо, рукописними буквами; - записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються.

№051 - Підсумок з теми

Матеріал на стадії розробки. Очікуйте оновлення протягом 2020-2021 навчального року.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання