№001 - Я вивчаю українську мову. Роль ввічливих слів у спілкуванні

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає усні репліки, доречно реагує на усну інформацію (висловлює своє ставлення, діє відповідно до інструкції), підтримує і ініціює діалог на теми, що цікавлять, уживає лексику відповідно до ситуації спілкування, дотримується норм мовленнєвого етикету, вживає ввічливі слова, відповідно до ситуації;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення на письмі.

№002 - Я у школі. Розвиток мовлення: «Школа майбутнього». «Робот я і робот Доллі» (Григорій Фалькович)

Очікуванні результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання (вірш, оповідання, розповідь, інструкцію), відповідно реагує, висловлює свою думку, уважно слухає.

Читаємо: читає вголос виразно різні тексти, правильно інтонує, розповідає про що текст, відповідає на питання за змістом, знаходить зв’язок з власним досвідом, фантазує на основі прочитаного твору.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова, словосполучення та речення, дотримається опрацьованих правил.

№003 - Мова і мовлення. Усне і писемне мовлення

Очікувані результати:

Взаємодіємо усно: розуміє фактичний зміст усних висловлювань і письмових творів, складає усне повідомлення, розповідає про те, що зацікавило, схвилювало, правильно вимовляє і наголошує слова.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись правил оформлення письмових робіт, правильно поєднує букви, доповнює речення, створює невеликі висловлювання на відому тему з різною метою спілкування, розбірливо записує рукописними буквами.

№004 - Книга — мій друг. Робота з дитячою книжкою: книжки, які я прочитав / прочитала влітку

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: розповідає про власні враження, відчуття і емоції від прочитаних творів;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовками та ілюстраціями; читає правильно та виразно вголос різні тексти; правильно інтонує речення, ставить питання і відповідає на питання за змістом тексту, визначає тему і головну думку твору;

Взаємодіємо письмово: пише з дотриманням вимого до оформлення робіт, відтворює деформований текст, створює невелике висловлювання на знайому тему, спираючись на власний досвід.

№005 - Усне мовлення. Усна народна творчість. Загадка.

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання з конкретною метою, відтворює зміст, виокремлює факти, передає інформацію в словах, схемах, підтримує діалог, визначає основні характеристики, вирізняє суттєві ознаки предметів;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, слідкує, досліджує особливості творів різних жанрів, вміє розрізняти загадки серед інших.

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, творить власні загадки за зразком.

№006 - Розвиток мовлення. Загадка

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: використовує фактичний зміст інформації для створення нового повідомлення, відтворює зміст текстів, передає інформацію в словах, схемах, називає основні характеристики об’єктів;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос загадки, досліджує особливості загадок, вміє розрізняти їх серед інших творів.

Досліджуємо мовлення: творить власні художні тексти малих жанрів (зокрема загадки) за зразком.

№007 - Скоромовка. Вибір слів. Сила голосу і швидкість мовлення

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання, передає інформацію у вигляді розповіді схеми, використовує фактичний зміст інформації для створення нового повідомлення, вміє регулювати силу голосу і швидкість мовлення;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, досліджує особливості скоромовок, вміє вирізняти їх серед інших творів.

Взаємодіємо письмово: відновлює деформований текст, пише з урахуванням вивчених правил, дотримуючись вимог.

№008 - Лічилка. Пісня-потішка. Робота з дитячою книжкою: скоромовки, загадки, лічилки

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання (загадки, скоромовки, лічилки, потішки), передає інформацію у вигляді розповіді схеми, використовує фактичний зміст інформації для створення нового, вміє регулювати силу голосу і швидкість мовлення;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, досліджує особливості скоромовок, загадок, потішок, лічилок, вміє вирізняти їх серед інших творів, розуміє значення малюнків для сприйняття.

Взаємодіємо письмово: відновлює деформований текст, пише з урахуванням вивчених правил.

№009 - Письмо як засіб спілкування.

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання, передає інформацію у вигляді схеми або розповіді, висловлює власну думку, аргументує;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, розповідає про що текст, аналізує зміст, відповідає на питання за змістом, встановлює зв’язок із власним досвідом, знає як перевіряти факти.

Взаємодіємо письмово: створює прості письмові повідомлення, пише з урахуванням вивчених правил.

№010 - Письмо як засіб спілкування. «Як було написано першого листа» (за Редьярдом Кіплінгом).

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: розповідає про те, що його вразило, здивувало, сприймає монологічне висловлювання, передає інформацію у вигляді схеми або розповіді, висловлює власну думку, аргументує, доводить;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, розповідає про що текст, аналізує зміст, відповідає на питання за змістом, аналізує вчинки персонажів, спираючись на власний досвід, визначає тему та головну думку твору.

Взаємодіємо письмово: створює прості письмові повідомлення, пише з урахуванням вивчених правил.

№011 - Письмо як засіб спілкування. Розвиток мовлення. Лист.

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало; переповідає події із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова;

Взаємодіємо письмово: створює прості письмові повідомлення, листи, пише з урахуванням вивчених правил.

№012 - Монолог і, діалог. Діалог. Робота з дитячою книжкою: дитячі гуморески

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: уважно сприймає репліки, доречно на них реагує, підтримує усний діалог, розповідає про те, що його / її вразило, схвилювало; переповідає події із власного життя, правильно вимовляючи й наголошуючи загальновживані слова, ініціює і підтримує діалог на теми, що цікавлять, використовує несловесні засоби комунікації;

Читаємо: читає правильно та виразно різні тексти, залежно від мети читання, читає за ролями.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, з урахуванням вивчених правил, записує репліки на новому рядку, починає з тире.

№013 - Діалог. Українська народна казка «Півник і двоє мишенят».

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: розповідає про те, що його вразило, здивувало, сприймає монологічне висловлювання, висловлює власну думку, аргументує, доводить;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, аналізує вчинки персонажів, спираючись на власний досвід, визначає тему та головну думку твору.

Театралізуємо: використовує голос, міміку та жести для відтворення емоцій персонажів, імпровізує з інтонацією та тембром голосу, використовує реквізит, намагається створити образ, аналізує.

№014 - Діалог. Українська народна пісня «Ходить гар-буз по городу».

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: розповідає про те, що його вразило, здивувало, сприймає монологічне висловлювання;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети читання, визначає послідовність подій, досліджує особливості різних жанрів, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, фантазує на основі прочитаного, придумує іншу кінцівку, інших персонажів.

Театралізуємо: використовує голос, міміку та жести для відтворення емоцій персонажів, імпровізує з інтонацією та тембром голосу, використовує реквізит, намагається створити образ, аналізує власні почуття.

№015 - Повторюємо. Слово.

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлювання, висловлює власну думку;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються, удосконалює з допомогою вчителя власний текст.

№016 - Повторюємо. Речення. Вірш-небилиця. «Картина» (Платон Воронько)

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: вирізняє і розуміє образні вислови, розповідає про те, що вразило, здивувало, описує емоції, сприймає монологічне висловлювання;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети читання, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, фантазує на основі прочитаного.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил, відновлює деформований текст.

№017-18 - Повторюємо. Текст. «Два метелики» (Василь Сухомлинський), «В ліс метелики летіли» (Олеся Мамчич)

Очікувані результати навчання:

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети читання, розповідає про що текст, визначає послідовність подій у художньому тексті, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку;

Взаємодіємо письмово: відновлює деформований текст, записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил, перевіряє записи, знаходить і виправляє помилки на вивчені правила, удосконалює текст.

№019 - Звуки. Казки народів світу. «Учений кіт» (за мотивами італійської народної казки). Робота з дитячою книжкою: казки народів світу.

Очікувані результати навчання:

Взаємодіємо усно: уважно слухає твори різних жанрів, переказує, аналізує за схемою, обговорює інформацію, що зацікавила;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, залежно від мети читання, розповідає про що текст, знає будову тексту, визначає послідовність подій у художньому тексті, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку, розповідає про свої враження від прочитаного;

Взаємодіємо письмово: відновлює деформований текст, записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил, перевіряє записи, знаходить і виправляє помилки на вивчені правила, удосконалює текст.

№020 - Звуки і букви, і Абетка. «Юрасева іграшка» (Галино Демченко).

Очікувані результати:

Взаємодіємо усно: з увагою сприймає усні репліки й доречно реагує на усну інформацію в діалозі (погоджується або не погоджується, виконує певні дії у відповідь на прохання чи відповідно до інструкції) перепитує співрозмовника для уточнення почутої інформації; підтримує й ініціює діалог на теми, які викликають зацікавлення;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями; - читає правильно та виразно вголос різні тексти (вірші, народні і літературні казки, оповідання, графічні та інформаційні тексти) залежно від мети читання; -пояснює вчинки персонажів на основі змісту тексту та власного досвіду;

Взаємодіємо письмово: створює невеликі висловлення на добре відому тему з різною метою спілкування; записує їх розбірливо, рукописними буквами; - записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються.

№021 - Абетка. Словники. Робота з дитячою книжкою: дитячі словники.

Очікувані результати:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлення (казки, розповіді, вірші, інструкції до виконання завдань тощо) з конкретною метою; - використовує фактичний зміст (хто?, що?, де?, коли?) для перетворення усної інформації; -пояснює на основі власного досвіду, чому якась інформація зацікавила.

Читаємо: обирає тексти (книжки) для читання, може пояснити власний вибір; пояснює, з яких елементів складається книжка і яку інформацію вони передають; описує обкладинки книжок, які подобаються; добирає тексти на запропоновану тему.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються; -перевіряє, чи є в написаному тексті помилки на вивчені правила, виправляє їх;

Досліджуємо мовлення: знаходить слова в орфографічному словнику, щоб перевірити написане.

№022 - Абетка. Казки народні й авторські. «Лисичка і журавель» (за Іваном Франком)

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються перевіряє, чи є в написаному тексті помилки на вивчені правила, виправляє їх;

Взаємодіємо усно: поповнює власний словниковий запас, вирізняє в художніх текстах (казках, оповіданнях, віршах) образні вислови й пояснює, які саме образи вони допомагають уявити.

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти залежно від мети читання, розповідає, про що текст, відповідає на запитання за змістом прочитаного, робить спроби пояснити значення незнайомих слів;

Театралізуємо: використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для відтворення емоцій персонажів казок,  імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів, ділиться театральним досвідом та описує власні почуття.

№023 - Абетка. Авторська казка. «Хвалькувата миша» (за Джанні Родарі)

Очікувані результати:

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком та ілюстраціями; читає правильно та виразно вголос; відповідає на запитання за змістом; знаходить у тексті незнайомі слова, робить спроби пояснити їхнє значення; розповідає про вчинки улюблених персонажів; визначає тему і головну думку в тексті; розповідає про свої враження від прочитаного.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються.

Театралізуємо: використовує голос і мову тіла (міміку, жести, рухи) для відтворення емоцій персонажів казок, байок тощо; імпровізує з інтонацією, тембром та силою голосу, відтворюючи репліки персонажів казок, віршів, народних пісень тощо.

№024 - Голосні і приголосні звуки. Позначення голосних звуків буквами

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються; перевіряє, чи є в написаному тексті помилки, виправляє їх;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слова (кількість складів, кількість букв і звуків); обирає букви для позначення звуків на письмі, враховуючи правила позначення твердості/м’якості на письмі.

№025 - Буква ї. Звуко-буквений аналіз. Поширення речень за питаннями. «Каже білочці їжак» (Петро Сорока)

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються;

Взаємодіємо усно: з увагою сприймає монологічне висловлення, репліки, адекватно реагує з конкретною метою; використовує фактичний зміст для перетворення усної інформації; підтримує і ініціює діалог, висловлює свою точку зору.

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, фантазує на основі прочитаного.

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших, обирає букви на позначення звуків на письмі.

№026 - Склад. Наголос. Наголошені й ненаголошені склади.

Очікувані результати:

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, розповідає про прочитане, відповідає на питання;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слова, визначає кількість складів, наголошений/ненаголошений, знаходить слова в словнику.

№027 - Склад. Наголос. Абзац. План. «Мій домашній улюбленець» (Дмитро Кузьменко)

Очікувані результати:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлення; використовує фактичний зміст (хто?, що?, де?, коли?) для перетворення усної інформації; переказує текст за схемо і планом;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст тексту за заголовком і ілюстрацією, читає правильно та виразно, в залежності від мети читання, розповідає про що текст, визначає тему та головну думку, фантазує за змістом прочитаного.

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, ділить слово на склади, позначає наголошений, знаходить слова в словнику.

№028 - Перенос слів із рядка в рядок. Оповідання. Заголовок. «Добре, що сонечко сяє» (Василь Сухомлинський)

Очікувані результати:

Взаємодіємо усно: вирізняє в творах образні вислови, пояснює, які образи уявляє, сприймає монологічне висловлювання, висловлює власну думку;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, розповідає про улюблених персонажів, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

№029 - Абетка. Словники. Робота з дитячою книжкою: тлумачні та орфографічні словники, словники для дітей.

Очікувані результати:

Взаємодіємо усно: вирізняє в творах образні вислови, пояснює, які образи уявляє, сприймає монологічне висловлювання, висловлює власну думку;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком та малюнком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, читає за ролями, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, пояснює вчинки персонажів, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

№030 - Приголосні звуки. Тверді та м’які приголосні звуки. «Хоробрі хробаки» (Григорій Фалькович)

Очікувані результати:

Взаємодіємо усно: сприймає монологічне висловлення з конкретною метою; підтримує діалог;

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, досліджує особливості творів різних жанрів;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, визначає кількість звуків, складів, обирає букви на позначення звуків на письмі,

№031 - Казки. Абзац. План тексту. «Лис і кіт» (за мотивами казки братів Грімм)

Очікувані результати:

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, розповідає про улюблених персонажів, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

№032 - Пом’якшені приголосні звуки. Досліджуємо медіа. «Дракон» (Дмитро Кузьменко)

Очікувані результати:

Досліджуємо медіа: обговорює зміст і форму простого медіатексту, виявляє з допомогою вчителя очевидні ідеї, ;

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, розповідає про улюблених персонажів, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

№033 - Пом’якшені приголосні звуки. Досліджуємо медіа. «Дракон» (Дмитро Кузьменко).

Очікувані результати:

Досліджуємо медіа: обговорює зміст і форму простого медіатексту, виявляє з допомогою вчителя очевидні ідеї, створює простий медіапродукт (афішу, оголошення);

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, розповідає про улюблених персонажів, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

№034-35 - Перенос слів з ь і ьо.

Очікувані результати:

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, розповідає про прочитане, відповідає на питання;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються, редагує речення;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слова, вибирає відповідну букву на позначення звуку, визначає кількість складів, наголошений/ненаголошений.

№036 - Вірш. Рима. «Дивна звичка» (Анатолій Костецький)

Очікувані результати:

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, розповідає про прочитане, відповідає на питання, словесно моделює свою поведінку, пояснює зв’язок тексту з власним досвідом;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення речення на письмі, а також слів, які пишуться так, як вимовляються, редагує речення;

Театралізуємо: використовує голос, міміку, щоб передати емоції, імпровізує з інтонацією.

№037 - Буква й. Поділ слів для переносу

Очікувані результати:

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються, самостійно створює невеличкі висловлювання, записує їх рукописними буквами;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

№038 - Текст. Послідовність подій. Робота з дитячою книжкою: дитячі журнали (рецепти і поробки)

Очікувані результати:

Досліджуємо медіа: розуміє, яку інформацію містить обкладинка, висловлює власні враження і почуття відносно представлених журналів;

Читаємо: визначає послідовність подій, пояснює зв’язок між окремими повідомленнями, добирає потрібну інформацію з графічних носіїв, читає правильно та виразно вголос, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом;

Взаємодіємо письмово: записує окремі речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт;

Взаємодіємо усно: формулює власну думку, озвучує її, засвоює слова по темі «Преса, дитячі журнали», доцільно використовує їх у мовленні.

№039 - Буквосполучення йо та ьо. Дискусія

Очікувані результати:

Взаємодіємо усно: уважно слухає вчителя і однокласників, доречно реагує на репліки, перепитує для уточнення почутої інформації, підтримує діалог, висловлює власне ставлення, аргументує;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються, перевіряє написане, виправляє помилки;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, обирає букви на позначення звуків на письмі, враховуючі вивчені правила, пояснює значення синонімів, споріднених слів.

№040 - М’який подовжений приголосний звук. Текст-опис

Очікувані результати:

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, розповідає про улюблених персонажів, висловлює емоції та власну думку стосовно прочитаного;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, обирає букви на позначення звуків на письмі, враховуючі правила на позначення м’якості/твердості, подовження звуків, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

№041 - Перенос слів з м’яким подовженим приголосним

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: створює невеликі висловлювання, заисує їх розбірливо рукописними буквами, записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Взаємодіємо усно: розповідає про те, що зацікавило в усному повідомленні;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, обирає букви на позначення звуків на письмі, враховуючі правила позначення твердості/м’якості приголосних звуків, подовження приголосних звуків, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

№042 - Розвиток мовлення. Оголошення

Очікувані результати:

Досліджуємо медіа: обговорює зміст і форму простого медіатексту, виявляє з допомогою вчителя очевидні ідеї, визначає, кому і навіщо призначений медіапродукт, створює простий медіапродукт (оголошення), зважає на мету та аудиторію;

Взаємодіємо письмово: обмінюється елементарними письмовими повідомленнями, обирає для написання відповідне оформлення (шрифт, колір, розташування), створює невеликі оголошення, записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

№043 - Апостроф. Розрізнення слів з апострофом

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, обирає букви на позначення звуків на письмі, враховуючі правила, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

№044 - Апостроф. Перенос слів.

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються, удосконалює з допомогою вчителя свій текст;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів; обирає букви на позначення звуків на письмі.

№045 - Апостроф. Перенос слів. Розвиток мовлення. Записка

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються. Перевіряє, чи є в тексті помилки, виправляє їх, удосконалює свій текст з допомогою вчителя, обмінюється елементарними письмовими повідомленнями;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, обирає букви на позначення звуків на письмі, враховуючі вивчені правила, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

№046 - Дзвінки та глухі приголосні звуки

Очікувані результати:

Читаємо: прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, пояснює вчинки персонажів, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил, створює власні невеличкі повідомлення;

№047 - Дзвінки та глухі приголосні звуки

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил, створює невеликі висловлювання на знайому тему, записує їх розбірливо письмовими буквами, відновлює деформований текст;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова), обирає букви на позначення звуків на письмі, враховуючі правила.

№048 - Перенос слів зі збігом приголосних. Вірш. Головна думка. Робота з дитячою книжкою: вірші сучасних українських авторів для дітей. «Котик пік оладки» (Олеся Мамчич)

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються, удосконалює з допомогою вчителя свій текст;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова), обирає букви на позначення звуків на письмі, враховуючі вивчені правила.

№049 - Звуки [дж], [дз]. Перенос слів зі сполученнями дж, дз

Очікувані результати:

Читаємо: обирає книжку для самостійного читання, прогнозує орієнтовний зміст твору за заголовком, читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає послідовність подій, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова), знаходить у текстах виражальні засоби.

№050 - Оповідання. Переказ. «Парасолька» (за Наталкою Малетич)

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Взаємодіємо усно: розпізнає ключові слова і фрази, виокремлює факти, пояснює зацікавленість, спираючись на власний досвід;

Читаємо: розрізняє головне і другорядне у тексті, знає, як перевірити факти, читає правильно та виразно вголос різні тексти, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, утворює граматичні форми слів, розрізняє види текстів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

№051-52 - Пом’якшені приголосні звуки. Досліджуємо медіа. «Дракон» (Дмитро Кузьменко).

Очікувані результати:

Читаємо: читає правильно та виразно вголос різні тексти, знаходить у тексті незнайомі слова, відповідає на питання за змістом, визначає тему та головну думку твору, співвідносить сюжет з власним життєвим досвідом, розповідає про улюблених персонажів, висловлює емоції;

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, порівнює власне мовлення з мовленням інших (швидкість, вимова).

Театралізуємо: використовує голос, міміку, жестидля того, щоб передати емоції, імпровізує з інтонацією, силою голосу, відтворюючі репліки.

№053 - Слово. Лексичне значення слова.

Очікувані результати:

Взаємодіємо письмово: записує окремі слова та речення, дотримуючись опрацьованих правил щодо оформлення письмових робіт, а також слів, що пишуться так, як вимовляються;

Досліджуємо мовлення: аналізує звуковий склад слів, знає роль синонімів, має поняття про багатозначні слова.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання