№001 - Ознайомлення з букварем. Правила поведінки на уроці

Мета: познайомитися з учнями класу, навчити їх представлятися; формувати вміння уважно слухати інших; ознайомити школярів із завданнями уроків читання, букварем «Я читаю», правилами поведінки в школі, класі, на уроці та під час перерви; розвивати  уміння розповідати за малюнком, про події з власного життя; збагачувати лексичний запас учнів словами шкільної тематики; виховувати інтерес до навчання, прагнення дотримуватися правил поведінки на уроці, повагу до вчителів та однокласників.

№002 - Слова, які відповідають на питання що? Навчальне приладдя

Мета: сформувати в учнів уявлення про слова – назви предметів, навчити ставити до них питання що?; збагачувати словниковий запас школярів словами шкільної тематики, ознайомити з термінами предмет, слово, питання до слова, навчальне приладдя; формувати вміння уважно слухати вчителя, відповідати на його запитання, виконувати сприйняті на слух завдання, орієнтуватися на сторінці букваря, уважно розглядати малюнок, знаходити зайвий предмет серед групи предметів, об’єднаних за певною ознакою, доповнювати тематичну групу слів; розвивати логічне мислення, увагу, уміння висловлювати свою думку; виховувати патріотичні почуття, підтримувати інтерес до вивчення нового, формувати вміння акуратно користуватись підручником і навчальним приладдям.

№003 - Слова, які відповідають на питання хто? Сім’я.

Мета: сформувати в учнів уявлення про слова – назви живих предметів, навчити ставити до них питання хто?; активізувати словник тематичної групи «Сім’я»; формувати вміння виконувати завдання на відповідність, розповідати за серією малюнків, про події з власного життя,  висловлювати свої думки; вчити учнів орієнтуватися на сторінках букваря, розрізняти умовні позначки; розвивати спостережливість, логічне мислення, уміння робити висновки; виховувати любов і повагу до членів сім’ї, турботливе ставлення до тварин.

№004 - Слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які? Світлофор.

Мета: сформувати в учнів уявлення про слова, які відповідають на питання який? яка? яке? які?, навчити ставити до них питання; активізувати слова тематичної групи «Кольори»; удосконалювати вміння складати речення, виконувати завдання на встановлення відповідності, складати розповідь за серією малюнків; розвивати спостережливість, уміння аналізувати, порівнювати, робити посильні висновки; закріпити знання учнів про правила дорожнього руху, виховувати усвідомлення необхідності їх дотримуватись.

№005 - Слова, які відповідають на питання що робить? Режим дня.

Мета: сформувати в учнів уявлення про слова, які відповідають на питання що робить? що роблять?, навчити ставити до них питання; активізувати слова тематичної групи «Режим дня»; удосконалювати вміння будувати речення за малюнками, розповідати за серією малюнків, про події з власного життя, висловлювати свою думку й доводити її; розвивати спостережливість, уміння аналізувати; виховувати в учнів прагнення бути організованим, заохочувати їх дотримуватись режиму дня.

№006 - Речення. Відпочинок на природі (пікнік).

Мета: сформувати в учнів уявлення про речення; удосконалювати вміння будувати речення за малюнками, розповідати за допомогою речень про побачене, почуте, пережите, висловлювати у формі речень власні думки, почуття; активізувати слова тематичної групи «Пікнік», уточнити значення окремих із них; розвивати спостережливість, уміння аналізувати, логічно мислити; виховувати прагнення більше часу проводити на природі, бережливо ставитися до неї.

№007 - Службові слова в реченні. Природа навколо нас.

Мета: сформувати в учнів уявлення про службові слова, формувати вміння знаходити їх у реченні, складати словосполучення і речення зі службовими словами; активізувати слова тематичної групи «Природа»; розвивати вміння будувати речення і складати розповідь за малюнками, про події з власного життя, спостерігати, аналізувати, висловлювати свої думки; виховувати інтерес до природи, турботливе ставлення до тварин і рослин.

№008 - Речення розповідні, питальні й окличні (без уживання термінів). Дитячі ігри.

Мета: сформувати в учнів уявлення про розповідні, питальні та окличні речення (без уживання термінів), формувати вміння розпізнавати їх в усному мовленні, самостійно складати та правильно інтонувати; ознайомити учнів з назвою і зображенням розділових знаків у кінці речень – крапкою, знаком питання і знаком оклику; удосконалювати вміння будувати речення і розповіді за малюнками, подіями з власного досвіду; формувати вміння пояснювати правила найпростіших рухливих ігор; удосконалювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; виховувати інтерес до рухливих ігор, прагнення підтримувати дружні стосунки з однокласниками.

№009 - Поділ слів на склади. Посуд. Сімейний обід.

Мета: сформувати в учнів уявлення про склад слова, формувати уміння поділяти слова на склади, позначати поділ слів на склади графічно; активізувати слова тематичної групи «Посуд»; удосконалювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; розвивати вміння будувати речення і розповіді за малюнками, серією малюнків, про події з власного життя; виховувати прагнення долучатися до домашньої роботи, обслуговувати себе, допомагати старшим у сім’ї.

№010 - Наголос у словах. Казки. Ляльковий театр. Робота з дитячою книжкою.

Мета: сформувати в учнів уявлення про наголос у словах, ознайомити з терміном наголос, формувати вміння визначати в слові наголошений склад, позначати його відповідним значком у схемі слова; удосконалювати вміння поділяти слова на склади, аналізувати, порівнювати, робити висновки; пригадати найвідоміші казки, їх персонажів; актуалізувати слова тематичної групи «Ляльковий театр»;     розвивати вміння будувати речення, розповідати за малюнками, про події з власного життя, розказувати казки за ілюстраціями; виховувати інтерес до дитячих книжок, лялькового театру, прагнення інсценізувати казки.

№011 - Поділ слів на склади. Посуд. Сімейний обід.

Мета: сформувати уявлення учнів про голосні і приголосні звуки, навчити позначати їх умовними позначками; формувати вміння виділяти в словах окремі звуки, робити звуковий аналіз найпростіших слів; актуалізувати слова тематичних груп «Овочі» і «Фрукти»; розвивати вміння спостерігати, порівнювати, узагальнювати; закріплювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; удосконалювати вміння складати речення, розповідати за малюнками та про події з власного життя; збагатити учнів інформацією про користь овочів; виховувати бажання вживати овочі, турбуватися про своє здоров’я.

№012 - Тверді і м’які приголосні звуки. Зоряне небо.

Мета: сформувати в учнів уявлення про тверді і м’які приголосні звуки, навчити позначати їх умовними позначками; формувати вміння розрізняти в словах тверді і м’які приголосні звуки, робити звуковий аналіз найпростіших слів; розвивати вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки; закріплювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; удосконалювати вміння складати речення, розповідати за малюнками та про власні спостереження; виховувати інтерес до пізнання зоряного неба.

№013 - Звукові схеми слів. Птахи.

Мета: розвивати вміння робити звуковий аналіз найпростіших слів, позначати звуки умовними позначками в звукових схемах слів; удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки; закріплювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; актуалізувати слова тематичної групи «Птахи»; удосконалювати вміння складати речення, розповідати за малюнками і про свої спостереження; розширювати й уточнювати знання дітей про птахів, пробуджувати інтерес до їхнього життя, виховувати турботливе ставлення до пернатих.

№014 - Звуковий аналіз слів. Звірі. У зоопарку.

Мета: удосконалювати в учнів уміння робити звуковий аналіз найпростіших слів; розвивати вміння спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити висновки; закріплювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; актуалізувати слова тематичної групи «Звірі»; удосконалювати вміння складати речення, розповідати за малюнками і про події з власного життя; розширювати й уточнювати знання дітей про звірів, викликати прагнення більше дізнатися про їхнє життя, виховувати турботливе ставлення до тварин.

№015 - Повторення вивченого в добукварний період. Професії.

Мета: актуалізувати знання та уявлення учнів про слова, які відповідають на питання що? хто? який? яка? яке? які? що робить? що роблять?, про речення, розділові знаки в кінці речень, службові слова, поділ слів на склади, наголос, мовні звуки; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз найпростіших слів; закріплювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності; актуалізувати слова тематичної групи «Професії»; удосконалювати вміння складати речення і розповіді за малюнками, про власні мрії; розвивати інтерес до дитячих книжок; розширювати й уточнювати знання дітей про професії, виховувати повагу до людей різних професій.

№016 - Звук [а]. Мала буква а. Складання речень за малюнками

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою а, вчити друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [а] на початку, в середині і в кінці; розвивати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності, будувати речення з використанням  допоміжних матеріалів; виховувати старанність, формувати інтерес до навчальної діяльності.

№017 - Велика буква А. Розповідь за малюнками

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою А, її використанням під час написання імен, прізвищ; вчити друкувати велику букву А; закріплювати вміння друкувати малу букву а; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; вчити позначати друкованою буквою (великою чи малою) перший звук у сприйнятих на слух словах; формувати вміння читати чистомовки, розпізнавати букви А й а в тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння розповідати за малюнком; виховувати уважність, старанність, формувати інтерес до читання.

№018 - Звук [о]. Мала буква о. Складання розповіді за малюнками

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою о, вчити друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [о] на початку, в середині і в кінці; розвивати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності, будувати речення і розповіді за малюнками; виховувати старанність, формувати інтерес до навчання.

№019 - Велика буква О. Складання розповіді за малюнками

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою О, її використанням під час написання імен, прізвищ, вчити друкувати велику букву О; закріплювати вміння друкувати малу букву о; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, вчити позначати друкованою буквою (великою чи малою) перший звук у сприйнятих на слух словах; формувати вміння читати чистомовки, розпізнавати букви О й о в тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння розповідати за малюнком; виховувати старанність, формувати інтерес до читання.

№020 - Звук [у]. Мала буква у. Розповідь за малюнками

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою у, вчити друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [у] на початку, в середині і в кінці; удосконалювати вміння виконувати завдання на встановлення відповідності, будувати речення і розповіді за малюнками; виховувати старанність, інтерес до життя птахів.

№021 - Велика буква У. Складання речень за малюнками

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою У, вчити друкувати її; розширити знання школярів про вживання великої букви (у назвах країн і на початку речення); закріплювати вміння друкувати малу букву у та інші вивчені літери; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, писати слухові диктанти, складати речення за малюнками, читати чистомовки, розпізнавати букви У й у в тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати старанність, інтерес до життя тварин.

№022 - Звук [и]. Буква и. Встановлення відповідності між малюнками і звуковими схемами слів.

Мета: ознайомити учнів з друкованою буквою и, вчити друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, виконувати завдання на встановлення відповідності, складати речення за малюнками, читати чистомовки, розпізнавати букву и в тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; формувати уявлення про кросворди і вміння розгадувати їх; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати турботливе ставлення до свого здоров’я, прагнення бути охайним, розвивати інтерес до дитячих книжок.

№023 - Звук [і]. Мала буква і. Складання речень за малюнками.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою і, вчити друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [і] на початку, в середині і в кінці; вчити будувати речення зі службовим словом і; розвивати логічне мислення, вміння складати речення і розповіді за малюнками, розгадувати кросворди; виховувати старанність, інтерес до навчальної діяльності.

№024 - Велика буква І. Складання речень за малюнками

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою І, вчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, писати слухові диктанти, складати речення за малюнками, читати чистомовки, розпізнавати букви І й і в тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння узагальнювати, розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати повагу до старших членів родини.

№025 - Звук [е]. Мала буква е.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою е, вчити друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів, добирати слова зі звуком [е] на початку, в середині і в кінці; активізувати слова тематичної групи «Кінотеатр»; розвивати логічне мислення, вміння складати речення і розповіді за малюнками, розгадувати кросворди; виховувати старанність, інтерес до навчальної діяльності. 

№026 - Велика буква Е. Складання речень за малюнками.

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою Е, вчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; удосконалювати вміння складати речення за малюнками, читати чистомовки, розпізнавати букву е в тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати значення слів, розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати уважність, інтерес до навчання.

№027 - Звуки [л],[л′]. Мала буква л.

Мета: вчити розрізняти звуки [л] і [л′]; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; ознайомити учнів з друкованою малою буквою л, яка може позначати звуки [л] і [л′]; вчити друкувати букву л; формувати вміння читати склади-злиття з буквою л; добирати слова зі звуками [л] і [л′]; розвивати фонематичний слух, уміння аналізувати й порівнювати мовні звуки, складати речення і розповіді за малюнками; виховувати старанність, інтерес до навчальної діяльності.

№028 - Велика буква Л

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою Л, вчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; удосконалювати вміння складати речення за малюнками, читати чистомовки, розпізнавати букву «ел» у тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати значення слів, розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати уважність, інтерес до навчання.

№029 - Звук [м]. Мала буква м.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою м, вчити її друкувати; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання; розвивати спостережливість, уміння порівнювати значення слів, складати речення й розповіді за малюнками, встановлювати відповідність між складами, малюнками і словами; виховувати старанність, інтерес до дитячих книжок.

Обладнання:  мультимедійний комплект

№030 - Велика буква М

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою М, вчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; формувати навичку читання; удосконалювати вміння розпізнавати велику й малу букви «ем» у тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя; формувати вміння розгадувати ребуси; виховувати уважність, інтерес до навчання.

№031 - Звуки [с], [с′]. Мала буква с.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою с, вчити її друкувати; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками, встановлювати відповідність між складами, малюнками і словами; виховувати старанність, інтерес до навчання.

Обладнання:  мультимедійний комплект

№032 - Велика буква С

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою С, вчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; формувати навичку читання; удосконалювати вміння розпізнавати велику й малу букви «ес» у тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати бажання вживати корисну їжу.

№033 - Звуки [н], [н′]. Мала буква н. Читання складів і слів з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою н, навчити її друкувати; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками; виховувати старанність, інтерес до навчання.

№034 - Велика буква Н. Читання слів і речень з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою Н, навчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; формувати навичку читання; удосконалювати вміння розпізнавати велику й малу букви «ен» у тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати бажання брати участь у шкільних заходах.

№035 - Звук [к]. Мала буква к. Читання слів і речень з вивченими літерами

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою к, навчити її друкувати; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками; виховувати старанність, інтерес до навчання. 

№036 - Велика буква К. Читання слів і речень з вивченими літерами. Робота з дитячою книжкою.

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою К, навчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; формувати навичку читання; удосконалювати вміння розпізнавати велику й малу букви «ка» в тексті; вчити сприймати на слух текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати інтерес до дитячих книжок, спортивних занять, любов до тварин.

№037 - Звук [в]. Мала буква в. Читання складів, слів і речень з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою в, навчити її друкувати; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками; виховувати старанність, інтерес до навчання.

№038 - Велика буква В. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Уявлення про особові займенники він, вона, воно, вони (без уживання термінів).

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою В, навчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; формувати навичку читання, уміння замінювати іменники займенниками він, вона, воно, вони (без уживання термінів), добирати заголовок до прочитаного тексту; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя, розгадувати кросворди; виховувати інтерес до навчальної діяльності.

№039 - Звук [п]. Мала буква п. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою п, навчити її друкувати; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання, уміння добирати заголовок до прочитаного тексту; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками; виховувати старанність, інтерес до сільськогосподарських професій. 

№040 - Велика буква П. Читання речень і тексту з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою П, навчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; формувати навичку читання, уміння добирати заголовок до прочитаного тексту; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя, розгадувати кросворди; виховувати інтерес до спорту, музики.

№041 - Звуки [р], [р′]. Мала буква р. Читання слів і речень з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою р, навчити її друкувати; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками, розрізняти значення багатозначних слів; виховувати старанність, інтерес до навчальної діяльності.

№042 - Велика буква Р. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Робота з дитячою книжкою.

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою Р, навчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; формувати навичку читання, уміння добирати заголовок до прочитаного тексту; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати інтерес до дитячих книжок, спортивних занять, любов до тварин.

№043 - Звуки [т], [т′]. Мала буква т. Читання слів, словосполучень і речень з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою т, навчити  друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками; виховувати старанність, інтерес до навчальної діяльності. 

№044 - Велика буква Т. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою Т, навчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; формувати навичку читання, уміння добирати заголовок до прочитаного тексту; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати інтерес до професій батьків.

№045 - Звуки [д], [д′]. Мала буква д. Читання складів, слів, речень і тексту з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою д, навчити  друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання, уміння добирати заголовок до тексту, правильно вимовляти дзвінкий звук [д] в кінці складу і слова; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками; виховувати старанність, турботливе ставлення до навколишнього середовища.

№046 - Велика буква Д. Читання складів, слів, речень і тексту з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою Д, навчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; формувати навичку читання, уміння добирати заголовок до прочитаного тексту; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати інтерес до навчання.

№047 - Звуки [з], [з′]. Мала буква з. Читання складів, слів і тексту з вивченими літерами. Уявлення про слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою з, навчити  друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання, уміння добирати заголовок до тексту, правильно вимовляти дзвінкий звук [з] в кінці складу і слова; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками; виховувати старанність, спостережливість, увагу до значення слова.

№048 - Велика буква З. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами.

Мета: ознайомити учнів з великою друкованою буквою З, навчити друкувати її; закріплювати вміння друкувати вивчені літери, писати слухові диктанти; формувати навичку читання, уміння добирати заголовок до прочитаного тексту; розвивати вміння розповідати за малюнком і про події з власного життя; виховувати інтерес до казок.

№049 - Закріплення вміння читати. Робота з дитячою книжкою. 

Мета: закріплювати вміння читати слова з вивченими буквами; формувати навичку читання, уміння добирати заголовок до тексту; розвивати вміння відповідати на запитання за змістом прочитаного, порівнювати зміст тексту з малюнком, знаходити відмінності між ними; виховувати уважність, спостережливість, інтерес до читання. 

№050 - Звук [й]. Мала буква й. Читання слів, речень і тексту з вивченими літерами. Уявлення про слова, протилежні за значенням.

Мета: ознайомити учнів з друкованою малою буквою й, навчити  друкувати її; удосконалювати вміння робити звуковий аналіз слів; формувати навичку читання, уявлення про слова, протилежні за значенням, уміння добирати заголовок до тексту; розвивати вміння складати речення й розповіді за малюнками; виховувати спостережливість, увагу до значення слів, інтерес до дитячих розваг.

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання