№016 - Тема. Запити з параметрами. Перехресні запити.

Перед завантаженням матеріалу познайомтесь з правилами використання - >>Читати тут<<
Для отримання даного матеріалу натисніть клавішу "Завантажити матеріал" котра знаходиться внизу сторінки.

«___»__________ 20___ року

Урок №16.

Тема. Запити з параметрами. Перехресні запити.

Мета: сформувати вміння створювати та виконувати запити з параметрами та перехресні запити. Формувати вміння виділяти головне, актуалізувати, конспектувати, порівнювати, зіставляти. Забезпечити диференційований підхід. Установити зв'язки між засвоєними та новими знаннями. Формувати групи компетентностей: соціально-трудову, інформаційну, загальнокультурну, соціально-трудову, уміння вчитися.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: браузер, Access 2016.

 

Хід уроку

І. Організаційний етап

 • Привітання з класом
 • Доброго дня, діти.
 • Повідомлення теми і мети уроку

На цьому уроці ми навчимось створювати та виконувати запити з параметрами та перехресні запити у СКБД Microsoft Access.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ми вже розглядали запити з постійними критеріями, тобто запити, у процесі повторного виконання яких критерій відбору записів не змінювався. Але на практиці виникає необхідність змінювати ці критерії. Наприклад, під час першого виконання запиту необхідно вибрати з таблиці КАДРИ прізвища диспетчерів зі стаже роботи понад 15 років, а під час другого – прізвища диспетчерів зі стажем роботи більше 10 років. Такі дії можна виконувати за допомогою запитів із параметрами.

 • Не забувайте про правила поведінки на уроці. (Слайд2).

ІІІ. Актуалізація опорних знань (Слайд 4)

 1. Назвіть основні вбудовані функції для опрацювання даних у запиті.
 2. Які запити називають запитами з полями, що обчислюються?
 3. Яке призначення має функція Кількість?
 4. Які існують способи використання вбудованих функцій у запитах?
 5. Поясніть порядок створення запиту з підсумковим записом.
 6. Як додається до запиту підсумковий запис у режимі таблиці?
 7. Поясніть порядок створення підсумкового запиту.
 8. Поясніть порядок створення запиту з полями, що обчислюються.

 

 

 1. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з демонстрацією презентації (слайди 5-18)

 1. Фізкультхвилинка

VІ. Усвідомлення набутих знань та формування вмінь і навичок

 • Практичне завдання (Слайд 20)

 

Модуль «Бази даних» урок №16

«Запити з параметрами. Перехресні запити.»

 

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

 

 

Алгоритм роботи.

 1. Відкрийте БД sh Створіть Запит_61 із параметрами на основі таблиці УЧНІ, за допомогою якого виводяться прізвища учнів із різними улюбленими предметами, назви яких уводяться в процесі виконання запиту.

 

 1. Створіть Запит_62 із параметрами на основі таблиці УЧНІ, за допомогою якого виводяться прізвища учнів різного зросту, значення яких уводяться в процесі виконання запиту.

 

 1. Створіть перехресний Запит_63, за допомогою якого підраховується кількість учнів всіх класів із кожного улюбленого предмета.

 

 1. Створіть перехресний Запит_64, за допомогою якого окремо в кожному класі обчислюється кількість учнів, зріст яких більше 163.

 

 1. Створіть перехресний Запит_65, за допомогою якого в кожному класі обчислюється кількість учнів із кожного улюбленого предмету

Релаксація

Вправа для профілактики короткозорості та порушення зору

VII. Підведення підсумків уроку

 • Бесіда за питаннями (Слайд 21)
 1. Які запити називають запитами з параметрами?
 2. Які поля обов’язково використовуються в перехресних запитах?
 3. Наведіть приклад запиту з параметрами.
 4. Поясніть сутність перехресного запиту.
 5. Поясніть порядок створення запиту з параметрами.
 6. Поясніть порядок створення перехресного запиту.

VIII. Домашнє завдання

Опрацювати конспект.Натисніть тут для завантаження

Manager
Цупа Василь
Відповім на Ваші запитання