Каталог матеріалів

Урок №231 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Читаю про чарівні слова нашої мови.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

 

Урок №231. Читання. Читаю про чарівні слова нашої мови.

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розширити знання учнів про чарівні слова в різних мовленнєвих ситуаціях; розвивати спостережливість, допитливість, творчу уяву; формувати культуру мовлення, навички самоконтролю, роботи в парах, у групах; розвивати мовлення, мислення, увагу, інтелектуальні здібності; виховувати ціннісне ставлення до оточуючих;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Психологічна настанова – «Створення девізу уроку».

Слайд 4. Дихальні вправи.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 5. Робота з чистомовкою.

Слайд 6. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 7-8. Прочитай склади.

Слайд 9. Гра «З’єднай схему зі словом».

Слайд 10. Рухлива вправа.

Слайд 11. Робота над чарівними словами

Слайд 12. Поміркуй.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 13. Стратегія «Входження у малюнок».

Слайд 14. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 15. Поміркуй.

Слайд 16. «Щоденні 5». Читання для друга.

Слайд 17. Дай відповіді на запитання.

Слайд 18. Конкурс на кращого читця вірша.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

Слайд 20. Робота над прислів'ями та приказками. Робота в групах.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 21-22. Дидактична гра «Ввічливі слова».

Слайд 23. Гра «Засели будиночки». Робота в групах.

Слайд 24. Гра «Конструктори або Склади слова».

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Веселка».

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні