Каталог матеріалів

Урок №229 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Читаю про домашніх тварин.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

 

Урок №229. Читання. Читаю про домашніх тварин.

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розширити знання учнів про хатніх улюбленців; розвивати спостережливість, допитливість, творчу уяву, мислення, зв'язне мовлення; збагачувати словниковий запас; прищеплювати любов до хатніх тварин;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап

Слайд 3. Психологічна настанова – «Створення девізу уроку».

Слайд 4. Дихальні вправи.

— Глибоко вдихни та на видиху назви дні тижня.

  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 5. Робота з чистомовкою.

Слайд 6. Гімнастика для очей.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Слайд 7-12. Гра «Хмарка»

Слайд 13. Гра «З’єднай схему зі словом».

Слайд 14. Розповіді про хатніх улюбленців.

Слайд 15-16. Розв'яжи ребус. (Котик, рибки)

Слайд 17. Рухлива вправа.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 18. Стратегія «Входження у малюнок».

Слайд 19. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 20. Дай відповіді на запитання.

Слайд 21. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 22. Дискусійна сітка Елвермана, або «павутинка» дискусії.

Слайд 23. Пантоміма «Яку хатню тваринку я хотів(-ла) би мати».

Слайд 24. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 25. Читання тексту «ланцюжком»

Слайд 26. Фізкультхвилинка.

Слайд 27. Стратегія «Входження у малюнок».

Слайд 28. Вправа «Передбачення»

Слайд 29. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 30. Дай відповіді на запитання.

Слайд 31. Конкурс на кращого читця вірша.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 32. Гра «Прокидайся, уяво!». Робота в малих групах з конструктором LEGO.

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Веселка».

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні