Каталог матеріалів

Урок №225 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Читаю про дитячі ігри.

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №225. Читання. Читаю про дитячі ігри.

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розвивати вміння дітей спілкуватися і підтримувати товариські стосунки в грі; розвивати зв'язне мовлення; виховувати тактовне ставлення одне до одного;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Дихальна вправа.

Слайд 6. Робота з чистомовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 8. Прочитай склади.

Слайд 9. Гра «З’єднай схему зі словом».

Слайд 10-13. Вправа "Додай останнє слово".

Слайд 14. Рухлива вправа.

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 15. Вправа «Кубик Блума»

Слайд 16. Розв'яжи ребус.

  • Повідомлення теми і мети уроку

Слайд 17. Стратегія «Входження у малюнок» (с. 103).

Слайд 18. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 19. Дай відповідь на запитання.

Слайд 20. Гра «Продовжте речення»

Слайд 21. Гра «Трибуна думок».

Слайд 22. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 23. Читання тексту «ланцюжком»

Слайд 24. Фізкультхвилинка.

Слайд 25. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 26. Самостійне напівголосне читання лічилки.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 27. Гра «Конструктори або Склади слова»

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Веселка».

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні