Каталог матеріалів

Урок №217 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Читаю про кольори у природі. А. Музичук «Якого кольору промінці». Є. Гуменко «Олівці». «Розмова кольорів» (за М. Стояном)

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №217. Читання. Читаю про кольори у природі. А. Музичук «Якого кольору промінці». Є. Гуменко «Олівці». «Розмова кольорів» (за М. Стояном).

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розширити знання учнів про кольори у природі; розвивати спостережливість, допитливість, творчу уяву, мислення, зв'язне мовлення; збагачувати словниковий запас; прищеплювати любов до природи;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-6. Вправи на постановку дихання та розвиток артикуляції.

Слайд 7. Робота з чистомовкою.

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 9-10. Прочитай склади.

Слайд 11. Гра «З’єднай схему зі словом»

Слайд 12. Читаємо швидко.

Слайд 13-14. Робота над лічилкою.

Слайд 15-16. Гра «Кольори».

Слайд 17. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 18. Слухання вірша Аркадія Музичука «Якого кольору промінці» (с. 94).

Слайд 19. Вправа «Входження в малюнок».

Слайд 20. «Щоденні 5». Читання для друга.

Слайд 21. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 22. Гра «Трибуна думок». Робота в парах.

Слайд 23. Конкурс на кращого читця вірша.

Слайд 24. Фізкультхвилинка.

Слайд 25. Вправа «Передбачення».

Слайд 26. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 27. Пригадай

Слайд 28. Читання за особами.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 29. Гра «Буду — не буду».

Слайд 30. Гра «Конструктори або Склади слова».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Імбирний настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні