Каталог матеріалів

Урок №213 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Читаю вірші про пори року. Ф. Петров «Від зими і до зими». «У якому місяці?» (за К. Перелісною)

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №213. Читання. Читаю вірші про пори року. Ф. Петров «Від зими і до зими». «У якому місяці?» (за К. Перелісною).

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

розширити знання учнів про пори року; збагачувати уявлення молодших школярів про красу рідної природи; розвивати спостережливість, допитливість, творчу уяву, мислення, зв'язне мовлення; збагачувати словниковий запас; прищеплювати любов до природи та дбайливе ставлення до довкілля;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-6. Вправи на постановку дихання та розвиток артикуляції.

Слайд 7. Робота з чистомовкою.

Слайд 8. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 9-10. Прочитай склади.

Слайд 11. Гра «З’єднай схему зі словом»

Слайд 12. Читаємо швидко.

Слайд 13. Рухлива вправа.

Слайд 14. Гра «Нісенітниця».

Слайд 15. Відгадайте загадку

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 16. Робота за малюнком.

Слайд 17. Гра «Трибуна думок». Робота в парах.

Слайд 18. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 19. Вправа «Відкритий мікрофон».

Слайд 20. Прийом читання «Дощик».

Слайд 21. Гра «Продовж речення словами вірша»

Слайд 21. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 22. Гра «Пантоміма».

Слайд 23. Фізкультхвилинка.

Слайд 24. Робота над віршем «У якому місяці?» за Катериною Перелісною

Слайд 25. Конкурс на кращого читця вірша.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 26. Вправа «Трибуна думок».

Слайд 27. Гра «Засели будиночки».

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Зірковий настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні