Каталог матеріалів

Урок №207 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Читаю українську народну казку. «Рукавичка» (українська народна казка).

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №207. Читання. Читаю українську народну казку. «Рукавичка» (українська народна казка).

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

учити орієнтуватися у тексті, аналізувати й виділяти головне в творі; учити оцінювати вчинки дійових осіб; розвивати мовлення, критичне мислення; виховувати почуття відповідальності за свої вчинки;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-9. Гра «Створєюмо настрій».

Слайд 10. Робота з чистомовкою.

Слайд 11. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 12-13. Прочитай склади.

Слайд 14. Читаємо швидко.

Слайд 15. Рухлива вправа.

Слайд 16. Вправа «Мозковий штурм».

Слайд 17. Ребус.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 18-19. Дай відповідь на запитання.

Слайд 20. Дай відповідь на запитання.

Слайд 21. Вправа «Передбачення».

Слайд 22. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 23. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 24. Самостійне напівголосне читання казки.

Слайд 25. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 26. Фізкультхвилинка.

Слайд 27. Вправа «Пантоміма».

Слайд 28. Використання стратегії «Ромашка Блума».

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 29. ра «Спіймай оплесками звірі, які жили в рукавичці».

Слайд 30. Гра «Чи знаєте ви казки?».

Слайд 31-35. Гра «Впізнай казку».

Слайд 36. Гра «Конструктори або Склади слова».

Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO. Створимо пірамідку нашого настрою.

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні