Каталог матеріалів

Урок №205 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Читаю лічилки. Л. Вознюк «Раз метелик, два жучок..». О. Сенатович «Місяць жмурить…» С. Шаповалова «Десять, дев’ять, вісім, сім…».

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №205. Читання. Читаю лічилки. Л. Вознюк «Раз метелик, два жучок..». О. Сенатович «Місяць жмурить…» С. Шаповалова «Десять, дев’ять, вісім, сім…».

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння учнів читати тексти з вивченими буквами; удосконалювати навички читання, поскладове промовляння лічилок; учити працювати в парах і групах; розвивати пізнавальні та творчі здібності школярів, усне мовлення, увагу, спостережливість, фантазію;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-9. Гра «Створєюмо настрій».

Слайд 10. Робота зі скоромовкою.

Слайд 11. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 12. ра «З якої пісеньки?».

Слайд 13-14. Прочитай склади.

Слайд 15. Читаємо швидко.

Слайд 16. Рухлива вправа.

Слайд 17. Ребус.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 18-19. Дай відповідь на запитання.

Слайд 20. Вправа «Передбачення».

Слайд 21-22. Читання лічилок.

Слайд 23. «Щоденні 5»». Читання для друга.

Слайд 24. Конкурс на кращого читача лічилки.

Слайд 25. Дискусійна сітка Елвермана, або «павутинка» дискусії.

Слайд 26. Гра «Спіймай оплесками комахи, які є в лічилці»

Слайд 27. Фізкультхвилинка.

Слайд 28-29. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 30. Самостійне напівголосне читання лічилок.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 31. Дай відповідь на запитання.

Слайд 32. Вправа «Для чого це потрібно?».

Підсумок та рефлексія уроку. Оберіть відповідну цеглинку LEGO. Створимо пірамідку нашого настрою.

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні