Каталог матеріалів

Урок №201 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Читаю і відгадую загадки. Загадки (П. Ребро, Л. Вознюк, М. Пономаренко) Складання загадки про тварину

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №201. Читання. Читаю і відгадую загадки. Загадки (П. Ребро, Л. Вознюк, М. Пономаренко) Складання загадки про тварину. Опрацювання текстів «У лісовій школі», «Солодке слово».

Очікувані результати: учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння учнів читати слова й тексти з вивченими буквами; розвивати логічне мислення, зв'язне мовлення, уміння виділяти головну ознаку; розвивати пізнавальні та творчі здібності школярів, усне мовлення, увагу;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Дихальна вправа.

Слайд 6. Робота з чистомовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 8. Прочитай склади.

Слайд 9. Читаємо швидко.

Слайд 10. Викладіть звукові схеми двох слів.

Слайд 11. Рухлива вправа.

Слайд 12. Цікаве питання.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 13. Вправа «Квест-цікавинка».

Слайд 14-16. Робота над загадками

Слайд 17. Поміркуй.

Слайд 18. Творче завдання. Робота в парі.

Слайд 19. Фізкультхвилинка.

Слайд 20. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 21. Самостійне напівголосне читання вірша.

Слайд 22. Конкурс на кращого читця тексту.

Слайд 23. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 24. Вправа «Передбачення».

Слайд 25. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 26. Поміркуй.

Слайд 27. Читання вірша «ланцюжком».

Слайд 28. Використання стратегії «РАФТ». Робота в парах.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 29. Гра «Засели будиночок».

Слайд 30. Перетвори слово.

Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Загадкові листи».

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні