Каталог матеріалів

Урок №195 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Як ми виграли комп’ютер».

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №195. Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Як ми виграли комп’ютер».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати навички вимови і читання слів з апострофом; удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз; розвивати пізнавальну активність, мовлення учнів; розвивати вміння зв'язно висловлюватися; прищеплювати бажання мати активну життєву позицію;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-5. Артикуляційні вправи.

Слайд 6. Робота з чистомовкою.

Слайд 7. Гімнастика для очей.

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 8. Повторення вивченого.

Слайд 9-10. Читаємо швидко.

Слайд 11. Викладіть звукові схеми двох слів.

Слайд 12. Гра «Впіймай слово».

Слайд 13. Рухлива вправа.

Повідомлення теми і мети уроку

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 14. Відгадай загадку.

Слайд 15. Вправа «Передбачення».

Слайд 16. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 17. Словникова робота.

Слайд 18. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 19. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 20. Вправа «Продовжте речення». Робота в парах.

Слайд 21. Використання стратегії «Ромашка Блума».

Слайд 22. Фізкультхвилинка.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 23. Вправа «Сенкан».

Слайд 24. Гра «Засели будиночок».

Слайд 25-27. При роботі з комп’ютером потрібно пам’ятати про певні правила.

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Інтерв’ю».

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні