Каталог матеріалів

Урок №191 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Дзюдо».

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №191. Читання. Закріплення звукових значень вивчених букв. Опрацювання тексту «Дзюдо».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

закріплювати вміння читати текст із вивченими буквами, відповідати на запитання за змістом прочитаного; розвивати вміння зв'язно висловлюватися; виховувати любов до спорту;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

  • Організаційний етап
  • Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3. Психологічна настанова на урок. Вправа «Я хочу навчатися, тому що…». Учні утворюють коло і промовляють:

Слайд 4. Робота зі скоромовкою.

Слайд 5. Гімнастика для очей.

  • Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Актуалізація опорних знань

Слайд 6. Назвіть зображені об’єкти. «Зберіть» слово, використавши кожну другу букву.(Спорт)

Слайд 7. Прочитай склади.

Слайд 8. Гра «Не зіб’юсь».

Слайд 9. Гра «Спорт».

ІIІ. Вивчення нового матеріалу

Слайд 10. Вправа «Квест-цікавинка». Дзюдо та пояси.

Слайд 11. Словникова робота.

Слайд 12. Рухлива вправа.

Слайд 13. Вправа «Передбачення».

Слайд 14. «Щоденні 5». Слухаю і розумію.

Слайд 15. Гордість України.

Слайд 16. Підготуйся читати самостійно.

Слайд 17. Читання тексту «ланцюжком».

Слайд 18. Фізкультхвилинка.

Слайд 19. Вправа «Продовжте речення».

Слайд 20. Використання стратегії «Ромашка Блума». Робота в групах.

Слайд 21. Використання стратегії «РАФТ». Робота в парах.

ІV. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 22. Склади прислів'я.

Слайд 23. Філворд «Види спорту».

Підсумок та рефлексія уроку. Вправа «Інтерв’ю».

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні