Каталог матеріалів

Урок №19 для 3 класу з інформатики - Середовище програмування для дітей Scratch: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків.

«___»__________ 20___ року

Урок №19. Середовище програмування для дітей Scratch: створення та змінювання послідовності команд у вигляді словесних, символьних блоків. Порядок виконання команд виконавцем.

Очікувані результати: учні розуміють поняття «спрайт», «сцена» пояснюють їх значення та застосовують терміни під час бесід та хвилин спілкування, уміють складати лінійний алгоритм за зразком у середовищі Scratch.

Мета: ознайомити середовищем програмування для дітей Scratch 3.18.1; ознайомити зі складовими вікна, поняттями «спрайт», «сцена»; навчити будувати лінійні алгоритми в середовищі Scratch 3.18.1; розвивати логічне мислення; формувати вміння діяти за інструкцією, планувати свою діяльність, аналізувати i робити висновки; виховувати інформаційну культуру учнів, уважність, акуратність, дисциплінованість.

Обладнання та наочність: комп’ютери, підручники, презентація, проектор.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка, Scratch 3.18.1

Хід уроку

І. Організаційний етап

  • Привітання з класом

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

  • Емоційне налаштування «Психологічне налаштування «Золота рибка»
  • Повідомлення теми і мети уроку

На сьогоднішньому уроці ми з вами:

  • познайомимось з середовищем створення алгоритмів;
  • навчимось будувати перші алгоритми словесно та за допомогою блоків.
  • Актуалізація опорних знань
  1. Що таке алгоритм?
  2. Який алгоритм ми називаємо лінійним?
  3. Яким способами можна подавати лінійні алгоритми?

Вивчення нового матеріалу

Демонстрація навчальних слайдів. Розповідь вчителя.

Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Практична діяльність (Слайд21)

Інструктаж вчителя. Роздача інструкційних карток.

Релаксація

Підсумок та рефлексія - вправа «Відкритий мікрофон».

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні