Каталог матеріалів

Урок №187 для 1 класу з читання за М.С. Вашуленко - Читання. Звук [дж], позначення його буквосполученням дж. Відпрацювання злитої вимови звука [дж]. Опрацювання вірша Н. Забіли «Джміль».

Нова українська школа - https://vsimpptx.com

«____»___________.20___ року

Конспект уроку українська мова (навчання грамоти) з використанням підручника для 1 класу закладів загальної середньої освіти (У 2-х частинах) Підручник: «Буквар. Автори: М. С. Вашуленко, О. В. Вашуленко (2018)»

 

Урок №187. Читання. Звук [дж], позначення його буквосполученням дж. Відпрацювання злитої вимови звука [дж]. Опрацювання вірша Н. Забіли «Джміль».

Очікувані результати: учні формують поняття про букви, учні продовжують формувати поняття про звуки, навичку правильного визначення звуку; сприймають усну інформацію, аналізують почуту інформацію та оцінюють її, вчаться працювати з підручником та медіапродукцією; вчаться працювати в малих групах, в парах.

Мета:

формування предметних компетентностей:

формувати навички правильної (злитої) вимови звука під час безпосереднього вимовляння і читання слів зі сполученням дж; продовжити формувати уявлення про невідповідність між звуками і буквами; удосконалювати навички правильного і виразного читання; розвивати вміння робити звуко-буквений аналіз слів; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до природи, дбайливе ставлення до неї;

формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: приймати мету, яку ставить вчитель; створити умови, що сприяють появі інтересу до навчальної книги — букваря, бажання вчитися; контролювати й оцінювати свої результати; розвивати вміння розповідати за малюнком, сприймати на слух невеликий текст, відповідати на запитання за його змістом; розвивати спостережливість, уміння порівнювати, аналізувати; виховувати інтерес до читання, дбайливе ставлення до природи, працелюбність; розвивати критичне мислення, уміння висловлювати свою думку; самоорганізовуватися до навчальної діяльності, виконувати завдання за зразком, співпрацювати в парі, виконувати розумові операції й практичні дії;

комунікативної: розвивати мовленнєві вміння (говорити чітко, повільно, виразно, витримувати паузи);

соціальної: розвивати здатність продуктивно співпрацювати з однокласниками в парі, групі; виховувати толерантність, повагу до однокласників та членів родини;

здоров’язберігаючої: формувати основи культури здоров’я під час читання, роботи з цифровими пристроями;

інформаційної: удосконалювати вміння добувати й опрацьовувати інформацію з підручника.

Обладнання та наочність: підручники, мультимедійна презентація, проектор, конструктор LEGO.

Програмне забезпечення: мультимедійний проектор чи інтерактивна дошка.

Хід уроку

І. Організаційно-мотиваційний етап

Організаційний етап

Мотивація навчальної діяльності

Слайд 3-6. Фонетичні загадки.

Слайд 7. Робота зі скоромовкою.

Слайд 8. Гімнастика для очей.

Повідомлення теми і мети уроку

ІI. Вивчення нового матеріалу

Слайд 9-10. Правильно вимовляємо звуки

Слайд 11. Склади звукові схеми до слів

Слайд 12. Відгадай загадку

Слайд 13. Гра «Букви загубилася»

Слайд 14. Рухлива вправа.

Слайд 15. Читання складів (с. 66).

Слайд 16. Вправи з читання. Читання слів.

Слайд 17. Читаємо швидко!

Слайд 18-20. Гра «Назви слово».

Слайд 21. Читання тексту. «Щоденні 5» — читання для друга.

Слайд 22. Вправа «Відкритий мікрофон»

Слайд 23. Конкурс на кращого читця вірша.

Слайд 24. Фізкультхвилинка.

ІІІ. Усвідомлення набутих знань й формування вмінь та навичок

Слайд 25. Читання тексту.

Слайд 26-29. Мовна гра «LEGO-читанка»

Слайд 30. Гра «Аукціон».

Слайд 31. Гра «Склади слова».

ІV. Підсумок та рефлексія уроку. Рефлексія «Мій настрій». Обери емотикон, який відповідає твоєму настрою в кінці уроку.

Слайд 32. З яким буквосполученням ознайомилися на уроці? (дж).

 

 

 

 

 

 

Коментарі до даного матеріалу поки відсутні